Tag Archief van: doorwerken bij kanker

Ziekmelden, en dan?

Werk & Actief leven - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker- OOKWerk & actief leven
Wat gebeurt er vanaf het moment dat ik me ziek meld? Samantha Bontenbal beantwoordt de meest gestelde vragen over ziekmelden bij kanker.

 

Wanneer je vanwege kanker behandelingen ondergaat, ben je vaak voor een langere periode niet in staat om te werken. Vanaf het moment dat jij jezelf ziek meldt, wordt de Wet verbetering poortwachter van kracht. Deze is ingesteld om werknemers een goede begeleiding te bieden bij langdurig verzuim. Het uitgangspunt is dat er een goed re-integratieplan komt. Maar hoe zit dat dan als je kanker hebt? De behandelingen nemen vaak maanden, en soms zelfs meer dan een jaar, in beslag. Ook de eerste tijd daarna valt het vaak nog niet mee om het werk meteen weer te hervatten. Samantha Bontenbal is werkzaam als Werkhervatting Specialist bij OBRA, een onafhankelijke en gecertificeerde Arbodienst. Zij beantwoordt de meest gestelde vragen.

 

Wat gebeurt er vanaf het moment dat ik me ziek meld?

“Vanuit OBRA wordt als volgt gewerkt: de Werkhervatting Consulent neemt binnen twee weken contact met je op. Zij voert de triage uit en hieruit komt het besluit of je ­doorgestuurd wordt naar een Werkhervatting Specialist. Wanneer je kanker hebt, en de verwachting dus is dat je langdurig afwezig zult zijn, is dat altijd het geval. Er wordt een Probleemanalyse opgesteld en een Plan van Aanpak gemaakt. De Werkhervatting Specialist belt je iedere zes weken om te informeren hoe het met je gaat en hoe je je voelt. Het komt ook voor dat mensen het een fijne afleiding vinden om tussen de behandelingen aan het werk te zijn. Dat verschilt van persoon tot persoon en van de zwaarte van de behandeling.”

Wat is de termijn van een maximale loondoorbetaling?

“De periode van loondoorbetaling is maximaal twee jaar. Maar je werkgever en jij zijn er natuurlijk bij gebaat dat je weer zo snel mogelijk komt werken, voor zover mogelijk. Wij luisteren goed naar wat jij aangeeft en eventueel kunnen we na afloop van alle behandelingen interventies inzetten vanuit het ziekenhuis of maatschappelijk werk, bijvoorbeeld wanneer je kampt met vermoeidheidsklachten en weinig energie hebt. Je werkgever is verplicht om je na 42 weken ziek te melden bij het UWV. Vervolgens ontvang je een brief van deze instantie met daarin onder meer de informatie dat er, in het kader van de Wet verbetering poortwachter stappen moeten worden ondernomen als je binnen een bepaalde tijd niet kunt re-integreren. Veel mensen weten dit niet en schrikken hier enorm van. Het is dan aan ons en aan de casemanager om uit te leggen wat er allemaal verder gaat gebeuren.”

Als je mogelijkheden hebt om te werken, zal een bedrijfsarts een lijst met functionele mogelijkheden opstellen. Hierin geeft de bedrijfsarts aan welke beperkingen je hebt ten opzichte van je functie.

Wat gaat er dan allemaal verder gebeuren?

“Als je mogelijkheden hebt om te werken, zal een bedrijfsarts een lijst met functionele mogelijkheden opstellen. Hierin geeft de bedrijfsarts aan welke beperkingen je hebt ten opzichte van je functie. Ook krijg je een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is altijd ons doel om jou weer terug te krijgen naar je eigen werk. Het liefst natuurlijk in je eigen functie, maar als dat niet mogelijk is, wordt er gekeken of je functie kan worden aangepast, of dat er misschien een andere functie binnen het bedrijf is die past bij jouw mogelijk­heden. Dat wordt ook wel het eerste spoor genoemd. Als dit niet mogelijk is, kan het tweede spoor worden opgestart: een zoektocht naar een baan bij een andere werkgever. In dat geval schakelen we een re-integratiebureau in, zodat een re-integratiecoach jou kan begeleiden in het zoeken naar ander, passend werk. Dat traject kan duren tot 104 weken na je eerste ziekmelding. Wanneer je nog volledig in behandeling bent of opgenomen bent in een kliniek wanneer die eerste 42 weken om zijn en je een brief van het UWV ontvangt, is het aan ons om hierover uitleg te geven aan het UWV. Mocht je later wel mogelijkheden tot werken hebben, dan kan het hiervoor geschetste proces ook starten.”

