Omgaan met intimiteit bij kanker

Wat maakt dat je je geborgen voelt in je relatie? Dat kan te maken hebben met wederzijds respect, vertrouwen, maar ook zeker met intimiteit. Dat verandert niet opeens wanneer je ziek wordt. Maar wanneer je te maken krijgt met kanker kan dat je relatie en beleving van intimiteit behoorlijk beïnvloeden. Hoe ga je om met intimiteit als je relatie met je lichaam veranderd is? Stichting OOK denkt graag met je mee.

Intimiteit onder druk

De ondersteuningsconsulenten van Stichting OOK horen het geregeld terug. De intimiteit in de relatie komt onder druk te staan na een diagnose. Hierbij draait het niet alleen om seksualiteit, maar om intimiteit in de breedste zin van het woord. Het gaat ook om de behoefte aan een gewone, troostende aanraking. Gewoon even vastgehouden worden. Dat soort dingen zijn soms niet vanzelfsprekend meer. Vaak heeft dat te maken de veranderende rollen van beide partners ten opzichte van elkaar.

Opeens mantelzorger

Een van de partners is ziek en voelt zich misschien ook thuis een patiënt. De ander wordt opeens mantelzorger. Door deze zorgrol, kan intimiteit naar de achtergrond verschuiven. De verhouding in de relatie verandert. Dit is voor beide partijen vaak ingewikkeld. Er ontstaat een nieuwe realiteit. Beide partners moeten hiermee leren omgaan. Maar dit is lastig en kan juist voor afstand zorgen.

Verschillende behoeftes

Vaak horen ondersteuningsconsulenten terug dat de mantelzorger de zieke niet wil ‘lastigvallen’ met diens behoeftes. De patiënt kan juist last hebben van misselijkheid en andere kwalen waardoor de behoeftes rondom intimiteit afnemen. Maar tegelijkertijd hebben veel mensen, ondanks hun ziekte, ook heel veel verlangen naar aanraking. Gewoon even in iemands armen liggen en voelen dat die geborgenheid er is. Maar wanneer een of beide partners het lastig vindt om te praten over hun wensen, ontstaat er niet alleen een fysieke, maar ook emotionele afstand.

Onbegrip weghalen

Sommige mensen vinden gesprekken over intimiteit moeilijk. Hoewel intimiteit en seks een belangrijk onderdeel van een relatie zijn, is het onderwerp soms nog taboe. Zo’n 25% van de bevolking ervaart zo nu en dan moeilijkheden op seksueel gebied. Bij oncologiepatiënten ligt dat percentage nog hoger. Ondersteuningsconsulenten ondersteunen in die zin ook met het openen van de communicatie. Het is en blijft belangrijk om te praten over je eigen wensen en behoeften. En wat je wel en niet wilt of kunt. Door in gesprek te gaan, haal je ook onbegrip weg.

Misvattingen

Zo is het gewoon waar dat bepaalde medicatie het libido negatief beïnvloedt en het is belangrijk hier bewust van te zijn. Mannen kunnen bijvoorbeeld last hebben van erectieproblemen en vrouwen van vaginale droogheid. De misvatting bestaat weleens dat dat simpelweg op te lossen is met bijvoorbeeld glijmiddel. Maar intimiteit gaat niet alleen over het fysieke deel. Misschien voelt iemand zich ziek of onzeker door uiterlijke veranderingen. Denk hierbij aan een operatie of stoma. Dit kan enorm in de weg zitten. Maar weet je partner dat ook? Kan hij of zij daar rekening mee houden? Wat heb je nodig om wél weer te kunnen genieten van intimiteit?

Ga in gesprek

Onze ondersteuningsconsulenten helpen je dit soort antwoorden weer voor jezelf op een rijtje te krijgen. Bovendien kunnen ze je doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Het is jammer als dit soort problemen pas laat aan het licht komen. Het is daarom juist belangrijk om in gesprek te gaan over hoe jij en je partner het samen hebben. Bespreek of je nog weleens wat leuks doet samen en of je je intiem kunt voelen. Alleen zo kun je onbegrip of gevoelens van eenzaamheid verminderen.

