Ondersteuning bij kanker; Samen naar beter-symposium

Aanmelden

Programma

Ondersteuning bij kanker

'Samen naar beter!'

Woensdag 6 februari 2019

The Colour Kitchen - Zuilen (Utrecht)

Symposium

Meld je nu aan!

Tijdens het symposium ‘Ondersteuning bij kanker ‘Samen naar beter!’ informeren wij je graag over de vernieuwende initiatieven op het gebied van ondersteunende zorg bij kanker. Samen met jou gaan we aan de slag om te komen tot concrete oplossingen.

Ben je werkzaam in de oncologie en verantwoordelijk voor het proces van ondersteuning bij kanker? Meld je nu aan!

Programma

10.00 uur     Ontvangst deelnemers

10.30 uur     Opening door de dagvoorzitter Robbert Huijsman

10.45 uur     Start plenaire programma met:

Korte film met ervaringsverhalen van mensen met kanker

Waar lopen mensen met kanker tegen aan? Wat hebben zij gemist? Wat hebben zij nodig?

Presentatie benchmark OOK

Op basis van onderzoeken bij ziekenhuizen wordt besproken hoe het komt dat niet ieder mens met kanker de juiste ondersteuning op het juiste moment ontvangt.

Rik van Bemmel, Manager Implementatie Stichting OOK

Panel

“Wat vinden we daarvan? Herkent u het probleem? Hoe moet het verder? Wat zijn oplossingen?” Reacties en discussie met een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie, een bestuurder van een ziekenhuis, vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar en een medisch specialist.

Wim van Harten, CEO Rijnstate ziekenhuis

Lia van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus MC

Jeroen Kemperman, Senior manager strategie, Zilveren Kruis

Fred Lindhout, vrijwiliger Hematon en voormalig voorzitter Lymfkliervereniging Vereniging Nederland

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen

Interview met dagvoorzitter

  • Wat was de situatie in het ziekenhuis? Is de geschetste problematiek herkenbaar? Hoe komt dat?
  • Wat doet het ziekenhuis om goede ondersteuning te realiseren, op maat, voor ieder mens met kanker en zijn naasten?
  • Wat heeft het ziekenhuis nog nodig? Wat zijn de randvoorwaarden voor het goed invullen van ondersteunende zorg?

Met bijdragen van

Erna Elfrink, Programmamanager, Kankerinstituut Erasmus MC

Marja Fuchs, Programmamanager Oncologie, Deventer Ziekenhuis

Gerard Groenendijk, Zorgmanager Oncologie, Bravis ziekenhuis

Samira van Lieshout, Programmamanager Oncologie, Zaans Medisch Centrum

Daphne de Roode, Programmamanager, Isala

Pitch: Kankerzorg in 2030

Hoe is de zorg voor mensen met kanker in 2030 georganiseerd? Welke rol is weggelegd voor zorgaanbieders in de tweede en eerste lijn?

Hans Oosterkamp, Berenschot

12.00 uur     Lunchpauze met thematafels

13.15 uur     Ronde 1 Sessies

14.30 uur     Koffie/thee pauze

15.00 uur     Ronde 2 Sessies

16.15 uur     Borrel

Wie ontmoet je?

Je treft beslissers, initiatiefnemers en professionals die verantwoordelijk zijn voor en/of het kunnen bijdragen aan een beter georganiseerd proces van ondersteuning, vanaf het begin van de diagnose zolang dat nodig is.

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V

Accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V is aangevraagd.

Locatie

The Colour Kitchen in Zuilen (Utrecht). Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten

De toegangsprijs voor dit symposium bedraagt € 79,- inclusief BTW, koffie, thee, lunch en borrel.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door

Roche Ondersteuning bij kanker

AstraZeneca Ondersteuning bij kanker Samen naar beter

Ronde 1 Sessies

Sessie 1: Hoe organiseren we begeleiding rondom de patiënt, over de grenzen 2e en 1e lijn?

Patiënten kunnen na diagnose, en tijdens en na behandeling, diverse hulpvragen ervaren, op uiteenlopende gebieden die voor hen van belang zijn. Een goed georganiseerd proces van ondersteuning kan veel bijdragen aan de ervaren kwaliteit van leven, maar vraagt ook inzet van uiteenlopende competenties, over de grenzen van lijnen en domeinen heen. Vanuit de theorie en praktijk van netwerkregie kennen we een aantal tips die bijdragen aan de effectiviteit van de samenwerking.

Frank Beemer, Academic Director Ketenregie in de Zorg bij Erasmus Academie brengt ze in deze praktijksessie, en samen verkennen we hoe we ze samen in de praktijk kunnen brengen voor multidisciplinaire ondersteuning.

Sessie 2: Oncologische zorg op maat: Twee aanpakken

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk om, vanuit behoefte en afgestemd op de patiënt, maatwerk te bieden. Professor Sjaak Bloem heeft een instrument ontwikkeld om gezondheidsbelevingen van mensen te kunnen bepalen. Hiermee krijgen zorgverleners een beter inzicht in de gezondheidstoestand zoals deze beleefd wordt. Juist de beleving van de patiënt is van belang.

