Een goed afscheid - Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker- OOK v2

Een goed afscheid bij kanker

Iedereen neemt op zijn of haar eigen wijze afscheid van het leven als het zover is. Tegenwoordig zijn we hier wel veel opener over. Het kan ook heel waardevol zijn om bewust met de naderende dood om te gaan: Bewust afscheid nemen van dierbaren, zaken regelen en herinneringen maken. Dit kan leiden tot rust en tot een intense, voor uw naasten, achteraf waardevolle tijd.

Afscheid nemen is ongetwijfeld één van de moeilijkste dingen. Een huisarts of andere deskundige kan je hierbij helpen.

Boeken, websites en apps

Ben je op zoek naar welke boeken, websites of apps jou kunnen helpen? Wij hebben op basis van ervaring van onze zorgprofessionals een eerste selectie gemaakt van boeken, website en apps.

Wij vinden het belangrijk om te verwijzen naar betrouwbare bronnen, daarom steunen wij de richtlijn ‘Betrouwbare Verwijzing naar (digitale) bronnen’. Deze richtlijn wordt onderschreven door Stichting OOK, NFK, BVN, IKNL, Kanker.nl, VUmc/OncoKompas, KWF Kankerbestrijding en IPSO. De met een sterretje (*) gemarkeerde boeken, websites en applicaties zijn conform de criteria van betrouwbaar verwijzen. De overige bronnen zijn aangedragen door onze ondersteuningsconsulenten, ervaren zorgprofessionals binnen de oncologie.

Titel: Afscheid nemenAfscheid nemen

Auteur: Riekje Boswijk-Hummel
ISBN: 9789060207796
Omschrijving: Afscheid nemen is behalve voor alle rouwenden en hun omgeving ook bijzonder geschikt als studiemateriaal voor (aanstaande) hulpgevers.


Titel: Als ik er niet meer benAls ik er niet meer ben

Auteur: Prof. dr. Manu Keirse
ISBN: 9789401424066
Omschrijving: Je leeft maar één keer, maar hetzelfde kan gezegd worden van sterven. Een goede aanpak van de laatste fase van je leven kan je toelaten op een mooie manier afscheid te nemen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op het levenseinde, maar ook voor mensen die anderen hierin willen bijstaan.


Titel: Helpen bij verlies en verdriet

Auteur: Prof. dr. Manu Keirse
ISBN: 9789401442879
Omschrijving: Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. In dit boek toont Manu Keirse aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.


Titel: Ik zal je nooit vergetenIk zal je nooit vergeten boek

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers
ISBN: 9789080477322
Omschrijving: Dit herinneringsboek kan kinderen helpen bij het verwerken van hun verdriet. Zij kunnen erin vastleggen wat er gebeurt als iemand, die belangrijk is voor hen, doodgaat. Ook hun herinneringen aan de persoon kunnen er een plek in krijgen. Het is bestemd voor kinderen tot 12 jaar. Het is zowel in de gezinssituatie als op school bruikbaar.


Titel: Je kunt het maar één keer doen

Auteur: Barbara van Beukering
ISBN: 9789000372133
Omschrijving: We weten maar één ding zeker in ons leven en dat is dat we op een dag doodgaan. Toch stoppen we de gedachte hieraan bij voorkeur zo ver mogelijk weg. Je kunt het maar één keer doen is een persoonlijke zoektocht waarin Van Beukering op haar bekende luchtige en integere toon aanzet tot nadenken over de manier waarop we sterven. Een boek met ervaringsverhalen over afscheid nemen.


Titel: Kinderen helpen bij verliesKinderen helpen bij verlies

Auteur: Prof. dr. Manu Keirse
ISBN: 9789020999228
Omschrijving: In dit boek laat Manu Keirse zien hoe je kinderen en jongeren kunt begeleiden in de confrontatie met verlies en ernstige ziekte in de familie. Het is een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen.


Titel: Later begint vandaagLater begint vandaag

Auteur: Prof. dr. Manu Keirse
ISBN: 9789020995640
Omschrijving: Een taboedoorbrekend boek dat lezers helpt op een serene manier met een levenseinde om te gaan. Manu Keirse beantwoordt dertig concrete vragen, zoals: Hoe kun je je voorbereiden op het afscheid? Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van palliatieve zorg en euthanasie?


Titel: Meegaan tot het eindeMeegaan tot het einde

Auteur: Marinus van den Berg
ISBN: 9789025905392
Omschrijving: Hoe lang gaat het sterven duren? Deze vraag wordt van verschillende kanten belicht. Wat kan in de laatste dagen en uren gebeuren?


Titel: Over Afscheid

Auteur: Sylvie Kroef
ISBN: 9789493077003
Omschrijving: Hoe ga je om met iemand die niet lang meer te leven heeft? Ben je zelf ziek, ga je een dierbare verliezen of ken je iemand die met afscheid te maken krijgt en wil je er voor hem of haar zijn? Zie Over Afscheid dan als rugzak waar je af en toe iets voor jezelf of die ander uit pakt. Een boek met 100 ervaringen en tips voor als je iemand gaat verliezen.


Titel: Tot hier zijn wij gekomenTot hier zijn wij gekomen

Auteurs: Gerard Kind, Wiepke van Coevorden
ISBN: 9789020950014
Omschrijving: Hoe is het als je zelf of je partner kanker heeft. Dit boek brengt beide verhalen samen. Een openhartig en ontroerend boek.


