OOK Canvas als gespreksinstrument

OOK Canvas is een methodiek om een gericht en gestructureerd gesprek te voeren met mensen met kanker over hoe zij kunnen omgaan met de gevolgen van kanker op hun leven. Het OOK Canvas is een gespreksinstrument dat de patiënt kan gebruiken voorafgaand aan en/of tijdens het gesprek met een verpleegkundige. In dit gesprek worden de gevolgen die iemand met kanker of een naaste ervaart helder gemaakt en besproken. Aan de hand van het Canvas kan worden uitgelegd welke interventies eventueel nodig zijn en hoe contact kan worden gelegd met hulpverleners of instanties indien van toepassing. Met als doel het bereiken van passende ondersteuning voor ieder mens met kanker en hun naasten.

OOK-Canvas 2.0 - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

De tien levensdomeinen

Het OOK Canvas geeft overzichtelijk 10 levensdomeinen weer waar de patiënt lasten in kan ervaren.

Voeding & Spijsvertering | Veranderingen in/aan het lichaam | Een goed afscheid | Gedachten & Emoties | Zingeving | Relaties & Omgeving | Kinderen | Actief leven | Voorzieningen & Regelgeving | Energie & Bewegen

Daarnaast kan per leefdomein de diepte in worden gegaan aan de hand van onderliggende thema’s. OOK Canvas kan op twee manieren worden ingevuld: door de patiënt voorafgaand aan het gesprek met de oncologieverpleegkundige/ondersteuningsconsulent om het daarna samen te bespreken, of tijdens het gesprek met de zorgverlener.

 • OOK Canvas is ontwikkeld door Stichting OOK en wordt gratis beschikbaar gesteld;
 • Copyright van OOK Canvas ligt bij Stichting OOK. Het OOK Canvas mag niet worden gewijzigd;
 • We ontvangen graag uw suggesties, opmerkingen en ervaringen via mailadres info@stichting-ook.nl;
 • Voor de juiste toepassing van OOK Canvas zijn specifieke kennis en (gespreks)vaardigheden een voorwaarde. Stichting OOK adviseert nadrukkelijk dat enkel deskundige en daartoe opgeleide medewerkers het OOK Canvas toepassen in gesprek met patiënten en naasten;
 • De namen van de gebruikers van OOK Canvas bekend moeten zijn bij Stichting OOK en worden vastgelegd in een register, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van relevante updates en ontwikkelingen;
 • Indien blijkt dat aan de voorwaarden niet wordt voldaan, wordt OOK Canvas niet langer beschikbaar gesteld.

OOK Canvas is ontwikkeld vanuit de behoefte van zorgverleners aan een geïntegreerd, toepasbaar gespreksinstrument die nog beter aansluit bij de belevingswereld van mensen met kanker en hun naasten. Geen vragenlijst, maar een uitnodiging voor een gesprek over leefdomeinen die de patiënt relevant vindt om te bespreken. Niet de focus op last, maar op hoe om te gaan met de gevolgen die worden ervaren.

Er zijn in Nederland een aantal methoden die worden gebruikt om met een oncologische patiënt of naaste(n) te bespreken of er problemen wordt ervaren met betrekking tot het leven met ziekte en de patiënt te stimuleren tot zelfmanagement. Voorbeelden hiervan zijn Positieve Gezondheid van Machteld Huber, Zelfmanagementweb van Anneloes van Staa en Subjectief Beleefde Gezondheid van Sjaak Bloem. Voorgenoemde methodieken zijn niet specifiek ontwikkeld voor de oncologie. Het OOK Canvas heeft bestaande methodieken gebruikt en deze gespecificeerd naar de oncologie.

Canvas is wel gericht op oncologie, heeft meer leefdomeinen, gerichtere vragen en gaat daardoor meer de verdieping in. De patiënt wordt zo door de ondersteuningsconsulent meer meegenomen in alle mogelijkheden die er zijn in ondersteunende zorg. Ook kan dit gebruikt worden voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, en niet alleen als de uitslag een bepaald niveau heeft behaald. Bij de ontwikkeling van OOK Canvas is gebruik gemaakt van bestaande methodes die hun meerwaarde hebben bewezen. Deze methodes, inzichten uit de praktijk en de ervaringen van de ondersteuningsconsulenten stonden aan de basis van de ontwikkeling van het OOK Canvas.

OOK Diensten biedt diverse modules aan binnen de opleiding tot ondersteuningsconsulent voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Tijdens de modules worden bijvoorbeeld handvatten voor het gesprek aangereikt en wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden van oncologie specifieke ondersteuning. In de module ‘Begeleiden bij eigen regie’ wordt ingegaan op het werken met het OOK Canvas. Meer informatie over de opleiding en de modules vind je hier.

Mocht je vragen hebben over de opleiding of mogelijkheid van een incompany training voor het werken met OOK Canvas, vul dan het contactformulier in.

 • OOK Canvas is continu in ontwikkeling. Eventuele nieuwe versies zullen wij per mail met je delen. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Je mag OOK Canvas intern verder verspreiden. Mochten collega’s aan de slag willen met OOK Canvas dan ontvangen we graag hun mailadres. Zo kunnen we hen ook op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
 • Heb je suggesties om OOK Canvas verder te ontwikkelen dan horen wij dat graag.

