Logo stichting OOk optimale ondersteuning kanker vierkant

Vragenlijst voor Oncologiecommissies

Uw antwoorden zullen gebruikt worden om een totaalbeeld op te stellen van de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen met betrekking tot de ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van kanker. De rapportage zal geen inzicht geven in de individuele situatie van uw ziekenhuis. De rapportage geeft inzicht in welke stappen er nog gezet moeten worden om te bereiken dat proactieve ondersteuning bij kanker standaard zorg wordt.  

(* = verplicht antwoord)