Ondersteuning bij kanker 'Samen naar beter'

Presentaties

Impressie

Ondersteuning bij kanker

'Samen naar beter!'

Woensdag 6 februari 2019

The Colour Kitchen - Zuilen (Utrecht)

Symposium

Ondersteuning bij kanker ‘Samen naar beter!’

Tijdens het symposium ‘Ondersteuning bij kanker ‘Samen naar beter!’ zijn oncologieprofessionals met elkaar in gesprek gegaan over vernieuwende initiatieven op het gebied van ondersteunende zorg bij kanker. Samen zijn we aan de slag gegaan om te komen tot concrete oplossingen.

“Het symposium is een bekroning op de inzet van de afgelopen jaren van Stichting OOK. Het is een prachtige stap naar ‘Samen naar beter!’”

Bart Diederen, directeur Stichting OOK.

Programma met presentaties

Waar lopen mensen met kanker tegen aan? Wat hebben zij gemist? Wat hebben zij nodig?

Bekijk hier de film met ervaringsverhalen.

Op basis van onderzoeken bij ziekenhuizen wordt besproken hoe het komt dat niet ieder mens met kanker de juiste ondersteuning op het juiste moment ontvangt.

Rik van Bemmel, Manager Implementatie Stichting OOK

Bekijk hier de presentatie ‘Resultaten QuickScans van 18 ziekenhuizen’.

“Wat vinden we daarvan? Herkent u het probleem? Hoe moet het verder? Wat zijn oplossingen?” Reacties en discussie met een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie, een bestuurder van een ziekenhuis, vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar en een medisch specialist.

Wim van Harten, CEO Rijnstate ziekenhuis

Lia van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus MC

Jeroen Kemperman, Senior manager strategie, Zilveren Kruis

Fred Lindhout, vrijwiliger Hematon en voormalig voorzitter Lymfkliervereniging Vereniging Nederland

Interview met dagvoorzitter

 • Wat was de situatie in het ziekenhuis? Is de geschetste problematiek herkenbaar? Hoe komt dat?
 • Wat doet het ziekenhuis om goede ondersteuning te realiseren, op maat, voor ieder mens met kanker en zijn naasten?
 • Wat heeft het ziekenhuis nog nodig? Wat zijn de randvoorwaarden voor het goed invullen van ondersteunende zorg?

Met bijdragen van

Erna Elfrink, Programmamanager, Kankerinstituut Erasmus MC

Marja Fuchs, Programmamanager Oncologie, Deventer Ziekenhuis

Gerard Groenendijk, Zorgmanager Oncologie, Bravis ziekenhuis

Samira van Lieshout, Programmamanager Oncologie, Zaans Medisch Centrum

Daphne de Roode, Programmamanager, Isala

Nicolette Goedbloed, Hoofd Centrum voor Kwaliteit van Leven Antoni van Leeuwenhoek – NKI

Hoe is de zorg voor mensen met kanker in 2030 georganiseerd? Welke rol is weggelegd voor zorgaanbieders in de tweede en eerste lijn?

Hans Oosterkamp, Berenschot

Bekijk hier zijn presentatie.

Presentaties van de sessies

Patiënten kunnen na diagnose, en tijdens en na behandeling, diverse hulpvragen ervaren, op uiteenlopende gebieden die voor hen van belang zijn. Een goed georganiseerd proces van ondersteuning kan veel bijdragen aan de ervaren kwaliteit van leven, maar vraagt ook inzet van uiteenlopende competenties, over de grenzen van lijnen en domeinen heen. Vanuit de theorie en praktijk van netwerkregie kennen we een aantal tips die bijdragen aan de effectiviteit van de samenwerking.

Frank Beemer, Academic Director Ketenregie in de Zorg bij Erasmus Academie brengt ze in deze praktijksessie, en samen verkennen we hoe we ze samen in de praktijk kunnen brengen voor multidisciplinaire ondersteuning.

Bekijk hier de presentatie ‘Samenwerking voor cliëntvertrouwen’ van deze sessie.

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk om, vanuit behoefte en afgestemd op de patiënt, maatwerk te bieden. Professor Sjaak Bloem heeft een instrument ontwikkeld om gezondheidsbelevingen van mensen te kunnen bepalen. Hiermee krijgen zorgverleners een beter inzicht in de gezondheidstoestand zoals deze beleefd wordt. Juist de beleving van de patiënt is van belang.

AnneLoes van Staa, lector Transities in de zorg Hogeschool Rotterdam, heeft in samenwerking met Erasmus MC het Zelfmanagement Web ontwikkeld. Een instrument om samen met de patiënt een open gesprek aan te gaan over hoe het de patiënt lukt om met een aandoening te leven. Hoe kun jij als zorgprofessional patiënten meer regie geven tijdens je consulten? In deze interactieve sessie gaan we in op de verschillende mogelijkheden en hoe deze zich verhouden tot de dagelijkse praktijk.

Bekijk hier de presentatie ‘Oncologische zorg op maat: twee aanpakken’ van deze sessie.