AnneLoes van Staa, lector Transities in de zorg Hogeschool Rotterdam, heeft in samenwerking met Erasmus MC het Zelfmanagement Web ontwikkeld. Een instrument om samen met de patiënt een open gesprek aan te gaan over hoe het de patiënt lukt om met een aandoening te leven. Hoe kun jij als zorgprofessional patiënten meer regie geven tijdens je consulten? In deze interactieve sessie gaan we in op de verschillende mogelijkheden en hoe deze zich verhouden tot de dagelijkse praktijk.

Sessie 3: Hoe zorgen we voor goede ondersteuning van naasten?

Op het moment van de diagnose verandert het leven van een mens met kanker, maar niet alleen van hem/haar. De hele omgeving van degene met kanker krijgt er mee te maken. Kanker en alles daaromheen kan mensen behoorlijk uit balans brengen.

In deze sessie kijkt Arrien van Prooijen samen met jou naar de gevolgen, wanneer kanker het gezin en de kinderen treft vanuit een perspectief van hoop, zingeving en verrijking. Er vindt namelijk een hertaxatie plaats en de waardes in je leven komen meer in beeld dan ooit tevoren.

Op welke wijze kun je als hulpverlener invoegen in het gezin, aansluiten bij de ander en tot hulpbron zijn? Wat vraagt dit van de communicatie van de hulpverlener?

Sessie 4: Hoe organiseer ik ondersteuning met behulp van e-health?

E-health biedt steeds meer mogelijkheden om patiënten te informeren, voor te bereiden en op afstand te begeleiden. In deze sessie gaan we in op welke mogelijkheden e-health biedt om patiënten te ondersteunen. Matthijs Jantzen is projectleider e-health en deelt zijn kennis en ervaring van ruim tien jaar bij een GGZ instelling. We gaan ook samen aan de slag om handvatten te formuleren om met behulp van e-health mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen, gedurende de behandeling en daarna!

Ronde 2 Sessies

Sessie 5: Niet-medische ondersteuning, wat levert dat op?

Goede niet-medische ondersteuning voor mensen met kanker kost geld. Hoeveel is tamelijk goed in te schatten. Maar hoe zit het met de opbrengsten? Aan de hand van ervaringen tot nu toe en aansprekende voorbeelden uit andere disciplines, bespreken we met elkaar welke opbrengsten mogelijk zijn door patiënten goed te begeleiden. Welke invulling van de business case is nodig om een omslag in jouw organisatie te bewerkstelligen?

Stichting Mens achter de patiënt deelt de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot goede communicatie in de zorg en de opbrengsten van patiënten uit hun bijdrage aan mensgericht onderwijs.

Sessie 6: Praktijkvoorbeeld Ondersteuningsconsulent als partner in het zorgnetwerk

In verschillende ziekenhuizen en ook in de eerste lijn wordt invulling gegeven aan het aanbieden van ‘op behoefte afgestemde zorg’. Hoe werkt de ondersteuningsconsulent in het Antoni van Leeuwenhoek of in het Erasmus MC. Laat je inspireren door de ervaringen van anderen van wissel ideeën en kennis uit om van elkaar te leren.

Sessie 7: Onderzoeksagenda; Jij bepaalt mee!

Het is van belang om goed aan te sluiten op relevante ontwikkelingen en onderzoeken die al worden verricht dan wel nieuw onderzoek te bevorderen naar ondersteuning bij kanker. Tijdens de sessie, geleid door Marloes Martens van ResCon, krijgen we inzicht in de meest relevante onderzoeksthema’s en het potentiële draagvlak. Het is een opmaat met partners om in gesprek te gaan over de concrete bereidheid om aan de slag te gaan met bepaalde onderzoeksthema’s.

Thematafels

Je kunt je tevens opgeven voor thematafels tijdens de lunch.

Ronde 1: 12.15 – 12.40 uur
  • Thema: ‘Verbeteren van ondersteunende zorg in Deventer Ziekenhuis’ door Marja Fuchs (Deventer Ziekenhuis).
  • Thema: ‘Verschil tussen coaching, maatschappelijk werk en psycholoog bij begeleiding van mensen met kanker’ door Yess Beniers (Coach Connect bij kanker.
Ronde 2: 12.45 – 13.10 uur
  • Thema: ‘Ervaringen van een nazorgcentrum nabij het ziekenhuis’ door Corine den Hollander (Nazorgcentrum IntermeZZo)
  • Thema: ‘Patiëntenperspectief op ondersteuning bij kanker, nazorg en kwaliteit van leven’ door Mirjam Velting (Borstkankervereniging Nederland).
  • Thema: ‘De mens achter de patiënt’ door Susanne Joziasse (product specialist oncology) en Guido Hallie, (patient relations manager, Roche Nederland)

Sprekers

Tijdens het symposium zullen diverse sprekers aanwezig zijn.
De eerste sprekers zijn inmiddels bekend. Bekijk hieronder het actuele overzicht.

Dagvoorzitter

De dagvoorzitter is Robbert Huijsman, hoogleraar aan de Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam). Daarnaast is Robbert lid van de Raad van Toezicht van Stichting OOK.