Ondersteuning bij vragen

Als jij of een naaste te maken krijgt met kanker, dan staat je wereld op zijn kop. Je kunt met veel vragen rondlopen, bijvoorbeeld over relaties en intimiteit. Onze ondersteunconsulenten ondersteunen jou of je naaste en geven antwoord op al jouw vragen. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust een kijkje op ons platform voor meer informatie.

Ik heb kanker, wat nu?

Je hebt de uitslag van het onderzoek gekregen: je hebt kanker. Wanneer je dat te horen krijgt, staat je wereld ongetwijfeld even stil. Er schieten allerlei verschillende scenario’s door je hoofd heen en je zit vol vragen. Wat betekent dit voor mijn lichaam? Hoe gaat mijn leven eruit zien? Word ik ooit weer beter? Maar ook de periode ná een oncologische behandeling kan erg ingewikkeld zijn.

Er komt veel op je af

Als de diagnose eenmaal is gesteld, krijg je in korte tijd allerlei informatie voor je kiezen. Wat er gaat er gebeuren, welke behandelingen er mogelijk zijn en welke aanpassingen je kunt of moet doen in je leven. Je hebt minder energie, moet geregeld naar (behandel)afspraken en hebt tijd nodig voor herstel. Aan de ene kant is dat noodzakelijk en nuttig: er moet ingegrepen worden en je hebt iets om je aan vast te houden. Maar het kan ook uitputtend zijn en ervoor zorgen dat je je ná alle belangrijke beslissingen leeg voelt.

Grote levensvragen

Na de diagnose als kanker krijg je onverwacht je maken met grote levensvragen. Dat kan erg moeilijk zijn om mee om te gaan. Ondersteuningsconsulent Ingrid vertelt: ‘Natuurlijk krijg je vanuit het ziekenhuis een arts, soms een researchverpleegkundige of een casemanager. Maar die zijn niet altijd even gemakkelijk bereikbaar. Bovendien zijn die er met name voor het medische gedeelte en kan de behoefte ontstaan om vanuit je eigen thuissituatie hulp te ontvangen. Met een ondersteuningsconsulent heb je videoconsulten vanuit je eigen woonkamer en kijken jullie samen naar de gewenste hulp of ondersteuning in je eigen vertrouwde omgeving. Wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning op psychosociaal vlak, dan is het heel belangrijk daar op laagdrempelige wijze toegang toe te hebben.’

Tijdens de behandeling

Tijdens de ziekte en daarna kun je te maken krijgen met veel uiteenlopende problemen. Een aantal veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld:

 • Verminderde conditie
 • Vermoeidheid
 • Angstig
 • Onzekerheid
 • Prikkelbaar
 • Weinig concentratievermogen

Na afloop van de behandeling

Wanneer de behandeling tot een einde is gekomen, krijg je vaak pas tijd om je te realiseren wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen periode. Het verwerkingsproces kan dan eigenlijk echt beginnen. Ingrid vertelt dat het dan ook in veel situaties wenselijk is om mensen zo snel mogelijk bij te kunnen staan. ‘Maar helaas gebeurt dat zelden. Veel mensen komen pas met ons in contact wanneer ze in het beruchte zwarte gat zijn gevallen na een behandeling of tijdens de onderhoudsbehandeling. Ze zijn dan weer beter of de situatie is stabiel, maar merken dat het nog niet goed lukt om blij te zijn. De vraag ‘wat moet ik nu met mijn leven?’ of ‘hoe lang heb ik nog?’ blijft ook dan nog een belangrijk thema. Dit heeft natuurlijk ook effect op hun naasten.’

Een luisterend oor

Praten met mensen is in dat geval vaak enorm belangrijk. Op die manier krijg je ruimte voor en inzicht in je gevoelens, angsten en eventuele zorgen. Vaak wil je omgeving de rol van luisterend oor graag op zich nemen, maar soms kan het lastig zijn hen te ‘belasten’ met jouw emoties. Ingrid: ‘Hoe goed bedoeld ook, de mensen om je heen hebben misschien geen oncologische achtergrond. Of ze staan te dichtbij en weten ook niet hoe het zit. Vaak worden er situaties van andere kennissen bij gehaald, terwijl jouw situatie heel anders is. Goede, inhoudelijke ondersteuning is daarom heel belangrijk.’