OOK Canvas als gespreksinstrument

OOK Canvas is een methodiek om een gericht en gestructureerd gesprek te voeren met mensen met kanker over hoe zij kunnen omgaan met de gevolgen van kanker op hun leven. Het OOK Canvas is een gespreksinstrument dat de patiënt kan gebruiken voorafgaand aan en/of tijdens het gesprek met een verpleegkundige. In dit gesprek worden de gevolgen die iemand met kanker of een naaste ervaart helder gemaakt en besproken. Aan de hand van het Canvas kan worden uitgelegd welke interventies eventueel nodig zijn en hoe contact kan worden gelegd met hulpverleners of instanties indien van toepassing. Met als doel het bereiken van passende ondersteuning voor ieder mens met kanker en hun naasten.

Tien levensdomeinen

Het OOK Canvas geeft overzichtelijk 10 levensdomeinen weer waar de patiënt lasten in kan ervaren.

Voeding & Spijsvertering | Veranderingen in/aan het lichaam | Een goed afscheid | Gedachten & Emoties | Zingeving | Relaties & Omgeving | Kinderen | Actief leven | Voorzieningen & Regelgeving | Energie & Bewegen

Daarnaast kan per leefdomein de diepte in worden gegaan aan de hand van onderliggende thema’s. OOK Canvas kan op twee manieren worden ingevuld: door de patiënt voorafgaand aan het gesprek met de oncologieverpleegkundige/ondersteuningsconsulent om het daarna samen te bespreken, of tijdens het gesprek met de zorgverlener.

 • OOK Canvas is ontwikkeld door Stichting OOK en wordt gratis beschikbaar gesteld;
 • Copyright van OOK Canvas ligt bij Stichting OOK. Het OOK Canvas mag niet worden gewijzigd;
 • We ontvangen graag uw suggesties, opmerkingen en ervaringen via mailadres info@stichting-ook.nl;
 • Voor de juiste toepassing van OOK Canvas zijn specifieke kennis en (gespreks)vaardigheden een voorwaarde. Stichting OOK adviseert nadrukkelijk dat enkel deskundige en daartoe opgeleide medewerkers het OOK Canvas toepassen in gesprek met patiënten en naasten;
 • De namen van de gebruikers van OOK Canvas bekend moeten zijn bij Stichting OOK en worden vastgelegd in een register, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van relevante updates en ontwikkelingen;
 • Indien blijkt dat aan de voorwaarden niet wordt voldaan, wordt OOK Canvas niet langer beschikbaar gesteld.

OOK Canvas is ontwikkeld vanuit de behoefte van zorgverleners aan een geïntegreerd, toepasbaar gespreksinstrument die nog beter aansluit bij de belevingswereld van mensen met kanker en hun naasten. Geen vragenlijst, maar een uitnodiging voor een gesprek over leefdomeinen die de patiënt relevant vindt om te bespreken. Niet de focus op last, maar op hoe om te gaan met de gevolgen die worden ervaren.

Er zijn in Nederland een aantal methoden die worden gebruikt om met een oncologische patiënt of naaste(n) te bespreken of er problemen wordt ervaren met betrekking tot het leven met ziekte en de patiënt te stimuleren tot zelfmanagement. Voorbeelden hiervan zijn Positieve Gezondheid van Machteld Huber, Zelfmanagementweb van Anneloes van Staa en Subjectief Beleefde Gezondheid van Sjaak Bloem. Voorgenoemde methodieken zijn niet specifiek ontwikkeld voor de oncologie. Het OOK Canvas heeft bestaande methodieken gebruikt en deze gespecificeerd naar de oncologie.

Canvas is wel gericht op oncologie, heeft meer leefdomeinen, gerichtere vragen en gaat daardoor meer de verdieping in. De patiënt wordt zo door de ondersteuningsconsulent meer meegenomen in alle mogelijkheden die er zijn in ondersteunende zorg. Ook kan dit gebruikt worden voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, en niet alleen als de uitslag een bepaald niveau heeft behaald. Bij de ontwikkeling van OOK Canvas is gebruik gemaakt van bestaande methodes die hun meerwaarde hebben bewezen. Deze methodes, inzichten uit de praktijk en de ervaringen van de ondersteuningsconsulenten stonden aan de basis van de ontwikkeling van het OOK Canvas.

OOK Diensten biedt diverse trainingen aan voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Tijdens de trainingen worden bijvoorbeeld handvatten voor het gesprek aangereikt en wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden van oncologie specifieke ondersteuning. In de training ‘Eigen regie bij de patiënt, hoe ondersteun je dat als zorgprofessional?’ wordt ingegaan op het werken met het OOK Canvas. Meer informatie over de trainingen vind je hier.

Mocht je vragen hebben over de training of mogelijkheid van een incompany training voor het werken met OOK Canvas, dan kan je mailen naar: info@stichting-ook.nl

 • OOK Canvas is continu in ontwikkeling. Eventuele nieuwe versies zullen wij per mail met je delen. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Je mag OOK Canvas intern verder verspreiden. Mochten collega’s aan de slag willen met OOK Canvas dan ontvangen we graag hun mailadres. Zo kunnen we hen ook op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
 • Heb je suggesties om OOK Canvas verder te ontwikkelen dan horen wij dat graag.