Organisatie

De juiste ondersteuning op het juiste moment

Mensen met kanker ontvangen niet of in een te laat stadium informatie en ondersteuning. Het ondersteuningsaanbod is versnipperd en onderlinge samenhang ontbreekt. Daardoor zijn er onnodige escalaties die leiden tot een lagere kwaliteit van leven. Stichting OOK vindt dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. Wij verbinden zorgverleners, specialisten, patiënten en naasten met elkaar op het gebied van niet-medische zorg en ondersteuning. Zo creëren wij een optimaal zorgnetwerk rondom ieder mens met kanker.

Stichting OOK ondersteunt patiënten en naasten om zo goed mogelijk om te gaan met de impact van kanker op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied, faciliteert integrale en continue ondersteuning in ziekenhuizen in aanvulling op het medisch-oncologische zorgtraject en biedt oncologische zorgverleners een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking.

In 2011 opende Stichting OOK een multifunctioneel centrum aan de Zorgboulevard in Rotterdam waar patiënten en naasten terecht kunnen voor een compleet aanbod aan informatie en ondersteuning. Sinds de opening heeft het centrum 10.000 patiënten en naasten ontvangen en is er een netwerk opgebouwd van zorgverleners die zien en vinden dat de oncologische zorg beter en anders kan. Want hoewel het zorgaanbod groeit, is het helaas nog niet zo dat de ondersteuning de patiënt goed bereikt en geven patiënten nog steeds aan eerder ondersteund te willen worden. Klik hier voor meer informatie over ons centrum in Rotterdam.

Stichting OOK werkt nauw samen met professionele partners en instanties in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De organisatie wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Wij hebben onze missie volbracht als alle patiënten met kanker en hun naasten tijdig in aanraking komen met passende ondersteuning en de hoogst mogelijke kwaliteit van leven hebben.

Jaarverslag

Zie het Stichting OOK Jaarverslag voor de financiële verantwoording, het beloningsbeleid en een verslag van uitgeoefende activiteiten.

Download hier het Stichting OOK Jaarverslag 2013

Download hier het Stichting OOK Jaarverslag 2014

Download hier het Stichting OOK Jaarverslag 2015

Download hier het Stichting OOK Jaarverslag 2016