Ondersteuning bij vragen

Als jij of een naaste te maken krijgt met kanker, dan staat je wereld op z’n kop. Je kunt met veel vragen rondlopen, bijvoorbeeld over relaties en intimiteit. Onze ondersteuningsconsulenten ondersteunen jou of je naaste en geven antwoord op al jouw vragen. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

“Geef niet meteen op als het niet direct lukt”

Voorzieningen en regelgeving bij kanker - online hulp bij kanker - stichting OOKVoorzieningen & regelgeving
Veelgestelde vragen over kankerpatiënten en verzekeraars

 

 

Het verhaal van Jan-Willem Lankhaar staat niet op zichzelf: veel mensen die kanker hebben gehad hebben het idee dat ze maar moeilijk een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten als ze een huis willen kopen. Verzekeraars zouden hen een te groot risico vinden. Matthijs Timmermans, beleidsadviseur levensverzekeringen bij het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland, beantwoordt enkele vragen over kankerpatiënten en verzekeraars.

Klopt het dat veel mensen met kanker geweigerd worden bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

“Die indruk hebben wij niet. In de media komen vooral de verhalen naar buiten van cliënten die een negatieve ervaring hadden. Dat soort signalen nemen we zeker serieus, maar ons beeld, op basis van gesprekken met onze leden maar ook op ­basis van onafhankelijk onderzoek, is dat het grote merendeel van de aanvragen wordt gehonoreerd. Sommigen krijgen ­weliswaar te maken met een premietoeslag, maar ook dat lijkt een minderheid. Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen die zich wíllen laten verzekeren zich ook kúnnen laten verzekeren.”

Wat komt er zoal kijken bij het beoordelen van een aanvraag?

“Iedere verzekeraar kijkt naar de ziektegeschiedenis en de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Daarbij wordt ook gekeken naar de soort kanker die iemand gehad heeft en naar statistische data over dat soort kanker. Wat weten we van de gemiddelde effecten ervan op de langere termijn? Bij kanker heb je, helaas, het probleem dat er ook risico’ s op de langere termijn zijn. Soms hebben die te maken met de ziekte zelf, zoals de kans op terugkeer, en soms door de behandelingen tegen de ziekte. Als je bijvoorbeeld te maken hebt gehad met bestralingen ter hoogte van de borstkas, is er een licht verhoogd risico op hartfalen. Daar moet een verzekeraar ook rekening mee houden.”

Wanneer kan iemand het beste een aanvraag doen?

“Het beste moment om een ORV aan te vragen is eigenlijk, ­wanneer er nog niets aan de hand is. Dus wanneer je nog jong en gezond bent. Dan word je in de regel geaccepteerd, en de premie is dan ook het laagst. Na een diagnose, of wanneer je al met behandelingen bezig bent, is verzekeren vaak niet mogelijk. Ook kort nadat de behandelingen afgerond zijn, zal het nog lastig zijn een levensverzekering af te sluiten, want zo kort na de behandeling heb je vaak nog een, ­verhoudingsgewijs, hoger risico.”

Waarom wordt de premie in bepaalde gevallen verhoogd?

“Omdat een behandelend arts anders naar de patiënt kijkt dan een verzekeringsarts. De behandelend arts kan bijvoorbeeld tegen de patiënt zeggen dat de patiënt genezen is, en feitelijk dezelfde levensverwachting heeft als ieder ander. Dat is natuurlijk een heel mooie en fijne boodschap. De arts die bij een verzekeraar werkt doet daar niets aan af, maar moet net iets anders naar het risico kijken. Hij of zij moet het risico van ex-patiënten vergelijken met het gemiddelde risico van de Nederlandse bevolking. Stel, van de 1.000 mensen die een bepaalde vorm van kanker hebben gehad, zullen er in het komende jaar 5 overlijden – dat is gelukkig geen zorgwekkend aantal. Maar als je dit getal afzet tegen de Nederlandse bevolking waar van de 1.000 mensen er 1 persoon overlijdt, is het risico op overlijden van de ex-patiënt wel vijf keer zo hoog.