Titel: Vingerafdruk van verdrietvingerafdruk van verlies

Auteurs: Prof. dr. Manu Keirse
ISBN: 9789020942231
Omschrijving: Dit is geen boek over dood. Dit is een boek over leven, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in één keer uit te lezen, of om eenmaal te lezen en weg te leggen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

Als je niet meer beter wordt*

Website met lotgenoten voorlichting over de laatste levensfase. Deze website maakt dilemma’s als: waar wil ik overlijden? en wil ik nog wel een behandeling? bespreekbaar en zichtbaar en biedt handreikingen. Vanuit de gedachte dat dit kan helpen bij het maken van eigen keuzes.

Bezoek de website > 


Donorregister*

In het Donorregister vult u uw keuze in over donatie van uw organen en weefsels na uw overlijden. Het invullen van uw keuze kan online of per post. Het is belangrijk dat u kiest. Dan weet uw partner of familie of u donor bent of niet.

Bezoek de website > 


Doodgewoon bespreekbaar*

Deze website is voor stervenden en hun omgeving. Op de website is informatie te vinden, tips en ervaringen van anderen over het bespreekbaar maken van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben.

Bezoek de website > 


HDI*

Gespreksgroepen over rouw: Gespreksgroepen bestaan uit vijf tot tien deelnemers. Gedurende een aantal weken komt de groep wekelijks bij elkaar. Er zijn verschillende groepen. Voor welke groep jou in aanmerking komt, is bijvoorbeeld afhankelijk van je klacht, hulpvraag, leeftijd en toekomstperspectief.

Bezoek de website >


Hospicevoorziening*

Is thuis sterven onmogelijk en wilt u toch graag sterven in een zo huiselijk mogelijke omgeving? Dan komt een hospice of bijna-thuis-huis het dichtst in de buurt. Dit zijn kleine instellingen die zich speciaal richten op de verzorging van patiënten in hun laatste levensfase. Vind een hospicevoorziening bij u in de buurt via de Verwijsgids kanker.

Bezoek de website > 


Jonge Helden*

Gaat er iemand dood die heel belangrijk voor je is? Is er iemand doodgegaan die veel voor jou betekende?
Gaan je ouders scheiden? Of zijn ze al gescheiden? Dan is deze website speciaal voor JOU bedoeld!

Bezoek de website >


Kanker.nl – Niet meer beter worden*

Je kunt te horen krijgen dat je niet meer beter wordt. Dat kan direct bij de diagnose zijn, kort daarna of na (jarenlange) behandeling. Het verwerken van zo’n schokkend bericht gaat vaak bij stukjes en beetjes. Op Kanker.nl lees je meer informatie over de palliatieve fase bij kanker, bijvoorbeeld over het omgaan met niet meer beter worden en het regelen van praktische zaken.

Bezoek de website >


Netwerk Palliatieve Zorg*

Palliatieve zorg in uw regio

Informatie en nieuws over palliatieve zorg bij jou in de buurt, vind je op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio.

Bezoek de website >


NFK – Ongeneeslijk ziek, en dan? *

Als kanker niet meer te genezen is, is dit voor veel mensen een moeilijk onderwerp om over te praten. Wij vinden het belangrijk dat het gesprek over het levenseinde op tijd en goed gevoerd wordt. Vindt meer informatie op de pagina van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten.

Bezoek de website >


NVVE*

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Wij geven voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekken wilsverklaringen, doen onderzoek en ondersteunen en faciliteren initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.

Bezoek de website >


Palliatieve Zorg*

De website Palliatievezorg.nl bestaat sinds 1997 en is een initiatief van de Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg (voorloper van de huidige Stichting Als & Dan) en Rob Bruntink, expert op gebied van palliatieve zorg. De redactie probeert op neutrale wijze informatie te geven over alle facetten van palliatieve zorg.

Bezoek de website >


Pal voor u*

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u deelt informatie en inspiratie over omgaan met ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg.

Bezoek de website >


Rouw- en verliesbegeleider*

Verlies en verdriet vraagt veel psychische energie. Soms lukt het niet om er alleen of met uw naasten uit te komen. Hulp zoeken is dan mogelijk. Heeft u hulp nodig of helpt het u om met iemand te praten over uw (tegenstrijdige) gevoelens en gedachten? Een rouw- en verliesbegeleider geeft u inzicht in uw rouwproces en geeft steun bij het proces dat ontstaat door ziekte of door het overlijden van een dierbare. Vindt een rouw- en verliesbegeleider bij u in de buurt via de Verwijsgids kanker.

Bezoek de website > 


Uitvaart*

Het is lang niet voor iedereen duidelijk welke keuzen men nu precies heeft bij een uitvaart. Alle relevante informatie op het brede terrein van dood, rouw en uitvaart is op een overzichtelijke, aansprekende en smaakvolle manier bij elkaar gebracht onder de titel Uitvaart.nl.

Bezoek de website >


VPTZ*

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief.

Bezoek de website >


Wijzer in geldzaken*

Wat kun je nu alvast regelen? Zorg dat je partner en kinderen goed achterblijven, denk na over je erfenis en kijk ook naar je pensioen.

Bezoek de website >


Op dit moment hebben wij nog geen relevante apps voor ‘Een goed afscheid’ geselecteerd.