Bekijk hier de korte uitleg ‘Kort maar krachtig – Werken met het Zelfmanagement Web’ van AnneLoes van Staa. Meer informatie over zelfmanagementondersteuning lees je hier.

Op het moment van de diagnose verandert het leven van een mens met kanker, maar niet alleen van hem/haar. De hele omgeving van degene met kanker krijgt er mee te maken. Kanker en alles daaromheen kan mensen behoorlijk uit balans brengen.

In deze sessie kijkt Arrien van Prooijen samen met jou naar de gevolgen, wanneer kanker het gezin en de kinderen treft vanuit een perspectief van hoop, zingeving en verrijking. Er vindt namelijk een hertaxatie plaats en de waardes in je leven komen meer in beeld dan ooit tevoren.

Op welke wijze kun je als hulpverlener invoegen in het gezin, aansluiten bij de ander en tot hulpbron zijn? Wat vraagt dit van de communicatie van de hulpverlener?

Bekijk hier de presentatie ‘Kanker in het gezin’ van deze sessie.

E-health biedt steeds meer mogelijkheden om patiënten te informeren, voor te bereiden en op afstand te begeleiden. In deze sessie gaan we in op welke mogelijkheden e-health biedt om patiënten te ondersteunen. Matthijs Jantzen is projectleider e-health en deelt zijn kennis en ervaring van ruim tien jaar bij een GGZ instelling. We gaan ook samen aan de slag om handvatten te formuleren om met behulp van e-health mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen, gedurende de behandeling en daarna!

Bekijk hier de presentatie ‘De meerwaarde van een cliëntportaal’ van Mattijs Jantzen.

Goede niet-medische ondersteuning voor mensen met kanker kost geld. Hoeveel is tamelijk goed in te schatten. Maar hoe zit het met de opbrengsten? Aan de hand van ervaringen tot nu toe en aansprekende voorbeelden uit andere disciplines, bespreken we met elkaar welke opbrengsten mogelijk zijn door patiënten goed te begeleiden. Welke invulling van de business case is nodig om een omslag in jouw organisatie te bewerkstelligen?

Marlon van Dijk (Sinzer Management BV, onderdeel van Grant Thornton) presenteert de maatschappelijke business cases opgesteld voor KWF. Stichting Mens achter de patiënt deelt de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot goede communicatie in de zorg en de opbrengsten van patiënten uit hun bijdrage aan mensgericht onderwijs. Chris de Jongh (Fysiotherapeut, FYSIOOOO) houdt een presentatie over zijn visie op oncologische revalidatie.

Bekijk hier de presentatie van Marlon van Dijk.

Bekijk hier de presentatie van Stichting Mens achter de patiënt (Sjim Romme).

Bekijk hier  de presentatie ‘Transitie van pathologiseren naar normaliseren’ van Chris de Jongh.

In verschillende ziekenhuizen en ook in de eerste lijn wordt invulling gegeven aan het aanbieden van ‘op behoefte afgestemde zorg’. Hoe werkt de ondersteuningsconsulent in het Antoni van Leeuwenhoek of in het Erasmus MC? Laat je inspireren door de ervaringen van anderen en wissel ideeën en kennis uit om van elkaar te leren. Bij deze sessie zijn Marit van de Water (coördinator ondersteuning Antoni van Leeuwenhoek), Jeanet Pape (ondersteuningsconsulent Erasmus MC), Nicolien van Rooij (Care for cancer) en Yess Beniers (Coach connect) aanwezig. Mariska van der Lans (Verpleegkundig consulent en verpleegkundig onderzoeker, Erasmus MC Kanker Instituut) zal de sessie voorzitten.

Bekijk hier het verslag van deze sessie.

Het is van belang om goed aan te sluiten op relevante ontwikkelingen en onderzoeken die al worden verricht dan wel nieuw onderzoek te bevorderen naar ondersteuning bij kanker. Tijdens de sessie, geleid door Marloes Martens van ResCon, krijgen we inzicht in de meest relevante onderzoeksthema’s en het potentiële draagvlak. Het is een opmaat met partners om in gesprek te gaan over de concrete bereidheid om aan de slag te gaan met bepaalde onderzoeksthema’s.

Bekijk hier de uitwerking van deze sessie met bijlagen.

Thematafels

Ronde 1:
 • Tafel 1: ‘Verbeteren van ondersteunende zorg in Deventer Ziekenhuis’ door Marja Fuchs (Deventer Ziekenhuis).
 • Tafel 2: ‘Verschil tussen coaching, maatschappelijk werk en psycholoog bij begeleiding van mensen met kanker’ door Yess Beniers (Coach Connect bij kanker).
Ronde 2:
 • Tafel 3: ‘Ervaringen van een nazorgcentrum nabij het ziekenhuis’ door Corine den Hollander (Nazorgcentrum IntermeZZo)
 • Tafel 4: ‘Patiëntenperspectief op ondersteuning bij kanker, nazorg en kwaliteit van leven’ door Mirjam Velting (Borstkankervereniging Nederland).
  Lees hier de ’10 tips vanuit patiëntperspectief voor het verbeteren en (her)inrichten van nazorg’.
 • Tafel 5: ‘De mens achter de patiënt’ door Susanne Joziasse (product specialist oncology) en Guido Hallie, (patient relations manager, Roche Nederland)
  Lees hier een korte terugblik.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door

Roche Ondersteuning bij kanker

AstraZeneca Ondersteuning bij kanker Samen naar beter

Ontzettend leuk om mensen te ontmoeten met dezelfde drijf als ik! Vanuit heel verschillende disciplines en specialisme die mensen hebben in de zorg, maar wel met hetzelfde doel datgene te doen voor onze patiënten.

