Training effectieve gespreksvoering met oncologische patiënten

“Hoe herken ik mezelf en anderen in de persoonlijke stijl van communiceren?”

Als zorgprofessional ben jij dagelijks in gesprek met patiënten. Het is belangrijk dat je luistert, de juiste vragen stelt en tot de kern van de problematiek komt. In deze training krijg je het professionele instrument DISC aangereikt wat je in staat stelt om jezelf en anderen beter te begrijpen.

QuickScan gesprek Stichting OOK

DISC

DISC staat voor de vier verschillende stijlen Daadkrachtig & Direct, Interactief & Inspirerend, Stabiel & Sociaal en Consciëntieus & Correct. Veel mensen hebben een mix van deze stijlen die hen kenmerkt in denken, ervaren en doen.

De DISC methode geeft jou inzicht in je eigen persoonlijke voorkeursstijl en die van anderen. De training leert hoe en waarom mensen op verschillende manieren gemotiveerd worden; het maakt de gedragsmatige behoeftes van ieder uniek mens inzichtelijk in de context van de zorg voor oncologische patiënten.

Hierdoor kun je beter aansluiten op de behoefte van de patiënt, het vertrouwen onderling vergroten en onduidelijkheden verminderen of voorkomen.

Voorafgaand aan de training vul je online de DISC vragenlijst in om jouw DISC profiel te bepalen. Tijdens de training ontvang je een uitgebreide rapportage van jouw DISC-profiel.

De DISC stijl geeft onder andere inzicht in:

  • Wat je motiveert
  • Hoe je doelen bereikt
  • Hoe je communiceert met anderen
  • Geeft inzicht in DISC stijlen van anderen

DISC Factor

Inhoud van de training

Tijdens de training bespreken we de verschillende DISC stijlen. Je ervaart direct wat het effect is van de interactie tussen de verschillende stijlen. Je leert te begrijpen hoe jij en oncologische patiënten met diverse profielen in elkaar steken, en welke emotionele behoeftes de ander heeft. Zodat je hier beter kunt aansluiten en meer kunt bereiken, waar het ook over gaat.

Trainingen van OOK

OOK Diensten, onderdeel van Stichting OOK, verzorgt trainingen, coaching en intervisie voor zorgprofessionals in de oncologie, waaronder ondersteuningsconsulenten. Het doel is om de deskundigheid van de ondersteuningsconsulent te bevorderen en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast staat centraal dat de ondersteuningsconsulenten leren van en met elkaar. Wil je meer weten over wat OOK Diensten allemaal doet voor zorgverleners? Lees dan hier verder.