Financiering

Stichting OOK heeft in 2011 eenmalig een bedrag ontvangen van Stichting Roparun Palliatieve Zorg, waarmee destijds Stichting Roparun Centra is opgezet, met als doel de ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten beter vindbaar en bereikbaar te maken door centra te realiseren waar alle ondersteuning onder één dak is georganiseerd.

Oorspronkelijk is dit geld bijeengebracht door teams die aan het Roparun evenement hebben deelgenomen. Stichting Beheer en Toezicht beheert dit geld in de vorm van een fonds.

In 2011 opende Stichting OOK een multifunctioneel centrum aan de Zorgboulevard in Rotterdam waar patiënten en naasten terecht kunnen voor een compleet aanbod aan informatie en ondersteuning. Stichting OOK streeft ernaar dat de aangeboden diensten in het centrum zoveel mogelijk via de reguliere zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar van de cliënt.