Daar houdt een verzekeraar dus rekening mee bij het vaststellen van de premie. Dat is een net andere insteek dan die van de behandelend arts. Wij zien daarover nog weleens misverstanden ontstaan bij de aanvrager van een ­overlijdensrisicoverzekering.”

Wat vind je van de ‘schone lei’-regeling?

“Dat is een goede stap, vind ik. Een dergelijke regeling stond al langere tijd op de agenda bij het Verbond van ­Verzekeraars. Wij hebben in de afgelopen jaren veel ­geïnvesteerd in de verzekerbaarheid van mensen die kanker hebben gehad, door onder andere intensieve contacten met onze gesprekspartners zoals NFK. Zo hebben we gekeken of we andere statistische data konden gebruiken. En de schone lei hoort er ook bij. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen met deze regeling, van verzekeraars maar zeker ook ­ex-patiënten. Kunnen ex-patiënten bijvoorbeeld goed achterhalen op welk moment volledig herstel bereikt is? Lukt dat, of zou de behandelend arts geraadpleegd moeten worden? Maar de regeling is een goede zaak. Een afwijzing of premieopslag voor mensen met een medisch verleden kan immers hard aankomen, zeker als de behandeling al lang geleden heeft plaatsgevonden. Dan word je weer geconfronteerd met de vreselijke ziekte die je achter je gelaten hebt. We snappen goed dat je dit verleden echt wilt laten rusten”

Wat zou je adviseren aan iemand die een ­overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten?

“Geef niet meteen op als het bij een bepaalde verzekeraar niet lukt. Nogal wat mensen denken na een negatieve ervaring bij de ene verzekeraar dat ze elders bij een andere verzekeraar ook geen verzekering kunnen krijgen, en proberen ze het niet meer. Niet doen! Er is meer mogelijk dan veel mensen denken. Dus: ben je afgewezen? Of is er sprake van een ongunstige premieopslag? Kijk dan verder naar een andere verzekeraar! De ene verzekeraar is de andere niet, en elke verzekeraar is zelf verantwoordelijk voor de inschatting van het risico. Daar kun je gebruik van maken.”

“Schone lei”-regeling

Op 1 januari 2021 is een nieuwe regeling ingegaan voor mensen die ­kanker hebben gehad en die bij een verzekeraar een uitvaartverzekering of een ­overlijdensrisicoverzekering willen afsluiten. Met deze ‘schone lei’-regeling hoeven zij, als ze na 10 jaar of langer volledig herstel bereikten, niet meer te melden dat zij kanker hebben gehad. Bij personen die de diagnose kanker kregen voordat ze 21 jaar werden, geldt een termijn van vijf jaar. Voor bepaalde kankersoorten gelden kortere termijnen dan 10 jaar. Bij maagkanker (stadium 1A) is die termijn bijvoorbeeld acht jaar.


 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.


Bestel of bekijk het magazine online

Cover Magazine Leven en Kanker - Stichting OOKDit artikel is gepubliceerd in het magazine ‘Leven & Kanker’. Bestel het magazine tegen verzendkosten, of bekijk het online.

Herverzekeren bij kanker

Voorzieningen en regelgeving bij kanker - online hulp bij kanker - stichting OOKVoorzieningen & regelgeving
Herverzekeringmaatschappij De Hoop over herverzekeren bij kanker

 

 

Als herverzekeringsmaatschappij maakt De Hoop het wél mogelijk om klanten met een verhoogd risico te verzekeren, bijvoorbeeld in geval van kanker. Joke ­Verbaan, ­Operationeel Manager bij De Hoop, legt uit hoe ­herverzekeren werkt en in wat voor ­situatie je hier ­gebruik van kunt maken.

Wat houdt de dienstverlening van De Hoop in?

