Goedgekeurd initiatief innovatiefonds

POH Oncologie

Rijnmond Dokters investeert graag in de zorg van morgen. Daarom kunnen leden sinds dit jaar een beroep doen op het Innovatiefonds, als zij een initiatief willen opzetten of vervolgen dat niet gefinancierd wordt vanuit de reguliere zorgfinanciering. Een van de initiatieven die graag gebruik maakt van dit fonds is POH oncologie. Simone Breedvelt, praktijkverpleegkundige bij huisartsenpraktijk de Heer, van Gorcum en Bom in Nieuwerkerk aan den IJssel, en oud-huisarts Engelien Geerdink, vertellen er meer over. Van de kern van het initiatief tot de voordelen voor huisarts en patiënt.

Ontmoet de Koplopers

Jolanda Dekker

Jolanda Dekker

Casemanager Oncologie Huisartspraktijk Copenhaege

“Idealiter zou bij elke huisarts iemand moeten werken die niet-medische ondersteuning geeft bij kanker, zodat de begeleiding van patiënten zo optimaal mogelijk is.”

Simone Breedvelt

Simone Breedvelt

Oncologie & Palliatief verpleegkundige Huisartspraktijk De Heer en van Gorcum

“Het belang van POH heeft betrekking op verschillende vlakken: ondersteuning en contact met de patiënt, begeleiding bieden, meer controle en meer focussen op de nazorg.”

Toolbox Project Praktijkondersteuner Oncologie Koplopers in de eerstelijn - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Wij hopen dat de middelen die in deze toolbox worden aangereikt een impuls bieden aan iedereen die goede ondersteuning bij kanker vanuit de huisartspraktijk aan het hart gaat.

Ondersteuning bij kanker in de huisartsenpraktijk

‘Koplopers in de eerste lijn’

Een groep mensen werkzaam in de huisartspraktijk miste een protocol voor het werken met oncologie patiënten. De uitdaging was om daar verandering in aan te brengen. Zij besloten de krachten te bundelen en ervaring en kennis uit te wisselen over ondersteuning van mensen met kanker in de huisartspraktijk.
Met dank aan KWF Samenloop voor Hoop is er een toolbox ontwikkeld, een handreiking voor een project met praktijkondersteuning oncologie. In deze toolbox hebben de ‘Koplopers’ uitgewerkt hoe de oncologische patiëntenzorg  in de huisartspraktijk op gestructureerde wijze gerealiseerd kan worden met behulp van een POH Oncologie.
Het gaat om proactieve  zorg, om de “Juiste Zorg op de Juiste Plek”, maar vooral ook op het juiste moment en met voldoende tijd. Een POH Oncologie ontlast niet alleen de huisarts, maar verbetert tevens de kwaliteit van de eerstelijnszorg door meer tijd te besteden aan de patiënt.

Ondersteuning bij kanker in de huisartsenpraktijk

‘Koplopers in de eerste lijn’

Een groep mensen werkzaam in de huisartspraktijk miste een protocol voor het werken met oncologie patiënten. De uitdaging was om daar verandering in aan te brengen. Zij besloten de krachten te bundelen en ervaring en kennis uit te wisselen over ondersteuning van mensen met kanker in de huisartspraktijk.
Met dank aan KWF Samenloop voor Hoop is er een toolbox ontwikkeld, een handreiking voor een project met praktijkondersteuning oncologie. In deze toolbox hebben de ‘Koplopers’ uitgewerkt hoe de oncologische patiëntenzorg  in de huisartspraktijk op gestructureerde wijze gerealiseerd kan worden met behulp van een POH Oncologie.
Het gaat om proactieve  zorg, om de “Juiste Zorg op de Juiste Plek”, maar vooral ook op het juiste moment en met voldoende tijd. Een POH Oncologie ontlast niet alleen de huisarts, maar verbetert tevens de kwaliteit van de eerstelijnszorg door meer tijd te besteden aan de patiënt.

Wat is kenmerkend voor een Praktijk Ondersteuner Huisarts Oncologie?

De POH Oncologie werkt in de huisartsenpraktijk en heeft een verpleegkundige opleiding of een paramedische opleiding op HBO niveau, gespecialiseerd in oncologische zorg.

Zij wordt aangestuurd door de huisarts en heeft toegang tot het patiëntdossier. Zij werkt zelfstandig binnen teamverband.

Zij is geschoold in het effect van ziekte en behandeling op het dagelijks leven van patiënten en naasten en het bespreken hiervan.

Zij benadert de patiënt proactief vanaf het moment van de diagnose en bespreekt op het juiste moment met de patiënt hoe deze te begeleiden en te vervolgen (time-out gesprek). Dit is bij uitstek maatwerk.

Zij is binnen de praktijk hét aanspreekpunt voor de patiënt met kanker en coördineert de eerstelijns zorg om de patiënt.

Zij legt waar nodig de verbinding met de 2e lijn, maar ook met de 0e lijn.

Zij draagt bij aan de Advanced Care Planning. En zij begeleidt mede de patiënt, ook in de stervensfase.

Zij wordt nog niet standaard vanuit het basispakket betaald.

Wat is kenmerkend voor een Praktijk Ondersteuner Huisarts Oncologie?

De POH Oncologie werkt in de huisartsenpraktijk en heeft een verpleegkundige opleiding of een paramedische opleiding op HBO niveau, gespecialiseerd in oncologische zorg.

Zij wordt aangestuurd door de huisarts en heeft toegang tot het patiëntdossier. Zij werkt zelfstandig binnen teamverband.

Zij is geschoold in het effect van ziekte en behandeling op het dagelijks leven van patiënten en naasten en het bespreken hiervan.

Zij benadert de patiënt proactief vanaf het moment van de diagnose en bespreekt op het juiste moment met de patiënt hoe deze te begeleiden en te vervolgen (time-out gesprek). Dit is bij uitstek maatwerk.

Zij is binnen de praktijk hét aanspreekpunt voor de patiënt met kanker en coördineert de eerstelijns zorg om de patiënt.

Zij legt waar nodig de verbinding met de 2e lijn, maar ook met de 0e lijn.

Zij draagt bij aan de Advanced Care Planning. En zij begeleidt mede de patiënt, ook in de stervensfase.

Zij wordt nog niet standaard vanuit het basispakket betaald.

Ben je geïnteresseerd in de toolbox?
Vul onderstaand formulier in en ontvang deze per mail.