Hoe gaat het verder wanneer die 104 weken om zijn?

“Na 104 weken neemt het UWV het in principe over.

Als je dan nog niet in staat bent om te werken, zal een ­verzekeringsarts beoordelen of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.”

Dit kun je verwachten

Dag 1: Ziekmelding bij werkgever door werknemer

Week 1: Ziekmelding bij Arbodienst of bedrijfsarts door werkgever

Week 6: Probleemanalyse door Arbodienst of bedrijfsarts

Week 8: Plan van aanpak (PvA) tussen werkgever en werknemer

Iedere 6 weken: Evaluatie en bijstelling PvA tussen werkgever en werknemer

Week 42: Ziekmelding bij UWV door werkgever

Week 52: Eerstejaarsevaluatie PvA tussen werkgever en werknemer

Week 78: Eindevaluatie PvA tussen werkgever en werknemer

Week 91: Aanvraag WIA bij UWV door werknemer

Week 104: Ontslag, WIA-uitkering of doorgaan met re-integratie bij werkgever door werkgever en werknemer

 

 

 


 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp bij het onderwerp Werk & actief leven bij kanker? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK’. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.


Bestel of bekijk het magazine online

Cover Magazine Leven en Kanker - Stichting OOK Dit artikel is gepubliceerd in het magazine ‘Leven & Kanker’. Bestel het magazine tegen verzendkosten, of bekijk het online. 

Re-Integreren is het nieuwe normaal

Werk & Actief leven - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker- OOKWerk & actief leven
Hoe ga je er als werkgever en werknemer mee om wanneer er een vaste kracht voor langere tijd uitvalt?

 

Kanker heeft niet alleen een enorme impact op het leven van jou en dat van je naasten, maar het reikt nog veel verder dan dat. Denk maar eens aan je werkgever. Ineens valt een vaste kracht uit, vaak voor langere tijd. Hoe ga je daar als werkgever én als werknemer mee om? Meld je je meteen ziek of blijf je (deels) doorwerken als je daartoe in staat bent? En pak je je werkzaamheden ‘gewoon’ weer op zodra je eenmaal ‘schoon’ bent verklaard?

De deskundige: Michiel Greidanus

Michiel Greidanus, postdoctoraal onderzoeker bij Amsterdam UMC, promoveerde in februari 2021 op een onderzoek naar goed werkgeverschap bij kanker. Dit onderzoek werd ­gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en had als doel om werkhervatting van werknemers met kanker te bevorderen.

Michiel Greidanus

“De diagnose kanker is een schok voor jezelf én je ­omgeving”, weet postdoctoraal onderzoeker Michiel Greidanus. “Die schok is bij kanker vaak extra groot, omdat iedereen in zijn of haar omgeving wel iemand kent die deze ziekte heeft doorgemaakt of er zelfs aan is overleden. Kanker heeft daarom vaak een extra lading. Het is een ­rollercoaster waarin je terechtkomt en iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om.”

Werk kan zelfs een fijne afleiding zijn. Je bent even niet meer die ‘patiënt met kanker’, maar gewoon werknemer. Het is daarom cruciaal dat je voor jezelf bepaalt of je nog wilt werken in die periode, en dat je met je leidinggevende bespreekt of en hoe dat mogelijk kan worden gemaakt.

