Dag van de Mantelzorg

Tijdens de Dag van de Mantelzorg vragen Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) samen met Gilead Sciences aandacht voor naasten van mensen die leven met kanker. Dit kan een familielid, partner of goede vriend(in) zijn die uit liefde voor de ander de rol van mantelzorger – en daarmee de zorgtaken – op zich neemt maar zichzelf wellicht (nog) niet zo ziet.

Bij de diagnose kanker ligt de nadruk vooral op wat dit betekent voor de ‘patiënt’. Maar in het omgaan en leven met kanker zijn naasten van cruciaal belang en een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg. Of sterker, een goede begeleiding en behandeling van mensen met kanker is vaak alleen mogelijk met inzet van naasten.

Logo's Gilead-OOK-PossiblewithSupport

DagvandeMantelzorg 2021-Stichting OOK- Gilead

10 november 2021

Dag van de Mantelzorg

Tijdens de Dag van de Mantelzorg vragen Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) samen met Gilead Sciences aandacht voor naasten van mensen die leven met kanker. Dit kan een familielid, partner of goede vriend(in) zijn die uit liefde voor de ander de rol van mantelzorger – en daarmee de zorgtaken – op zich neemt maar zichzelf wellicht (nog) niet zo ziet.

Bij de diagnose kanker ligt de nadruk vooral op wat dit betekent voor de ‘patiënt’. Maar in het omgaan en leven met kanker zijn naasten van cruciaal belang en een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg. Of sterker, een goede begeleiding en behandeling van mensen met kanker is vaak alleen mogelijk met inzet van naasten.

Logo's Gilead-OOK-PossiblewithSupport

Mensen die leven met kanker en hun omgeving hebben heel wat te verduren en hebben veel hulp nodig. Het is belangrijk dat zowel de persoon die met kanker leeft als zijn of haar naaste begeleiding en ondersteuning krijgt bij het omgaan met de gevolgen van kanker op hun leven. Alleen dan kan de naaste de meest waardevolle zorg geven in aanvulling op de medische zorg die de patiënt krijgt.

Een behandeling alleen is vaak niet genoeg

De diagnose kanker doet veel met je. Of je nu zelf de diagnose krijgt, of iemand die je liefhebt. Bij Stichting OOK spreken we met naasten over de ondersteuning die zij nodig hebben om beter om te kunnen gaan met de impact van kanker. In dit soort gesprekken komen reacties naar boven als: “Hij heeft de pijn en ik heb de zenuwen” of “Ze vragen wel aan mij hoe het gaat, maar dan bedoelen ze eigenlijk: hoe gaat het met de patiënt?” Daarom is vaak een behandeling alleen niet genoeg. Sterker nog: in sommige gevallen kan de patiënt een behandeling alleen doorlopen als hij of zij daarbij wordt ondersteund door een naaste. Wat goed is voor de patiënt is ook goed voor de naaste en vice versa. Dat is waarom Stichting OOK zich samen met Gilead Sciences inzet voor mensen die leven met kanker EN hun naasten.

(NL-COR-0008)

Mensen die leven met kanker en hun omgeving hebben heel wat te verduren en hebben veel hulp nodig. Het is belangrijk dat zowel de persoon die met kanker leeft als zijn of haar naaste begeleiding en ondersteuning krijgt bij het omgaan met de gevolgen van kanker op hun leven. Alleen dan kan de naaste de meest waardevolle zorg geven in aanvulling op de medische zorg die de patiënt krijgt.

Een behandeling alleen is vaak niet genoeg

De diagnose kanker doet veel met je. Of je nu zelf de diagnose krijgt, of iemand die je liefhebt. Bij Stichting OOK spreken we met naasten over de ondersteuning die zij nodig hebben om beter om te kunnen gaan met de impact van kanker. In dit soort gesprekken komen reacties naar boven als: “Hij heeft de pijn en ik heb de zenuwen” of “Ze vragen wel aan mij hoe het gaat, maar dan bedoelen ze eigenlijk: hoe gaat het met de patiënt?” Daarom is vaak een behandeling alleen niet genoeg. Sterker nog: in sommige gevallen kan de patiënt een behandeling alleen doorlopen als hij of zij daarbij wordt ondersteund door een naaste. Wat goed is voor de patiënt is ook goed voor de naaste en vice versa. Dat is waarom Stichting OOK zich samen met Gilead Sciences inzet voor mensen die leven met kanker EN hun naasten.