“De Hoop is een herverzekeringsmaatschappij die zich alleen richt op mensen met een medisch verhoogd risico. ­Bijvoorbeeld in geval van kanker, maar ook bij hart- en vaatziekten, diabetes of andere aandoeningen. Deze groep loopt vaak tegen acceptatieproblemen aan bij het afsluiten van een overlijdensrisico- of levens­verzekering. Als herverzekeraar bieden wij verzekeraars de mogelijkheid om de overlijdensrisicoverzekering bij ons onder te brengen, zodat zij de financiële risico’s niet zelf hoeven te dragen. Als klant merk je daar niets van, maar zo kan een verzekeraar jou alsnog accepteren. Het belangrijkste verschil tussen ons en een reguliere verzekeraar is onze samenwerking met een drietal medische adviseurs. Naast hun werk als specialist in het ziekenhuis schatten zij voor ons overlijdensrisico’s in. Deze internisten maken gebruik van wetenschappelijke onderzoeken, eigen ervaring en onze jarenlange registratie van verschillende medische aandoeningen. Met mijn technische achtergrond kan ik deze inschatting vervolgens vertalen naar een ­verzekeringsaanbieding. Dat is een heel speciale combinatie, het is echt maatwerk. Deze persoonlijke beoordeling ­vergroot de kans op acceptatie aanzienlijk.”

In wat voor situatie kunnen mensen bij jullie terecht?

“Kankersoorten die wij vaak verzekeren zijn borstkanker, ­leukemie, testiskanker en melanomen. Maar ook ­bijvoorbeeld de hersentumoren, zoals de brughoektumor, ­hersenvliestumor of hypofysetumor. Daarnaast kun je denken aan zeldzame kanker­soorten. In geval van deze uitzonderlijke ­ziektebeelden zijn de richtlijnen van reguliere verzekeraars vaak niet ­t­oereikend, wat kan leiden tot afwijzing. Wij kunnen juist wel weer helpen met behulp van de kennis van onze medische adviseurs. Dit leidt dan meestal wel tot een hogere premie, omdat het, naast een hoger risico, ook om maatwerk gaat. Vaak denken mensen met kanker dat ze niet verzekerbaar zijn, maar dat is zeker niet waar. Bij een milde tumor kun je bijvoorbeeld vrijwel zeker regulier verzekerd worden. Er zijn veel oplossingen op de markt, ook bij gewone ­verzekeraars. Het is de moeite waard om je hierin te verdiepen. Daarnaast worden mensen gelukkig steeds mondiger. Vroeger werd eerder geaccepteerd dat een verzekeraar je afwees. Tegenwoordig laat men zich niet zomaar meer uit het veld slaan.”

Hoe kan ik me herverzekeren bij De Hoop?

“Als klant kun je niet direct bij De Hoop een overlijdens­risicoverzekering afsluiten. Wij zijn een herverzekeraar, wat inhoudt dat jouw verzekeraar als het ware een verzekering bij ons afsluit. Pas als je tijdens het reguliere traject tegen problemen aanloopt, schakelt de verzekeraar ons in. ­Vervolgens kijken wij of we een aanbieding kunnen doen bij het verhoogde risico, zodat je toch geholpen bent. Of er gewezen wordt op onze dienstverlening hangt heel erg af van waar een klant zich aanmeldt. Daarnaast willen niet alle verzekeraars zaken met ons doen, omdat het vaak gaat om arbeids­intensief maatwerk. Er moeten dossiers opgevraagd worden, de klant moet geïnformeerd worden, enzovoorts. Hier hebben verzekeraars soms minder behoefte aan, omdat het niet binnen hun ‘efficiënte’ werkwijze past. Wanneer de verzekeraar je niet accepteert, is het goed om te attenderen op ons bestaan.”

Wat moet ik doen als mijn verzekeraar niet meewerkt?

“De Hoop mag niet direct zakendoen met klanten, maar wij kunnen wel helpen bij het proces. Zo proberen wij naar de partijen te verwijzen waarvan we weten dat ze naar ons doorverwijzen. Helaas weet niet iedereen van ons bestaan af, waardoor sommige mensen denken dat er geen oplossing voor hen bestaat. Door bijvoorbeeld samen te werken met Stichting OOK proberen we hier verandering in te brengen.”

