Poster Overall QuickScan mrt 2018 - Stichting OOK

Hoe ervaren patiënten ondersteuning bij kanker?

Resultaten QuickScans van 14 ziekenhuizen

November 2017- Tijdens de V&VN Oncologiedagen van vorige week hebben wij de resultaten van QuickScans van veertien ziekenhuizen gepresenteerd in een poster. De belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken zijn o.a dat op alle thema’s de patiënten met kanker klachten en problemen ervaren als gevolg van de ziekte, dat de patiënten wel informatie ontvangen, maar niet op het juiste moment en niet over de thema’s waar zij klachten ervaren. De informatie over ondersteuning wordt niet op maat aangeboden. Verder worden de patiënten niet structureel en op meerdere momenten gescreend op niet-medische ondersteuningsbehoefte en worden patiënten nauwelijks verwezen naar ondersteunende zorg buiten het ziekenhuis.

Download hier de poster

Hoe is de ondersteuning bij kanker geregeld in jouw ziekenhuis? Wil je als zorgprofessional meer informatie over de werkwijze van een QuickScan? Neem dan contact op met Anne-Marie Bart of Rik van Bemmel via het contactformulier (onderwerp QuickScan).