(NL-COR-0008)

Het ervaringsverhaal van Liesbeth en Paul

Soms wil je er graag zijn voor jouw partner, maar weet je gewoon niet hoe. “Toen Paul ziek werd en wij geconfronteerd werden met de diagnose kanker, klapte hij emotioneel dicht. Hij zou beter worden en het leven ging door. Daar moest ik het mee doen. Ikzelf had het er erg moeilijk mee en wilde er juist graag met hem over praten. Ik wist niet hoe ik het gesprek kon openen. De ondersteuningsconsulent van Stichting OOK gaf mij daarvoor de handvatten en nu praten wij op onze manier; tijdens een goede wandeling met de hond!”

Het ervaringsverhaal van Liesbeth en Paul

Soms wil je er graag zijn voor jouw partner, maar weet je gewoon niet hoe. “Toen Paul ziek werd en wij geconfronteerd werden met de diagnose kanker, klapte hij emotioneel dicht. Hij zou beter worden en het leven ging door. Daar moest ik het mee doen. Ikzelf had het er erg moeilijk mee en wilde er juist graag met hem over praten. Ik wist niet hoe ik het gesprek kon openen. De ondersteuningsconsulent van Stichting OOK gaf mij daarvoor de handvatten en nu praten wij op onze manier; tijdens een goede wandeling met de hond!”

Het ervaringsverhaal van Meryam en Hafid

Je leven staat stil, want je partner is alles voor je

De diagnose kanker leidde voor zowel Hafid als partner Meryam tot een angstige periode. “Onze kinderen hebben gewoon een vader nodig. Ik was zo bang om hem te verliezen”. Dankzij het contact met de ondersteuningsconsulent van Stichting OOK kreeg Hafid antwoord op zijn vragen, en kon Meryam beter met de situatie omgaan.

Het ervaringsverhaal van Meryam en Hafid

Je leven staat stil, want je partner is alles voor je

De diagnose kanker leidde voor zowel Hafid als partner Meryam tot een angstige periode. “Onze kinderen hebben gewoon een vader nodig. Ik was zo bang om hem te verliezen”. Dankzij het contact met de ondersteuningsconsulent van Stichting OOK kreeg Hafid antwoord op zijn vragen, en kon Meryam beter met de situatie omgaan.

Het ervaringsverhaal van Richard en Kim

Kanker raakt mij ook als naaste.

“Na jaren van behandelen, chemo, bestraling, operaties, is Kim nu niet meer zelfstandig en is ze in een rolstoel beland. Alle zorg doe ik nog steeds zelf. Het is erg zwaar en kost veel energie. Kim is er optimistisch onder. Ik zou willen dat ik net zo sterk ben als zij.”

Het ervaringsverhaal van Richard en Kim

Kanker raakt mij ook als naaste.

“Na jaren van behandelen, chemo, bestraling, operaties, is Kim nu niet meer zelfstandig en is ze in een rolstoel beland. Alle zorg doe ik nog steeds zelf. Het is erg zwaar en kost veel energie. Kim is er optimistisch onder. Ik zou willen dat ik net zo sterk ben als zij.”

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in meer informatie? Of wil je als naaste ondersteuning met betrekking tot het omgaan met kanker op je leven? Dan staan de zorgprofessionals, de ondersteuningsconsulenten, van Stichting OOK voor je klaar.

Bezoek de website voor meer informatie.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in meer informatie? Of wil je als naaste ondersteuning met betrekking tot het omgaan met kanker op je leven? Dan staan de zorgprofessionals, de ondersteuningsconsulenten, van Stichting OOK voor je klaar.

Bezoek de website voor meer informatie.

De verhalen zijn geïnspireerd op echte ervaringen van mantelzorgers.
De namen voor deze campagne zijn fictief.