Het sociogram

in het leven met/na kanker

Ieder mens heeft verschillende rollen. Bedenk maar eens welke rollen je had voordat kanker bij jouzelf of je naaste in het leven kwam. Misschien ben je vader of moeder die voor meerdere kinderen moet zorgen. Daarnaast ben je waarschijnlijk een collega op je (vrijwilligers)werk met bepaalde verplichtingen. En zo zijn er nog veel meer rollen te bedenken die je vervult.

Het sociogram

in het leven met/na kanker

Ieder mens heeft verschillende rollen. Bedenk maar eens welke rollen je had voordat kanker bij jouzelf of je naaste in het leven kwam. Misschien ben je vader of moeder die voor meerdere kinderen moet zorgen. Daarnaast ben je waarschijnlijk een collega op je (vrijwilligers)werk met bepaalde verplichtingen. En zo zijn er nog veel meer rollen te bedenken die je vervult.

Welke rollen heb jij?

Krijg je kanker, dan krijg je er ook ongewild een extra rol bij: de rol van patiënt. En als naaste krijg je bijvoorbeeld de rol als mantelzorger. Of de rollen verschuiven: waar je eerst het huishouden goed kon verdelen, moet nu de partner meer in het huishouden doen omdat degene die ziek is, minder energie heeft.

Welke rollen heb jij?

Krijg je kanker, dan krijg je er ook ongewild een extra rol bij: de rol van patiënt. En als naaste krijg je bijvoorbeeld de rol als mantelzorger. Of de rollen verschuiven: waar je eerst het huishouden goed kon verdelen, moet nu de partner meer in het huishouden doen omdat degene die ziek is, minder energie heeft.

De opdracht

Deze oefening helpt om te zien hoe de rollen door kanker verschuiven in jouw leven. Verdeel de cirkel in rollen, bijvoorbeeld ouder, ex-genote, vriend(in), werknemer, collega, sportmaatje, buurvrouw, kroegtijger, tuinierster etc etc. die je vervuld(e) in je leven. Hoe meer energie een rol kost(e), hoe meer ruimte deze inneemt in de cirkel. In een eerste cirkel teken je hoe het was voor de diagnose. In de tweede cirkel hoe je het nu ervaart.

Tips

– Bedenk eerst de rollen en schrijf die op de lijntjes onder de cirkel

– Geef elke rol een eigen kleur, zodat je makkelijk het onderscheid tussen de rollen ziet

Deze oefening is het meest waardevol als je naaste ook een sociogram invult. Dan kunnen jullie elkaars perspectief beter gaan begrijpen, waardoor verwachtingen en behoeften duidelijker worden voor elkaar.

– Leg jullie beide ingevulde cirkels naast elkaar. Wat valt op?