“Het dagelijks leven brengt geheel andere vragen met zich mee dan de periode tijdens opname en behandeling.”

Annie Spelt – Ondersteuningsconsulent Erasmus MC Rotterdam Afdeling Hematologie

Als zorgverlener optimale ondersteuning bij kanker bieden

Als zorgverlener in de oncologie snap jij als geen ander dat mensen met kanker niet alleen met de behandeling van de ziekte te maken hebben. Deze mensen hebben zorgen of vragen over onderwerpen als vermoeidheid, gevolgen van de behandeling, relatieproblematiek of omgang met emoties. Stichting OOK biedt mensen met kanker en hun naasten professionele ondersteuning op allerlei onderwerpen. Voor, tijdens en na de behandeling, want ons doel is optimale ondersteuning geven op het juiste moment. En dat doen wij graag samen met jou! Op deze pagina lees je wat wij jou kunnen bieden

Soms hebben mensen een hele gerichte hulpvraag, maar vaak genoeg kunnen ze de hulpvraag nog niet helemaal onder woorden brengen.

Het is meestal genoeg om te benoemen dat het verdriet er mag zijn, dat je je bang en onzeker mag voelen, maar ook dat je boos mag zijn. Het normaliseren van gevoelens is onder andere wat een ondersteuningsconsulent doet.

Mensen met kanker hebben iemand nodig met wie ze hun ervaringen kunnen delen. Wij als ondersteuningsconsulenten bieden die steun. Daarbij brengt het dagelijks leven geheel andere vragen met zich mee dan de periode tijdens opname en behandeling.

Als oncologie verpleegkundige heb ik jarenlang ervaring met diverse vragen van mensen die kanker hebben en hun naasten. Ik bied een luisterend oor en samen kijken we naar concrete hulp die passend is.

Jolanda Roos - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Als iemand kanker heeft (gehad), kan hij/zij thuis vastlopen op allerlei niet-medische vraagstukken, zoals werk, relatie, huishouden etc. In mijn ervaring als oncologie verpleegkundige heb ik al meerdere en zinvolle gesprekken hierover gevoerd.

Suzanne van Atten - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

De rol van ondersteuningsconsulent geeft meer diepgang in mijn beroep als verpleegkundige. Ik heb meer de tijd om het te hebben over emoties en het leven wat oncologische patiënten leiden.

Het is dankbaar werk als je mensen met kanker en hun naasten kunt ontlasten door samen ondersteuning te zoeken bij het ziekte en herstel proces. Mensen met kanker hebben vaak geen idee wat er op ze afkomt. Zowel op fysiek, mentaal als op maatschappelijk vlak.

SusanGabriels-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-Kanker

Wat wij doen voor zorginstellingen

Advies en begeleidingadvies en begeleiding - stichting optimale ondersteuning kanker

Wij adviseren en begeleiden oncologiemedewerkers en directies van zorginstellingen bij het opzetten en integreren van niet-medische ondersteuning voor oncologische patiënten. Dit doen wij op een laagdrempelige manier, resultaatgericht en met begeleiding die is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de organisatie. Vraag ons gerust om meer informatie.

Inzet ondersteuningsconsulenteninzet ondersteuningsconsulent - stichting optimale ondersteuning kanker

Een ondersteuningsconsulent is het vaste aanspreekpunt van de oncologische patiënt en/of naaste. Hij/zij helpt verder bij vragen over het omgaan met de gevolgen van kanker, wanneer er behoefte is aan advies en begeleiding. Wij zetten ook ondersteuningsconsulenten in om deze rol te implementeren in de organisatie. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

quickscan - stichting optimale ondersteuning kanker

QuickScan,

een inventarisatie

Met een QuickScan wordt er inzicht verkregen in de ondersteunende zorg vanuit de zorginstelling aan oncologische patiënten. OOK onderzoekt hoe patiënten en professionals deze zorg ervaren en hoe de aansluiting verloopt naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie. Een waardevolle evaluatie om de oncologische zorg te optimaliseren en patiënten nog beter te begeleiden. Inmiddels hebben wij 22 QuickScans gedaan bij diverse ziekenhuizen. Neem contact met ons op voor meer informatie voor een QuickScan in jouw organisatie.

online begeleiding via mijn ook - stichting optimale ondersteuning kanker

Online begeleiding

via Mijn OOK

‘Mijn Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK)’ is een beveiligde online omgeving waar oncologische patiënten terecht kunnen voor informatie, persoonlijk advies en begeleiding. Zij kunnen hier contact leggen met een ondersteuningsconsulent van OOK. Interesse in deze werkwijze van patiëntgerichte nazorg? Neem contact met ons op!