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een ­overlijdensrisicoverzekering?

“Zorg dat je goed voorbereid bent als je een verzekering gaat zoeken, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn. En op het moment dat je tegen problemen aanloopt, jezelf niet in de hoek laten drukken maar doorgaan. Laat je niet uit het veld slaan, er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Is het niet bij ons, dan wel bij een andere maatschappij. Zo weet ik ­bijvoorbeeld dat Interpolis geregeld mensen accepteert die zelf denken dat ze geen verzekering kunnen krijgen.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over herverzekeren bij kanker? Op de website van De Hoop, vind je het antwoord op veelgestelde vragen of kun je contact opnemen voor persoonlijk advies. Loop je tegen andere zaken aan op gebied van voorzieningen en regelgeving bij kanker? De ondersteuningsconsulent helpt je via de online omgeving Mijn OOK graag met informatie en tips.


 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.


Bestel of bekijk het magazine online

Cover Magazine Leven en Kanker - Stichting OOKDit artikel is gepubliceerd in het magazine ‘Leven & Kanker’. Bestel het magazine tegen verzendkosten, of bekijk het online.

Ondersteuning vanuit de WMO

Voorzieningen en regelgeving bij kanker - online hulp bij kanker - stichting OOKVoorzieningen & regelgeving
Welke WMO-voorzieningen zijn er voor jou?

 

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd door de ­gemeente. Het doel van de wet is om je, ondanks ziekte of ouderdom, zo lang mogelijk thuis te l­aten wonen. Samen met jou wordt bekeken welke zorg en ondersteuning je daarbij nodig hebt en hoe die het beste kunnen worden geregeld met familie en bekenden en met organisaties die zorg en ondersteuning ­bieden. Je kunt met verschillende vragen om hulp, zoals ondersteuning van de mantelzorg, contact opnemen met het WMO-­loket van jouw gemeente. Ook kun je kijken op de website van de gemeente.

Wat kost de WMO?

Hulp en ondersteuning vanuit de WMO is niet gratis. ­Gemeenten vragen een eigen bijdrage van burgers (vanaf 18 jaar) voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. Vraag bij jouw gemeente wat de eigen bijdrage is.

Welke WMO-voorzieningen zijn er voor jou?

Algemene voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

 • een boodschappendienst
 • een maaltijdservice (bijvoorbeeld Tafeltje Dekje)
 • personenalarmering

Maatwerkvoorzieningen

Dit zijn voorzieningen en hulpvormen die zijn afgestemd op de leefsituatie en gezondheid van de persoon, zoals:

 • huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
 • aanbouw van de woning
 • aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning
 • toilet- en badkamervoorzieningen
 • antislipartikelen voor douche en een speciale douchezit
 • dagbesteding

Vervoersvoorzieningen

Deze worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo te kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

 • WMO-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi
 • aanpassing van de auto
 • een scootmobiel
 • een rolstoel
 • een auto in bruikleen
 • vergoeding voor vervoer (per eigen auto)

Hiertoe behoren ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

 • vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud
 • medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk)
 • oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel
 • een parkeerfaciliteit
 • een parkeerkaart voor gehandicapten

Hoe werkt het aanvragen van een WMO?

Stap 1

Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning maak je eerst een melding bij het WMO-loket van jouw gemeente. Bij de meeste gemeenten kun je ­online een ­formulier invullen voor de WMO-aanvraag.

Stap 2

Tijdens het gesprek op het gemeentehuis of bij je thuis wordt er door een consulent/­deskundige van de gemeente onderzocht waar de problemen in jouw situatie liggen en wat er ­nodig is om deze problemen op te lossen. De ­gemeente bekijkt ook in hoeverre je zelfstandig bent en wat familie en ­naasten in je omgeving voor je kunnen betekenen.

Stap 3

Er komt een voorstel dat bestaat uit het ­aanbieden van algemene voorzieningen, ­maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of een combinatie hiervan.

Stap 4

Ben je het eens met het gespreksverslag en het voorstel? Dan kun je deze vervolgens ­ondertekenen en terugsturen. Dit geldt als definitieve aanvraag voor hulp uit de WMO. De gemeente beslist vervolgens ­binnen twee weken of je in aanmerking komt voor bepaalde voorzieningen, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm.

