Kosten

Je zorgverzekeraar helpt

Met kanker heb je al genoeg aan je hoofd. Dan zijn de kosten van een behandeling, prothese of therapie even niet belangrijk. In bijna alle gevallen worden de kosten door je zorgverzekeraar vergoed. Hieronder lees je wat de verzekering dekt en welke kosten je zelf moet betalen.

Inloop

De meeste activiteiten in het OOK Centrum worden kosteloos aangeboden. Soms vragen we een kleine eigen bijdrage om de kosten te dekken.

Psychosociale begeleiding

Alle psychosociale zorg in het OOK Centrum valt onder de basisverzekering. Je hebt alleen een verwijsbrief nodig van je huisarts, specialist of bedrijfsarts. Houd wel rekening met je eigen risico van € 350,- per kalenderjaar.

Werkhervatting & re-integratie

Aan ondersteuning bij werkhervatting via het OOK Centrum zijn geen kosten verbonden. De kosten komen voor rekening van de werkgever of UWV, het OOK Centrum helpt je dit te regelen.

Pruiken

Met een verwijsbrief van je huisarts of specialist worden je kosten voor een pruik vergoed tot een bedrag van € 409,- (2014). Hiermee kun je in het OOK Centrum een mooie pruik laten aanmeten. Ben je aanvullend verzekerd, dan krijg je een extra tegemoetkoming in de kosten.

Volledige vergoeding is mogelijk via onze partner Puik voor Elkaar. Deze stichting geeft gratis pruiken aan vrouwen die van hun verzekering een pruik niet volledig vergoed krijgen en het resterende gedeelte zelf niet kunnen betalen.

Huid- en oedeemtherapie

De eerste 12 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. De basisverzekering vergoedt de daaropvolgende behandelingen. Is er geen aanvullende verzekering afgesloten, dan komen de eerste twaalf behandelingen voor eigen rekening. Soms is er een machtiging nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het OOK Centrum helpt je graag bij de aanvraag van deze machtiging.