Team OOK wenst je een fijne jaarwisseling toe!

Met het nieuwe jaar voor de deur, blikken we graag samen met directeur Bart Diederen terug op het het afgelopen jaar en geven we je graag een vooruitblik op 2022!

“In 2021 zijn we bij OOK vol doorgegaan om goede ondersteuning bij kanker werkelijkheid te laten worden. In de huidige omstandigheden gaat het werk van onze mensen en van de ondersteuning aan mensen met kanker voor een groot deel online. En dat gaat heel goed. Steeds meer mensen met kanker krijgen inmiddels betere ondersteuning en steeds meer organisaties weten ons te vinden voor samenwerking.  

Magazine Leven en Kanker

Met uitgever For You media werken we aan een prachtig initiatief om samen een magazine uit te geven. Het magazine “Leven en kanker” geeft informatie aan de lezer over de volle breedte van onderwerpen waar je mee te maken krijgt als je kanker krijgt. En die onderwerpen worden belicht vanuit drie invalshoeken, vanuit degene die ervaring heeft met het onderwerp, vanuit de deskundige met kennis van zaken, en vanuit de gespecialiseerde aanbieder van oplossingen. Zodat de lezer geïnformeerd wordt, hij of zij antwoord krijgt op vragen en weet dat er mogelijkheden voor hulp zijn. Het eerste nummer verschijnt in januari van het nieuwe jaar; een uitgave om trots op te zijn!  

Dag van de Mantelzorg

Met farmaceut Gilead hebben we de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor de situatie van naasten van mensen met kanker. Doel van de samenwerking is om de naaste, die vaak als mantelzorger een grote steun is voor de mens met kanker, te helpen om dit zo goed mogelijk te doen. En ook zelf overeind te blijven. De campagne is gestart op De dag van de Mantelzorger en zal ook volgend jaar betekenis krijgen.

OOK aanvullend vergoedt bij Menzis

Met zorgverzekeraar Menzis zijn afspraken gemaakt over de opname in de aanvullende verzekeringen van onze ondersteuning van mensen met kanker. Dit gaat met ingang van 2022 in en betekent dat de verzekerde van Menzis, afhankelijk van zijn aanvullende verzekering, het gebruik van een half jaar of een jaar MijnOOK, en de daarbij horende ondersteuning door een professionele ondersteuningsconsulent, vergoed krijgt door de zorgverzekeraar!  

POH Oncologie

In samenwerking met diverse koplopers uit huisartsenpraktijken is een zogenaamde toolbox ontwikkeld voor oncologische ondersteuning in de eerste lijn, bij de huisarts. Wat zou het mooi zijn als in de toekomst een praktijkondersteuner bij de huisarts (een POH oncologie) vanaf het moment van verdenking van kanker beschikbaar zou zijn om begeleiding en ondersteuning aan te kunnen bieden! Samen werken we eraan! Meer weten over de toolbox? Klik hier.

Opleiding Ondersteuningsconsulent

En natuurlijk zien we steeds meer initiatieven in ziekenhuizen om de ondersteuning van mensen met kanker stapsgewijs te verbeteren. Onze opleiding tot ondersteuningsconsulent wordt zeer positief beoordeeld door de deelnemers, die na afloop blijken te veranderen in ambassadeurs. Het besef dringt steeds meer door dat een heel groot deel van de vragen van een mens met kanker gaan over de uitdaging om te kunnen doorleven met de ziekte. En we zien in toenemende mate dat verwijzers de hulp weten te waarderen die ondersteuningsconsulenten kunnen bieden. Dat is cruciaal om de patiënt zo ver te krijgen dat hij de ondersteuningsconsulent opzoekt; deze zorg moet immers standaard zorg worden! Meer lezen over de opleiding of inschrijven voor het startmoment in januari? Klik hier!

Wist je dat de opleiding Ondersteuningsconsulent is geaccrediteerd door zowel V&VN en KNGF met respectievelijk 24 en 36 punten?

2022

In het nieuwe jaar gaat OOK natuurlijk door, want we zijn er nog niet. We gaan van het magazine een landelijk blad maken dat breed beschikbaar komt voor zo veel mogelijk lezers. We gaan door met het smeden van nieuwe samenwerkingen met zorgorganisaties. We gaan steeds meer mensen met kanker goede ondersteuning bieden, daarom is ondersteuningsconsulent Ingrid Steenkist bij ons in vaste dienst gekomen per 1 januari. En we gaan van onze website een nationaal platform maken voor ondersteuning bij kanker: “OOK voor jou”! We nodigen je uit om ons te blijven volgen.

Alle goeds voor 2022!”