Stap 5

Bij het aanvragen van hulp en ­ondersteuning heb je meestal de keuze tussen een persoons­gebonden budget (pgb) of hulp in natura.

 • Bij hulp in natura krijg je begeleiding en ondersteuning via instellingen en leveranciers waar de gemeente een afspraak mee heeft gemaakt.
 • Met een pgb ontvang je een bepaald budget, waarmee je zelf hulp en/of zorg kunt inkopen

Ben je het niet eens met de beslissing van de ­gemeente rond je WMO-aanvraag, bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat de gemeente jouw situatie onvoldoende heeft onderzocht? Dan kun je bezwaar aantekenen.

Voor wie is de WMO?

De WMO geldt voor iedereen die 18 jaar en ouder is, zelfstandig woont en zorg of ondersteuning nodig heeft.

Tips voor websites

 • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
 • www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
 • www.verwijsgidskanker.nl/onderwerp/14/zorg-thuis
 • www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/vind-hulp/zorgaanbod/58

 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.


Bestel of bekijk het magazine online

Cover Magazine Leven en Kanker - Stichting OOKDit artikel is gepubliceerd in het magazine ‘Leven & Kanker’. Bestel het magazine tegen verzendkosten, of bekijk het online.

“Maatwerk nodig rond overlijdensrisico-verzekering”

Voorzieningen en regelgeving bij kanker - online hulp bij kanker - stichting OOKVoorzieningen & regelgeving
Het verhaal van Jan-Willem Lankhaar over overlijdensrisicoverzekering

 

 

Wanneer je behandeld wordt voor kanker en alles gericht is op genezing en herstel, sta je meestal niet stil bij de gevolgen op langere termijn. Dat is van later zorg. En tóch kunnen die gevolgen behoorlijk ver strekken. ­Bijvoorbeeld wanneer je een verzekering wilt afsluiten. Iets wat Jan-Willem Lankhaar pijnlijk duidelijk werd toen hij plannen had om een ander huis te kopen.

Toen Jan-Willem Lankhaar vanwege verhuisplannen in de ‘hypotheekmolen’ terechtkwam, bleek het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering een probleem, omdat hij kanker had gehad. Ondanks zijn gunstige levensverwachting werd hij niet geaccepteerd door de verzekeraar. Inmiddels is er een betere regeling voor mensen die kanker hebben gehad, maar zou maatwerk een nóg betere oplossing zijn.

Jan-Willem: “In 2016 kreeg ik lymfeklierkanker (een vorm van ­non-Hodgkin). Toen was ik 41 jaar. Zoals dat altijd gaat met kanker, volgden er behandelingen met chemotherapie en in mijn geval ook een stamceltransplantatie. De behandelingen gingen heel voorspoedig en ik ben toen gelukkig helemaal genezen van de ziekte. Een half jaar na de diagnose was ik alweer aan het werk. Het is allemaal best snel gegaan.

Twee jaar later, in 2018, besloten mijn vrouw en ik om te gaan verhuizen naar een ander huis in Maarssen. Toen zijn we, net als bij ons vorige huis, de hypotheekmolen ingegaan. Bij de aanvraag kwamen de gebruikelijke vragen aan bod, waaronder de vragen over mijn ziektegeschiedenis.

Ook werd er gevraagd naar een overlijdensrisicoverzekering. Die had ik, want ik had nog een spaarhypotheek die al 15 jaar liep, maar het aanvragen van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering bleek lastig te zijn. Nu had ik van te voren al rekening gehouden met deze uitkomst, maar het viel me tegen dat ik geen serieus premie-aanbod kreeg.”

