De ondersteuningsconsulenten
van het Antoni van Leeuwenhoek

De ondersteuningsconsulenten van
Erasmus MC afdeling Hematologie

De-ondersteuningsconsulenten-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker-PATIO-Erasmus-MC

De ondersteuningsconsulenten van
Stichting OOK en PATIO

De ondersteuningsconsulent Stichting Optimale Ondersteuning bij kanker

De ondersteuningsconsulent

QuickScan Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

QuickScans

Steunpunten

Trainingen

Samenwerking met ziekenhuizen

In ziekenhuizen werken wij samen door middel van de Ondersteuningsconsulent. Dit is een oncologieverpleegkundige van het ziekenhuis, die wordt opgeleid om patiënt en naaste(n) te begeleiden bij het “leven met kanker”.

Wil je meer informatie over deze manier van werken? Neem contact op met Anne-Marie Bart of download meer informatie over de Ondersteuningsconsulent.

Het is ook mogelijk om een QuickScan te laten uitvoeren in een ziekenhuis. Deze QuickScan geeft inzicht in hoe de ondersteunende zorg voor oncologische patiënten in het ziekenhuis is geregeld en hoe deze wordt ontvangen. Download meer informatie over de werkwijze van de QuickScan.

“ Ik heb geleerd door te vragen naar wie er helpend zijn in de eigen omgeving. Vaak is dat al voldoende. Een patiënt zei laatst: ‘Vind je dat echt? Dat heb je nooit verteld!’ Als ondersteuningsconsulent geef je ook het woord aan de partner.”

Annie SpeltOndersteuningsconsulent Erasmus MC Rotterdam Afdeling Hematologie

“ De rol van ondersteuningsconsulent geeft meer diepgang in mijn beroep als verpleegkundige. Je hebt meer de tijd om het te hebben over emoties en het leven wat patiënten leiden.”

Jeanet Pape – van WijkOndersteuningsconsulent Erasmus MC Rotterdam Afdeling Hematologie

QuickScans

Stichting OOK voert QuickScans uit bij geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Met deze QuickScan krijgt een ziekenhuis zicht op:

  • hoe de ondersteunende zorg wordt aangeboden aan oncologische patiënten,
  • hoe patiënten en zorgprofessionals deze zorg ervaren en
  • hoe de aansluiting verloopt naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie.

Download meer informatie over de werkwijze van de QuickScan. Of neem contact op met Anne-Marie Bart.

QuickScan | Steunpunt | Ondersteuningsconsulent

Als zorgverlener samenwerken

Als zorgverlener kun je worden opgenomen in de OOK Wijzer. Op die manier ben je vindbaar voor mensen met kanker en hun naasten die zoeken naar oncologisch specifieke ondersteuning.

Om opgenomen te worden in de OOK Wijzer dien je aan een aantal criteria te voldoen. Je kunt een verzoek tot opname in de OOK Wijzer indienen door een mail te sturen aan Yolanda Moonen. Ook voor overige vragen met betrekking tot de OOK Wijzer, kun je terecht bij Yolanda.

Trainingen voor zorgprofessionals in de oncologie

OOK Diensten verzorgt trainingen, coaching en intervisie voor zorgprofessionals in de oncologie waaronder ondersteuningsconsulenten. Het doel is om de deskundigheid van de ondersteuningsconsulent te bevorderen en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast staat centraal dat de ondersteuningsconsulenten leren van en met elkaar.

De intervisie-bijeenkomsten worden uitgebreid met nieuwe ondersteuningsconsulenten vanuit andere ziekenhuizen.

Veelgestelde vragen

Zorgverleners

Wie kan ik doorverwijzen naar OOK?

OOK is er voor alle mensen met kanker, maar ook voor hun naasten.

Met welke vragen kunnen zij terecht?

Stichting OOK legt de nadruk op vragen die niet medisch van aard zijn. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met de diagnose? Hoe vertel ik het mijn kinderen? Wat kan ik van mijn werkgever verwachten? Andere onderwerpen zijn acceptatie, rouwverwerking etc., maar ook een luisterend oor als de patiënt of naasten even hun verhaal kwijt wil.

Waar kan ik men naar toe verwijzen?

