Veelgestelde vragen

Als je te maken hebt met kanker, op welke manier dan ook, kun je terecht bij het OOK Centrum. Voor een kop koffie en een praatje, maar ook voor informatie over kanker en alles wat daarbij komt kijken. Ziekenhuizen kunnen bij Stichting OOK terecht voor procesbegeleiding om zo integrale oncologische zorg te realiseren voor patiënten. Voor oncologische zorgverleners biedt Stichting OOK een platform voor patiëntencontact, kennisuitwisseling en integrale samenwerking.


Je bent altijd welkom bij het OOK Centrum. Tijdens openingstijden is er altijd iemand aanwezig om je vragen aan te stellen. Je kunt ook een afspraak maken als er meer privacy nodig is, bijvoorbeeld om een prothese aan te meten of als je met een psycholoog wilt praten. Voor sommige activiteiten is het handig als je een plekje reserveert. Bij elke activiteit staat separaat aangegeven of dit nodig is.


Stichting OOK biedt in het OOK Centrum, in ziekenhuizen en online ondersteunende, niet-medische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Wel werken wij nauw samen met professionele partners en instanties in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen.


Stichting OOK streeft ernaar dat de diensten die wij aanbieden in het OOK Centrum zoveel mogelijk via de reguliere zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar van de cliënt.
De inzet van de ondersteuningsconsulenten wordt het komende jaar op pilotbasis door de zorgverzekeraars gefinancierd. De wegwijzer in het centrum in Rotterdam wordt door Stichting OOK gefinancierd. De diensten die worden aangeboden in het centrum worden zoveel als mogelijk via de reguliere of aanvullende zorg vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt.


Vrijwilligers zijn een onmisbare spil binnen het OOK Centrum. Zij dragen het laagdrempelige karakter uit dat wij in het centrum willen bieden. In 2013 waren er 23 vrijwilligers actief in het OOK Centrum in Rotterdam.


Stichting OOK (voorheen Stichting Roparun Centra) heeft in 2011 eenmalig een bedrag ontvangen van Stichting Roparun Palliatieve Zorg met het doel om daarmee multifunctionele centra op te richten. Oorspronkelijk is dit geld bijeengebracht door teams die tot 2011 aan het Roparun evenement hebben deelgenomen.


Ondersteunende zorg is alle niet-medische zorg die door gekwalificeerde hulpverleners wordt geboden in het ziekenhuis en daar buiten.


De OOK Wijzer biedt geheel gratis advies over passende ondersteuning. De OOK Wijzer geeft geen uitsluitsel of ondersteuning die door individuele hulpverleners wordt aangeboden verzekerbaar is of niet. Dat verschilt per verzekering.


Om de privacy van gebruikers te borgen heeft de OOK Wijzer een beveiligde internetverbinding (SSL verbinding).


De OOK Wijzer geeft persoonlijk advies over passende oncologische ondersteuning in de buurt van de gebruiker. De OOK Wijzer stelt vragen op basis van de gegevens die de gebruiker invult. Aan de hand van de behoeften en problemen die de gebruiker aangeeft, krijgt hij/zij een advies over hoe om te gaan met de klachten en suggesties voor passend ondersteuningsaanbod. De gebruiker hoeft dus niet zelf uit te zoeken bij welke beroepsgroep of hulpaanbod hij/zij terecht kan.