Rol en werkwijze ondersteuningsconsulent

Module 1

Leer alles over de rol van de ondersteuningsconsulent, op welke wijze je als ondersteuningsconsulent hulp biedt bij het omgaan met kanker en de kennis, tools en vaardigheden die je nodig hebt om hier invulling aan te geven.

Deze module kan enkel gevolgd worden als onderdeel van de opleiding tot ondersteuningsconsulent.

09:00 uur – 16:00 uur

30 maart 2021

The Colour Kitchen, Utrecht

Vier accreditatiepunten V&VN Oncologie

Koffie, thee, lunch & studiemateriaal

Investering: n.v.t.

Rol en werkwijze ondersteuningsconsulent

Module 1

Leer alles over de rol van de ondersteuningsconsulent, op welke wijze je als ondersteuningsconsulent hulp biedt bij het omgaan met kanker en de kennis, tools en vaardigheden die je nodig hebt om hier invulling aan te geven.

Deze module kan enkel gevolgd worden als onderdeel van de opleiding tot ondersteuningsconsulent.

09:00 uur – 16:00 uur

30 maart 2021

The Colour Kitchen, Utrecht

Vier accreditatiepunten V&VN Oncologie

Koffie, thee, lunch & studiemateriaal

Investering: n.v.t.

Beschrijving van de module

Met deze module maak je kennis met alle facetten van de rol van ondersteuningsconsulent en ervaar je wat het verschil is met de huidige manier van werken.

We gaan in op de medische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding geven tot actie om ondersteuning bij kanker te verbeteren op alle levensdomeinen.

Verder kaarten we de volgende onderwerpen aan:

  • De visie van Stichting OOK op ondersteunende zorg vanuit het perspectief van patiënten en naasten.
  • De diverse wijzen waarop Stichting OOK en partners invulling geven aan goede ondersteuning voor iedere patiënt met kanker en zijn/haar naasten.

Je leert alles over de rol van de ondersteuningsconsulent, op welke wijze je als ondersteuningsconsulent hulp biedt bij het omgaan met kanker en de kennis, tools en vaardigheden die je nodig hebt om hier invulling aan te geven.

Meld je aan

Bekijk ook de overige modules:

DISC: Verbindend communiceren met patiënten en naasten

De DISC methode geeft jou inzicht in je eigen gedragsstijl als zorgverlener en in die van anderen. Leer om de gedragsvoorkeur van je patiënt in te schatten en je eigen communicatiestijl hierop aan te passen.

Duur: 4 uur


Begeleiden bij eigen regie

Als zorgprofessional heb je vaak geleerd om actief de zorg voor de ander op je te nemen. Leer hoe je vorm geeft aan zelfmanagementondersteuning bij de patiënt, om de stap te zetten van ‘zorgen naar’ naar ‘begeleiden van’.

Duur: 6 uur


Effectieve gespreksvoering

Maak kennis met verschillende gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken waardoor je een effectief begeleidingsgesprek kunt voeren, gericht op de specifieke situatie van de patiënt of naaste.

Duur: 4 uur


Samenwerkingspartner in het netwerk van zorg en ondersteuning

Als ondersteuningsconsulent fungeer je als spil in het netwerk van zorg en ondersteuning. Leer om patiënten advies op maat te geven en betrouwbaar te verwijzen op alle levensdomeinen, op basis van je kennis van beschikbare zorg.

Duur: 4 uur


Online begeleiding bieden bij kanker

Middels online begeleiding ondersteun je patiënten en naasten in de eigen vertrouwde omgeving, tijdens én na de behandeling. Krijg praktische tips, leer online communicatie vaardigheden en oefen met o.a. videobellen.

Duur: 4 uur


Webdevelopment by Oil4.