Platform-OC-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-Kanker

Platform ondersteuningsconsulent: In gesprek over ondersteunende zorg bij kanker

Op 5 november heeft Stichting OOK het Platform Ondersteuningsconsulent georganiseerd. Bij de online bijeenkomst waren 18 deelnemers uit 15 verschillende ziekenhuizen aanwezig. Onder leiding van Rik van Bemmel, Directeur OOK Diensten, hebben zij gedachten uitgewisseld over ondersteuning bij kanker. Tijdens de sessie bleek dat de rol van ondersteuningsconsulent als vast aanspreekpunt voor patiënt en naaste steeds meer begint te leven in Nederlandse ziekenhuizen. Goede begeleiding van mensen met kanker wordt stap voor stap onderdeel van de reguliere zorg!

Verschillende manieren van ondersteuning bij kanker in de ziekenhuizen

De deelnemende ziekenhuizen geven momenteel op grofweg vier verschillende manieren vorm aan ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten.

Een aantal ziekenhuizen, waaronder het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, biedt ondersteuning in samenwerking met een thuiszorgorganisatie. Patiënten krijgen hierbij tijdens het behandeltraject standaard een afspraak met de oncologieverpleegkundige van de thuiszorg. Deze verpleegkundige gaat vervolgens in gesprek met de patiënt over de gevolgen van de ziekte en de behandeling op het dagelijks leven.

Andere ziekenhuizen bieden ondersteuning in de vorm van inzet van vrijwilligers op de oncologische afdelingen of overwegen dat te gaan doen. Vaak in samenwerking met een inloophuis, zoals in het Spaarne Gasthuis waar wordt samengewerkt met het Adamas Inloophuis en Inloophuis Kennemerland. Soms is er sprake van de combinatie met een professional in de rol van coördinator. Een enkel ziekenhuis koppelt de inzet van vrijwilligers aan een informatieplek in het ziekenhuis voor mensen met kanker.

Brede inzet ondersteuningsconsulent

Ook hebben oncologieverpleegkundigen in verschillende ziekenhuizen de rol van ondersteuningsconsulent gekregen, naast hun normale werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Zaans Medisch Centrum, waar oncologieverpleegkundigen van de dagbehandeling, mammaverpleegkundigen en coloncareverpleegkundigen één tot drie gesprekken hebben met patiënten over het leven met de gevolgen van kanker.

In sommige ziekenhuizen zijn ondersteuningsconsulenten werkzaam die deze rol als zelfstandige functie invullen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van ondersteuningsconsulenten van Isala Zwolle in het nazorgcentrum Intermezzo of de inzet van screeningsconsulenten oncologie in Ziekenhuis St.Jansdal. Patiënten krijgen daar een afspraak en worden in één tot drie gesprekken voor verdere ondersteuning naar eerstelijns zorg begeleid.

Ondersteuning bij kanker tijdens corona

De deelnemers van het Platform Ondersteuningsconsulent gaven aan dat zij ondanks het coronavirus nauwelijks anders zijn gaan werken op het vlak van ondersteunde zorg bij kanker. Wel opvallend is het toenemende gebruik van telefonisch contact of beeldbellen, om persoonlijke zorg te kunnen blijven geven. Ondanks de buitengewone omstandigheden worden grote stappen gezet om in samenwerking met partijen buiten het ziekenhuis, de ondersteunende zorg goed georganiseerd te krijgen. Het onderwerp blijft in het vizier van management en beleidsmakers.

De rol van Stichting OOK

Stichting OOK is van mening dat goede ondersteuning van mensen met kanker start in de ziekenhuizen en uiteindelijk op een passende wijze moet worden overgedragen aan de eerste lijn. De ziekenhuizen die deelnemen aan het Platform Ondersteuningsconsulent geven allen op hun eigen wijze invulling aan deze ondersteuning. Stichting OOK verbindt de verschillende ziekenhuizen met elkaar, deelt best practices, verzorgt opleidingen en begeleidt ziekenhuizen naar Optimale Ondersteuning bij Kanker. Wil je meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met Anne-Marie Bart.