Wachten tot twee jaar na mijn genezenverklaring

“Ik zag op internet wel een aanbieder voorbijkomen die de verzekering aanbood voor mensen die kanker hebben gehad. Toen ik contact opnam, was er ook geen twijfel: ze zouden dat wel even voor me regelen. Maar de vragenlijst voor de gezondheidsverklaring was duidelijk niet gericht op mensen met mijn geschiedenis. Dat gaf me weinig vertrouwen. ­Uiteindelijk kon ik ook daar geen verzekering krijgen. Het betreffende bureau gaf me uiteindelijk het advies om nog maar even te wachten tot twee jaar na mijn genezen­verklaring. Hoe langer geleden de ziekte is, hoe groter mijn kans zou zijn op acceptatie bij een verzekeraar. Ik heb het een paar maanden laten rusten, en we zijn ­verdergegaan met de voorbereidingen op de verhuizing. Ik kreeg ­uiteindelijk een aantrekkelijke hypotheekofferte met een mooi rentevoorstel.”

“De ene kanker is de andere niet, en ook de ene patiënt is de andere niet”

“In het voorjaar van 2018 las ik ergens iets over de ontdekking van een nieuwe subcategorie binnen mijn type lymfeklierkanker. Patiënten in deze subcategorie hebben een bepaalde genetische mutatie, waardoor hun levens­verwachting veel gunstiger is dan die van de andere ­patiënten. Ik was uiteraard benieuwd of daar bij mij ook sprake van was, en heb contact opgenomen met mijn specialist met het verzoek of zij dat voor mij wilde uitzoeken. Ik bleek inderdaad bij deze groep te horen. Daar was ik blij mee, en ik heb dat ook gemeld bij de verzekeraar voor de overlijdensrisicoverzekering, maar het mocht niet baten: ik werd nog steeds niet geaccepteerd.”

Overlijdensrisicoverzekering op mijn buik schrijven

In december 2018 zouden we de sleutels krijgen, maar een paar weken voor de overdracht werd ik jammer genoeg weer ziek. De lymfeklierkanker bleek teruggekeerd te zijn. Ik dacht toen: “Nu kan ik die overlijdens­risicoverzekering wel op m’n buik schrijven.” Maar we moesten wél doorgaan met het nieuwe huis. Gelukkig konden we in allerijl alsnog mijn oude ­hypotheek en mijn lopende overlijdensrisico­verzekering overzetten naar het nieuwe huis, met nog een bedrag daarbovenop. Dat was voor ons en voor de bank een aanvaardbaar risico. Ik was blij dat het alsnog geregeld kon worden, ook vanwege de tijdsdruk, maar we zitten nu wel met veel ongunstigere maandlasten, ook omdat de rente nu veel lager is. Wat de ziekte betreft: ook toen ben ik weer genezen, werd ik weer helemaal de oude en heb ik mijn leven weer opgepakt.

Ik vind het vervelend dat je steeds maar weer wordt herinnerd aan je ziekteverleden. Afgezien van die twee keer kanker ben ik helemaal gezond en fit, ik rook niet en heb ook geen overgewicht. Je zou toch zeggen dat, als er serieus gekeken wordt naar risico’s bij verzekeringen, zoiets moet meewegen. Wat ook meespeelt: ik vond dat ik rond de ­overlijdensrisicoverzekering niet beoordeeld werd op basis van de nieuwste medische inzichten. De ene kanker is de andere niet, en ook de ene patiënt is de andere niet. Er is maatwerk nodig.


 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.


Bestel of bekijk het magazine online

Cover Magazine Leven en Kanker - Stichting OOKDit artikel is gepubliceerd in het magazine ‘Leven & Kanker’. Bestel het magazine tegen verzendkosten, of bekijk het online.

Bekijk het webinar over hulp bij kanker terug

In het kader van Wereldkankerdag gaf oncologieverpleegkundige en ondersteuningsconsulent Suzanne van Atten afgelopen 9 februari een webinar over hulp bij kanker. In het webinar sprak zij over veelvoorkomende vragen en problemen waar oncologische patiënten tegenaan lopen tijdens en na de behandeling van kanker. Heb je het webinar gemist? Bekijk deze dan nu terug.

Suzanne beantwoordde verschillende vragen. Bijvoorbeeld over de impact op het dagelijks leven van hormoontherapie, smaakverandering, vermoeidheid, werk en zorgen voor kinderen.

Bekijk hier de video (44 minuten)


 

Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.