Groepsfoto medewerkers Stichting OOK

Over ons

Stichting OOK staat voor Optimale Ondersteuning bij Kanker en is voortgekomen uit de Roparun. Wij vinden dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning op het niet-medische vlak te bieden.

Stichting OOK is een onafhankelijke organisatie met een eenmalige financiering uit de Roparun. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis financiert de pilots van de ondersteuningsconsulenten. Wij verbinden zorgverleners, specialisten, patiënten en naasten met elkaar op het gebied van niet-medische zorg en ondersteuning. Zo stimuleren wij het tot stand komen van een optimaal netwerk rondom ieder mens met kanker en hun naasten.

Vanuit deze visie stelt Stichting OOK zich het volgende ten doel:

“Mensen met kanker en hun naasten

op het juiste moment de juiste ondersteuning

op het niet-medische vlak bieden.”

Dit doet Stichting OOK volgens drie lijnen

OOK Consult

Een ondersteuningsconsulent in het ziekenhuis bespreekt met de patiënt wat het betekent om te leven met kanker.

OOK Punt

Bij een fysiek steunpunt kan men
terecht voor informatie,
advies en een luisterend oor.

OOK Online

Ondersteuning wordt online aangeboden door middel van online tools als de OOK Wijzer.

QuickScans

Stichting OOK voert QuickScans uit bij geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Met deze QuickScan krijgt een ziekenhuis zicht op:

  • hoe de ondersteunende zorg wordt aangeboden aan patiënten,
  • hoe patiënten en zorgprofessionals deze zorg ervaren en
  • hoe de aansluiting verloopt naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie.

Download meer informatie over de werkwijze van de QuickScan. Of neem contact op met Anne-Marie Bart.

QuickScan | Steunpunt | Ondersteuningsconsulent

Scholing en intervisie

Stichting OOK verzorgt in samenwerking met Care for cancer de scholing en intervisie van ondersteuningsconsulenten. Het doel is om de deskundigheid van de ondersteuningsconsulent te bevorderen en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast staat centraal dat de ondersteuningsconsulenten leren van en met elkaar.

De scholingen worden uitgebreid met nieuwe ondersteuningsconsulenten vanuit andere ziekenhuizen.

Verder werkt Stichting OOK aan de totstandkoming van een kwaliteitskader voor het totale proces van begeleiding en ondersteuning.