Wij gaan zorgen dat het beter wordt, door verder te gaan waar we mee bezig zijn. De samenwerking met Stichting OOK en het patiëntencentrum oncologie is denk ik de toekomst!

Sprekers

Frank Beemer

Frank Beemer

Academic Director Ketenregie in de Zorg, Erasmus Academie

Sessie 1: ‘Hoe organiseren we begeleiding rondom de patiënt over de grenzen 2e en 1e lijn?’

Yess Beniers

Yess Beniers

Directeur Coach Connect bij kanker

Thematafel ‘Toegevoegde waarde van begeleiding en coaching bij kanker’ tijdens de lunch.

Matthijs Bosveld & Sjim Romme

Matthijs Bosveld & Sjim Romme

Stichting Mens achter de patiënt

Sessie 5: ‘Niet-medische ondersteuning, wat levert dat op?’

Sjaak Bloem

Sjaak Bloem

Bijzonder hoogleraar Health care consumers & experienced health, Nyenrode Business Universiteit

Sessie 2: ‘Oncologische zorg op maat: Twee aanpakken.’

Marlon van Dijk

Marlon van Dijk

Eigenaar Sinzer Management BV (onderdeel van Grant Thornton)

Sessie 5: ‘Niet-medische ondersteuning, wat levert dat op?’

Erna Elfrink

Erna Elfrink

Programmamanager, Kankerinstituut Erasmus MC

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen.

Marja Fuchs

Marja Fuchs

Programmamanager strategie en oncologie, Deventer Ziekenhuis

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen en thematafel ‘Aanbod ondersteunende zorg in Deventer Ziekenhuis’.

Nicolette Goedbloed

Nicolette Goedbloed

Hoofd Centrum voor Kwaliteit van Leven Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen en thematafel ‘Aanbod ondersteunende zorg in Deventer Ziekenhuis’.

Gerard Groenendijk

Gerard Groenendijk

Zorgmanager oncologie, Bravis Ziekenhuis

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen.

Wim van Harten

Wim van Harten

Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate

Panel: ‘Herkent u het probleem? Hoe moet het verder? Wat zijn oplossingen?’

Corine den Hollander

Corine den Hollander

Manager Nazorgcentrum IntermeZZo

Thematafel ‘Ervaringen van een nazorgcentrum nabij het ziekenhuis’ tijdens de lunch.

Robbert Huijsman

Robbert Huijsman

Hoogleraar aan de Erasmus School of Health Policy & Management

Dagvoorzitter Symposium

Matthijs Jantzen

Matthijs Jantzen

Projectleider eHealth GGz Centraal

Sessie 4: ‘Hoe organiseer ik ondersteuning met behulp van e-health?’

Chris de Jongh

Chris de Jongh

Fysiotherapeut, FYSIOOOO

Sessie 5: ‘Niet-medische ondersteuning, wat levert dat op?’

Jeroen Kemperman

Jeroen Kemperman

Senior manager strategie, Zilveren Kruis

Panel: ‘Herkent u het probleem? Hoe moet het verder? Wat zijn oplossingen?’

Mariska van der Lans

Mariska van der Lans

Verpleegkundig consulent en verpleegkundig onderzoeker, Erasmus MC Kanker Instituut

Sessie 6: Praktijkvoorbeeld Ondersteuningsconsulent als partner in het zorgnetwerk

Marloes Martens

Marloes Martens

Directeur, ResCon research & consultancy

Sessie 7: ‘Onderzoeksagenda; Jij bepaalt mee!’

Arrien van Prooijen

Arrien van Prooijen

Docent Hogeschool Oncologieverpleegkundige Master Contextuele Hulpverlening Onderzoek

Sessie 3: ‘Hoe zorgen we voor goede ondersteuning van naasten?: Kanker in het gezin.’

AnneLoes van Staa

AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg Hogeschool Rotterdam

Sessie 2: ‘Oncologische zorg op maat: Twee aanpakken.’

Mirjam Velting

Mirjam Velting

Programmamanager Kwaliteit van leven, Borstkanker Vereniging Nederland

Thematafel ‘Patiëntenperspectief op ondersteuning bij kanker, nazorg en kwaliteit van leven’ tijdens de lunch.

Contact

Heb je vragen over het symposium? Neem contact met mij op per mail via symposium@stichting-ook.nl of telefonisch via 010 292 36 10.