Ervaring opleiding OC Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker Rotterdam

Opleiding tot Ondersteuningsconsulent: hoe bevalt het?

Vanaf het najaar van 2020 biedt Stichting OOK zorgprofessionals een opleiding tot ondersteuningsconsulent. De opleiding bestaat uit zes modules die handvatten bieden voor de ondersteuning bij niet-medische vraagstukken. Je krijgt de tools, kennis en vaardigheden aangereikt om mensen met kanker en hun naasten zo goed mogelijk te begeleiden. Maar hoe is het om deze opleiding te volgen? Wij spreken Diane Brons en Marianne van Dam van het Meander Medisch Centrum over hun ervaring met de opleiding en het werk als ondersteuningsconsulent.

Diane en Marianne hebben beiden een achtergrond in de oncologie. Zo is Diane al jaren oncologie- en hematologie verpleegkundige en Marianne is HBO-verpleegkundige met een specialisatie in pulmonologie en oncologie. Hoe zijn zij bij de opleiding terecht gekomen? Diane: “Ik had gesolliciteerd op de functie van ondersteuningsconsulent in ons ziekenhuis, waarbij in de vacature vermeld stond dat deze opleiding onderdeel was van de baan. Ik ben uiteindelijk aangenomen en heb toen les gehad van ervaren ondersteuningsconsulenten”. Marianne: “Ik startte mijn nieuwe functie als OC. Dit past precies in het onderdeel van verpleegkunde wat me ligt en waar te weinig aandacht en tijd voor is. Daarom leek het me verstandig om een vervolgopleiding te doen”.

Ervaring met de opleiding

En hoe is de opleiding hen bevallen? Diane geeft aan: “het was een hele waardevolle opleiding waar ik veel nieuwe dingen heb geleerd. Wat me vooral aansprak zijn de tips en adviezen, maar ook hoe je een gesprek voert met een patiënt en hen begeleid in het vinden van ondersteunende hulp. Het mooie was ook dat ik mijn opgedane kennis meteen kon toepassen in de praktijk”. Marianne vertelt: “het was een interessante opleiding met veel variatie en informatie. Wat mij vooral aansprak was de inhoud, dus hoe je een gesprek moet voeren en welke methodieken je kan toepassen om een patiënt te helpen”.

Interactie met zowel de docenten als de andere deelnemers is ook heel belangrijk. Maar door corona vonden de lessen onlineplaats. Hoe is dit bevallen? Diane deelt: “de interactie was heel prettig. De eerste keer misschien wat onwennig door het videobellen, maar daarna niet meer. Jolanda en Suzanne wisten van iedere bijeenkomst een digitaal feestje te maken. Ik kijk er ook heel erg naar uit om iedereen te zien en spreken bij de intervisie”.  Marianne is het hiermee eens: “de interactie was prima, de docenten hebben het contact zo optimaal mogelijk aangepast naar aanleiding van de beperkingen”.

In de praktijk

Beiden hebben de opleiding afgerond en kunnen in de praktijk aan de slag als ondersteuningsconsulent. Hoe vullen zij deze rol in?  Diane zegt: “vanaf 1 januari ben ik aangenomen als OC en vanaf maart draait onze poli, dus we zijn er hard mee bezig!” Marianne vult aan: “Wij maken gebruik van het gespreksinstrument Spinnenweb, omdat het Meander dit eventueel wil gaan toepassen in het gehele ziekenhuis. De rol implementeren heeft volgens mij te maken met acquisitie. Als professionals deze functie als zinvol ervaren, dan is de motivatie om patiënten door te verwijzen groot en worden we gezien door de patiënten. Ik denk dat dit essentieel is voor het starten van een dergelijke functie”.


Vanaf september start weer een nieuwe ronde van de opleiding tot ondersteuningsconsulent. Wil jij je aanmelden voor de opleiding tot of heb je behoefte aan aanvullende informatie? Klik hier voor meer informatie over de opleiding, de modules en de startdata.