Wat wij doen voor de zorgverlener

opleiding ondersteuningsconsulenten -  stichting optimale ondersteuning kanker

Opleiding
ondersteuningsconsulent

Ondersteuningsconsulenten adviseren en begeleiden mensen met kanker en hun naasten bij allerlei niet-medische onderwerpen rondom kanker, bijvoorbeeld bij werk, relatie en omgeving of kankergerelateerde vermoeidheid. Wij leiden medisch personeel op tot ondersteuningsconsulent met een volwaardige opleiding. Zodat medewerkers daarna zélf deze extra ondersteuning aan patiënten kunnen geven.

intervisie bijeenkomsten -  stichting optimale ondersteuning kanker

(Online) Intervisie-
bijeenkomsten

Door middel van (online) intervisiebijeenkomsten met ondersteuningsconsulenten die werkzaam zijn, zorgen we voor verdere professionalisering van deze rol en de ondersteuning bij kanker. Zo wordt er gekeken naar het ontwikkelde functieprofiel, de werkwijze en de ervaringen van de ondersteuningsconsulenten.

online begeleiding - stichting OOK

Online begeleiding
via Mijn OOK

‘Mijn Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK)’ is een beveiligde online omgeving waar jouw oncologische patiënten terecht kunnen voor informatie, persoonlijk advies en begeleiding. Zij kunnen hier contact leggen met een ondersteuningsconsultent van OOK. Wijs patiënten op Mijn OOK, voor extra ondersteuning bij alle niet-medische onderwerpen rondom kanker.

Hoe voer jij het gesprek over de
gevolgen van kanker?

Waarschijnlijk doet iedereen het weer anders. Want de onderwerpen beslaan een breed terrein en de beschikbare tijd, kennis en kunde op dit gebied verschilt per medewerker. Dit kan effectiever en efficiënter. Met een (opleiding tot) ondersteuningsconsulent.

Een ondersteuningsconsulent is erin gespecialiseerd om mensen met kanker en hun naasten persoonlijk en professioneel te begeleiden op tien levensdomeinen. OOK Diensten leidt – als enige organisatie in Nederland – ondersteuningsconsulenten op met een uniek opleidingsprogramma dat aan strenge eisen voldoet. Ook oncologisch personeel van ziekenhuizen wordt door ons opgeleid om deze extra ondersteuning aan hun patiënten te kunnen bieden.

Hoe voer jij het gesprek over de gevolgen van kanker?

Waarschijnlijk doet iedereen het weer anders. Want de onderwerpen beslaan een breed terrein en de beschikbare tijd, kennis en kunde op dit gebied verschilt per medewerker. Dit kan effectiever en efficiënter. Met een (opleiding tot) ondersteuningsconsulent.

Een ondersteuningsconsulent is erin gespecialiseerd om mensen met kanker en hun naasten persoonlijk en professioneel te begeleiden op tien levensdomeinen. OOK Diensten leidt – als enige organisatie in Nederland – ondersteuningsconsulenten op met een uniek opleidingsprogramma dat aan strenge eisen voldoet. Ook oncologisch personeel van ziekenhuizen wordt door ons opgeleid om deze extra ondersteuning aan hun patiënten te kunnen bieden.

OOK-Canvas 2.0 - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Een effectief gesprek met het
OOK Canvas

Om gesprekken met patiënten over ondersteuning bij kanker effectiever te maken heeft Stichting OOK het zgn. OOK Canvas ontwikkeld. Met het OOK Canvas volgt de ondersteuningsconsulent een vaste methodiek. Dit maakt het voor ondersteuningsconsulenten eenvoudig om in een korte tijd tot de kern te komen, doordat tien levensdomeinen, waar mensen met kanker problemen op kunnen ervaren, uitgebreid aan bod komen.

Het OOK Canvas mag alleen gebruikt worden door hiervoor opgeleide ondersteuningsconsulenten. Daarmee garanderen wij dat zowel patiënten als oncologisch personeel effectieve gesprekken kunnen voeren over het functioneren van de patiënt op allerlei terreinen. Tijdens de opleiding leren de ondersteuningsconsulenten-in-wording hoe zij het OOK Canvas goed kunnen inzetten. Want dit verschilt per patiënt.

Vraag gratis informatiekaarten Mijn OOK aan

Informatiekaarten Mijn OOK - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Wijs je patiënten op de online omgeving Mijn OOK (Mijn Optimale Ondersteuning bij Kanker) door middel van een informatiekaart. Deze kaarten kun je gratis bij ons bestellen. Vul hiervoor het onderstaand formulier in.

Vragen of vrijblijvend advies?
Neem contact met ons op

Hoe voer jij het gesprek over de
gevolgen van kanker?

Waarschijnlijk doet iedereen het weer anders. Want de onderwerpen beslaan een breed terrein en de beschikbare tijd, kennis en kunde op dit gebied verschilt per medewerker. Dit kan effectiever en efficiënter. Met een (opleiding tot) ondersteuningsconsulent.