Afleiding

“Vaak zie je wel dat je vlak na de diagnose op je werk minder inzetbaar bent”, weet Michiel. “Aan de ene kant zijn er de emoties en valt het niet mee om je gedachten bij het werk te houden. Aan de andere kant zijn er vaak nog ­aanvullende onderzoeken in het ziekenhuis nodig, voordat een goed behandelplan kan worden opgesteld. Toch kan het zijn dat mensen na die eerste fase nog enige tijd goed inzetbaar blijven op het werk. Bij kanker is de ziekte zelf namelijk vaak niet ziekmakend. Dat klinkt gek, maar het zijn de behandelingen die ervoor zorgen dat je pijn hebt, ziek bent of je beroerd voelt. In de eerste fase is het dus soms nog goed mogelijk om te werken. Werk kan zelfs een fijne afleiding zijn. Je bent even niet meer die ‘patiënt met kanker’, maar gewoon werknemer. Het is daarom cruciaal dat je voor jezelf bepaalt of je nog wilt werken in die periode, en dat je met je leidinggevende bespreekt of en hoe dat mogelijk kan worden gemaakt.”

Begrip

Vaak is er veel begrip en medeleven in je omgeving wanneer de diagnose net gesteld is. Maar naarmate de tijd verstrijkt, kan de stroom aan telefoontjes, kaarten, bloemen en lieve berichtjes wat opdrogen. “Dat kan op je werk ook gebeuren. Collega’s hebben maandenlang, en in sommige gevallen zelfs enkele jaren, jouw afwezigheid opgevangen. Bij kanker is daar in de beginfase vaak wel begrip voor. Maar wanneer de behandelingen zijn afgerond, is er niet altijd evenveel begrip wanneer het enige tijd duurt voordat je je oude werk weer oppakt”, vervolgt Michiel zijn verhaal. “Maar zo simpel is re-integreren niet. Enerzijds omdat aan het einde van de behandelingen vaak het dieptepunt wordt bereikt qua ­fysieke fitheid. Dan ben je meestal het minst inzetbaar bent op werk. Anderzijds ben je een hele tijd geleefd door het ­ziekenhuis- en behandelritme. Je stond in de overlevingsstand. Veel mensen beseffen pas na afloop wat er allemaal is gebeurd. Dat kan zorgen voor een emotionele klap. Soms komen er ook twijfels: “Word ik ooit weer de oude?”.”

Goede balans

“Bij kanker hebben de behandelingen vaak langdurig hun weerslag op je lichaam. Veelvoorkomend zijn vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen. Na de behandelingen is het zoeken naar wat iemand wil, wat iemand kan en wat nog niet lukt. Wat belemmert je om weer aan het werk te gaan? Zie je er bijvoorbeeld tegenop om je collega’s weer onder ogen te komen of maakt de lange reistijd het onmogelijk om naar het werk te komen? Kun je nog niet werken met deadlines of kun je je niet concentreren door al die prikkels op kantoor? Bespreek dit met de bedrijfsarts en je ­werkgever. Het is zó belangrijk dat je op een duurzame manier het werk hervat. Niemand heeft er iets aan wanneer jij alles op alles zet om direct op het oude niveau terug te komen, maar vervolgens weer uitvalt omdat je jezelf voorbij bent gelopen. Daar moet je voor waken. Er moet een nieuwe duurzame situatie ontstaan. Dat is er niet als je na werktijd thuis geen energie meer hebt. Een goede balans tussen werk en vrije tijd is belangrijk. Daarvoor is het essentieel om al die tijd contact te houden met en open te zijn tegen je werkgever. Zo kun je de wensen en verwachtingen over en weer ­afstemmen en komen beide partijen niet voor vervelende verrassingen te staan.”

 


 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp bij het onderwerp Werk & actief leven bij kanker? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK’. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.


Bestel of bekijk het magazine online

Cover Magazine Leven en Kanker - Stichting OOK Dit artikel is gepubliceerd in het magazine ‘Leven & Kanker’. Bestel het magazine tegen verzendkosten, of bekijk het online.