Robbert Huijsman

Robbert Huijsman

Dagvoorzitter Symposium
Frank Beemer

Frank Beemer

Academic Director Ketenregie in de Zorg, Erasmus Academie

Sessie 1: ‘Hoe organiseren we begeleiding rondom de patiënt over de grenzen 2e en 1e lijn?’

Yess Beniers

Yess Beniers

Directeur Coach Connect bij kanker

Thematafel ‘Toegevoegde waarde van begeleiding en coaching bij kanker’ tijdens de lunch.

Matthijs Bosveld & Sjim Romme

Matthijs Bosveld & Sjim Romme

Stichting Mens achter de patiënt

Sessie 5: ‘Niet-medische ondersteuning, wat levert dat op?’

Sjaak Bloem

Sjaak Bloem

Bijzonder hoogleraar Health care consumers & experienced health, Nyenrode Business Universiteit

Sessie 2: ‘Oncologische zorg op maat: Twee aanpakken.’

Erna Elfrink

Erna Elfrink

Programmamanager, Kankerinstituut Erasmus MC

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen.

Marja Fuchs

Marja Fuchs

Programmamanager strategie en oncologie, Deventer Ziekenhuis

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen en thematafel ‘Aanbod ondersteunende zorg in Deventer Ziekenhuis’.

Gerard Groenendijk

Gerard Groenendijk

Zorgmanager oncologie, Bravis Ziekenhuis

Groepsgesprek over ervaringen met de ondersteuningsconsulent in de ziekenhuizen.

Wim van Harten

Wim van Harten

Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate

Panel: ‘Herkent u het probleem? Hoe moet het verder? Wat zijn oplossingen?’

Corine den Hollander

Corine den Hollander

Manager Nazorgcentrum IntermeZZo

Thematafel ‘Ervaringen van een nazorgcentrum nabij het ziekenhuis’ tijdens de lunch.

Matthijs Jantzen

Matthijs Jantzen

Projectleider eHealth GGz Centraal

Sessie 4: ‘Hoe organiseer ik ondersteuning met behulp van e-health?’

Chris de Jongh

Chris de Jongh

Fysiotherapeut, FYSIOOOO

Sessie 5: ‘Niet-medische ondersteuning, wat levert dat op?’

Jeroen Kemperman

Jeroen Kemperman

Senior manager strategie, Zilveren Kruis

Panel: ‘Herkent u het probleem? Hoe moet het verder? Wat zijn oplossingen?’

Mariska van der Lans

Mariska van der Lans

Verpleegkundig consulent en verpleegkundig onderzoeker, Erasmus MC Kanker Instituut

Sessie 6: Praktijkvoorbeeld Ondersteuningsconsulent als partner in het zorgnetwerk

Marloes Martens

Marloes Martens

Directeur, ResCon research & consultancy

Sessie 7: ‘Onderzoeksagenda; Jij bepaalt mee!’

Arrien van Prooijen

Arrien van Prooijen

Docent Hogeschool Oncologieverpleegkundige Master Contextuele Hulpverlening Onderzoek

Sessie 3: ‘Hoe zorgen we voor goede ondersteuning van naasten?: Kanker in het gezin.’

AnneLoes van Staa

AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg Hogeschool Rotterdam

Sessie 2: ‘Oncologische zorg op maat: Twee aanpakken.’

Mirjam Velting

Mirjam Velting

Programmamanager Kwaliteit van leven, Borstkanker Vereniging Nederland

Thematafel ‘Patiëntenperspectief op ondersteuning bij kanker, nazorg en kwaliteit van leven’ tijdens de lunch.

Zwart gat na behandeling_opiniestuk_rik van bemmel_stichting ook

Zwart gat na behandeling kanker niet acceptabel

Had ik het maar geweten“, zei een patiënt die was behandeld voor darmkanker en een stoma had gekregen. Mensen met kanker voelen zich lang niet altijd voorbereid op de periode na de behandeling. Het aanbod van ondersteuning bij kanker bereikt onvoldoende de patiënt. Waar gaat het mis? Skipr publiceerde afgelopen juli de blog van Rik van Bemmel, van Stichting OOK.

Waarom dit symposium?

Uit allerlei onderzoek blijkt dat mensen met kanker veel klachten ervaren op het niet-medisch vlak. Momenteel weten veel mensen de juiste ondersteuning hierbij nog niet te vinden of verloopt de doorverwijzing niet optimaal. Stichting OOK wil daar wat aan doen! Om tot een goede oplossing te komen voor dit probleem, is samenwerking nodig over grenzen van organisaties. Van ziekenhuis naar eerstelijn, specifiek voor elk mens met kanker en op maat geleverd.

De missie van Stichting OOK:

“Mensen met kanker en hun naasten
op het juiste moment de juiste
ondersteuning
op het niet-medische vlak bieden.”

Contact

Heb je vragen over het symposium? Of wil je dieetwensen of allergieën doorgeven? Neem contact op met mij per mail via symposium@stichting-ook.nl of telefonisch via 010 292 36 10.

Linda SpierenburgManager Bedrijfsvoering & Fondsenwerving Stichting OOK