Als zorgverlener kun je iemand verwijzen naar het OOK Centrum Rotterdam, de overige steunpunten en de maatschappelijk werker in het centrum (zie ook ‘Ik zoek ondersteuning’.) Het centrum is gevestigd op: Maasstadweg 90, 3079 DZ Rotterdam (Zuid) op de Zorgboulevard nabij station Lombardijen en het Maasstad Ziekenhuis. Het OOK Centrum is van maandag tot vrijdag open van 9.00 uur tot 17.00 uur (uitgezonderd op feestdagen) en is te bereiken op 010 292 36 10.

Daarnaast kun je de patiënten en naasten wijzen op de OOK Wijzer.

Zijn hier kosten aan verbonden?

Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken bij de maatschappelijk werkster in het OOK Centrum Rotterdam. Voor doorverwijzing naar de psycholoog is een verwijsbrief van de behandelend arts of huisarts nodig. Vergoedingen voor haarwerken, pedicure en diëtiste zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar.

QuickScan

Wat is een QuickScan?

Een QuickScan is bedoeld als inventarisatie van de huidige stand van zaken binnen een ziekenhuis op het gebied van ondersteunende zorg. Daarbij wordt zowel gekeken naar het aanbod vanuit het ziekenhuis als de verwijzing en samenwerking met de eerste lijn.

Hoe ziet een QuickScan eruit?

Het ziekenhuis maakt een keuze voor maximaal 2 zorgpaden waarop de QuickScan wordt toegepast. Als eerste activiteit wordt een enquête uitgezet onder patiënten van de gekozen zorgpaden. Patiënten en zorgprofessionals worden daarna geïnterviewd over hun ervaring met ondersteunende zorg. Als het ziekenhuis dat wenst, worden ook wijkverpleging en/of huisartsen meegenomen in deze gesprekken. De bevindingen van enquête, interviews en beschreven zorgpaden worden besproken in een focusgroep met patiënten en zorgprofessionals.

Wat zijn de kosten van een QuickScan?

De QuickScan wordt door de Stichting OOK kosteloos uitgevoerd. Er wordt van het ziekenhuis wel een tijdsinvestering verwacht voor de interviews en focusgroepen.

Ondersteuningsconsulenten

Wat is een ondersteuningsconsulent?

Een ondersteuningsconsulent is één vast aanspreekpunt voor de patiënt met kanker en/of naaste voor begeleiding en ondersteuning tijdens zijn/haar ziekte. Hij/zij kan de patiënt vroegtijdig informatie en zelfmanagementtools aanreiken en indien nodig de patiënt doorverwijzen naar (regionale) nazorg.

Wat doet een ondersteuningsconsulent?

Een ondersteuningsconsulent bespreekt met de patiënt en zijn naaste(n) wat het betekent om te leven met kanker. In het gesprek gaat het over alle niet-medische zaken: de gevolgen van de ziekte en de behandeling daarvan voor het dagelijks leven en het functioneren van de patiënt en zijn naaste(n).

In welke ziekenhuizen bevindt zich een consulent?

Het is onze ambitie om de ondersteuningsconsulent in elk ziekenhuis in Nederland aan te bieden. Momenteel hebben wij contact met 22 ziekenhuizen (inclusief de pilots), waar een QuickScan loopt of in de planning staat. In de volgende ziekenhuizen zijn ondersteuningsconsulenten werkzaam:

Antoni van Leeuwenhoek – Centrum voor Kwaliteit van Leven

Erasmus MC Kanker Instituut – PATIO (patiëntinformatiecentrum)

Erasmus MC Kanker Instituut – Hematologie, stamceltransplantatie

Isala Zwolle – Intermezzo, nazorgcentrum

Amsterdam UMC – Locatie VUmc, hematologie

Haaglanden Medisch Centrum – Hoofd-halskanker

Zaans Medisch Centrum – Alle oncologieverpleegkundigen dagbehandeling

St. Jansdal – Screeningsconsulent oncologische nazorg

Bravis Roosendaal – Life coaches oncologisch centrum

OOK Centrum Rotterdam – Zogenaamd steunpunt waar ondersteuningsconsulenten werkzaam zijn

Zijn er kosten verbonden aan de ondersteuningsconsulent?

Nee, de inzet van de ondersteuningsconsulent wordt voor de patient vergoed vanuit de basisverzekering.

Waarvoor dient de scholing en intervisie?

Het doel van de scholing en intervisie is om de deskundigheid van de ondersteuningsconsulent te bevorderen en aan te vullen met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast staat centraal dat de ondersteuningsconsulenten leren van en met elkaar. De scholingen worden uitgebreid met nieuwe ondersteuningsconsulenten vanuit andere ziekenhuizen.

Webdevelopment by Oil4.