Videobellen evaluatie

“Videobellen heeft zowel voor de patiënt als zorgprofessional voordelen”

In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis vond vorig jaar maart het eerste videoconsult plaats. Inmiddels zijn er al zo’n 5100 digitale gesprekken geweest en zijn de ervaringen van zorgverleners en patiënten in kaart gebracht. Wat blijkt? Meer dan de helft geeft aan ook na corona te willen blijven videobellen. Ook onze ondersteuningsconsulenten begeleiden bij kanker middels videoconsulten. Tijdens de vijfdaagse opleiding (start 30 maart) ga je onder andere aan de slag met deze online ondersteuning, met behulp van tips, online vaardigheden en praktische oefeningen.

“Over het algemeen zijn patiënten heel tevreden en blij met de optie van het videobellen,” vertelt Emma Hafkamp, GZ-psycholoog bij het AVL. “Dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven te komen, dat het dus reistijd scheelt. Maar dat het voor sommigen ook wel echt heel prettig is om in de eigen omgeving het gesprek te kunnen voeren.”

Groeiende behoefte onder patiënten

De evaluatie is uitgevoerd onder 409 patiënten en 105 zorgprofessionals. Uit de resultaten blijkt dat 55% van de patiënten zonder videoconsult ervaring zeker of waarschijnlijk gebruik wil blijven maken van videobellen na corona. Onder de groep patiënten mét videoconsult ervaring ligt dit percentage nog hoger: welgeteld 77% geeft aan na corona behoefte te hebben aan videobellen.

Ervaring van zorgprofessionals

Ook zorgverleners zijn overwegend positief. “Het heeft zowel voor de patiënt als dokter zeker zo zijn voordelen,” aldus Joeri Douma, internist-oncoloog bij het AVL. “Je hebt echt interactie met de patiënt en ook de non-verbale communicatie kan grotendeels doorgang vinden.” Het ontlasten van de patiënt en de logistieke voordelen worden als voornaamste pluspunten genoemd. Emma Hafkamp: “Ik het begin dacht ik dat videobellen misschien afstandelijker zou zijn. Dat kan echt wel lastig kan zijn in psychosociale hulp, omdat je daar juist de nabijheid en de veiligheid wil kunnen bieden. Maar ik merk dat het met videobellen soms juist zelfs intiemer is, omdat je heel dicht op elkaars gezicht zit en de mimiek goed kan zien.” Beide zorgverleners lichten hun ervaringen verder toe in deze video.

Opleiding tot ondersteuningsconsulent: online begeleiden bij kanker

Onze visie is dat online begeleiding kan bijdragen aan een goede en laagdrempelige beschikbaarheid van de begeleiding voor patiënten met kanker en naasten, tijdens én na de behandeling. Tijdens de vijfdaagse opleiding tot ondersteuningsconsulent volg je onder andere de module ‘Online begeleiding bieden bij kanker’. Een actieve module, die eventueel koud water vrees voor online ondersteuning helpt om te zetten tot het gevoel in staat te zijn dichterbij te kunnen komen, doordat de patiënt of naaste zich in zijn eigen vertrouwde omgeving bevindt: thuis. Je lees meer over de module en opleiding via de onderstaande knop.

* Bekijk hier de evaluatie van videoconsulten van het Antoni van Leeuwenhoek