Welke begeleiding en ondersteuning bood jouw ziekenhuis?

Utrecht, NFK. Kankerzorg is meer dan een medische behandeling. Daarom stelt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) van 15 tot 29 mei, in samenwerking met de kankerpatiëntenorganisaties, weer een vraag aan alle mensen die kanker hebben (gehad). Deze keer wil de NFK graag weten welke ondersteunende zorg is geboden in het ziekenhuis en wat de behoeftes hierin zijn van (ex-)kankerpatiënten. Dit onderzoek voeren zij uit via Doneerjeervaring.nl.

Doneer je ervaring

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Laat het weten, het doneren van je ervaring duurt maar 5 minuten en antwoorden blijven anoniem. Met jouw hulp kan de belangenbehartiger expertzorg Irene Dingemans van NFK opkomen voor de belangen van álle kankerpatiënten: “Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?” Jouw input gebruikt zij, als patiëntvertegenwoordiger, in haar gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Hiernaast worden de uitkomsten uit dit onderzoek gebruikt door de kankerpatiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging.

Randvoorwaarden voor ziekenhuizen

Als federatie van kankerpatiëntenorganisaties stelt NFK eisen aan ziekenhuizen – randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen – om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten zij zich ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden zij het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Momenteel hebben zij hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook daadwerkelijk aangeboden?

Jouw ervaring telt, laat weten wat jij vindt! Klik hier voor de vragenlijst!

Stichting OOK vindt het belangrijk dat deze ondersteunende zorg goed wordt aangeboden. Daarom voeren wij QuickScans uit bij geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Met deze QuickScan krijgt een ziekenhuis zicht op:

  • hoe de ondersteunende zorg wordt aangeboden aan patiënten,
  • hoe patiënten en zorgprofessionals deze zorg ervaren en
  • hoe de aansluiting verloopt naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie.

Lees hier meer over de werkwijze van de QuickScan in ziekenhuizen of neem contact op met Anne-Marie Bart of Rik van Bemmel via het contactformulier.

‘Nieuwe medewerker fondsenwerver’ in het OOK Nieuws April

Iedere maand versturen wij het OOK Nieuws. Lees hier de editie van april. In deze editie: Lotgenotencontact in OOK Centrum – Nieuwe medewerker fondsenwerver – Van vlecht naar haarwerk – Evenementen voor mensen met kanker en hun naasten.

Met het OOK Nieuws houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting OOK. Onze missie is: de juiste ondersteuning op het juiste moment voor mensen met kanker en hun naasten.

Blijf op de hoogte via OOK Nieuws

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief, meld je dan hier aan.

 

OOK Centrum Rotterdam start met lotgenotenbijeenkomsten

Vanaf woensdag 23 mei start OOK Centrum Rotterdam met lotgenotenbijeenkomsten. Heb je de diagnose kanker en heb je behoefte aan lotgenotencontact? Je bent van harte welkom.

Tijdens de bijeenkomsten is er de gelegenheid om te praten met mensen in vergelijkbare situaties. Even je verhaal kwijt kunnen en ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens. Daarnaast is het handig om tips met elkaar uit te wisselen. Onder professionele begeleiding van maatschappelijk werker Jannet den Dekker leer je omgaan met spanning en stress.

Wanneer

Woensdag 23 mei 2018
Woensdag 6 juni 2018
Woensdag 20 juni 2018
Woensdag 4 juli 2018

Tijd

10.00 – 12.00 uur

Waar

OOK Centrum Rotterdam
Maasstadweg 90
3079 DZ Rotterdam

Aanmelden

Meld je aan voor alle vier de bijeenkomsten bij Jannet den Dekker via het contactformulier (onderwerp maatschappelijk werk). Maximaal 10 deelnemers. Graag afmelden bij verhindering.

Heb je vragen over de bijeenkomsten? Bel naar de receptie van het OOK Centrum op 010 292 36 10. Wil je meer weten over ondersteuning bij kanker? Lees hier meer.

Vacature voor stage Gezondheidswetenschappen

Vacature: Ben jij een student gezondheidswetenschappen (andere relevante studies zijn ook geschikt) en beschikbaar voor minimaal 3 tot 6 maanden? Ben jij proactief en ondernemend?  Heb jij verbindend vermogen in interne en externe contacten en heb je uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)? Kun jij initiatiefrijk en zelfstandig organiseren? Solliciteer dan voor een leuke stageplek bij Stichting OOK!

Aanleiding

Het aantal mensen met kanker stijgt en blijft stijgen. Ook genezen steeds meer mensen van kanker. Een aanzienlijk deel van deze mensen heeft moeite met het omgaan met de gevolgen van de ziekte en de behandeling, bijvoorbeeld op het vlak van emoties, relaties, moeheid of werk. Vele verschillende initiatieven worden ondernomen om mensen te ondersteunen ten behoeve van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Stichting OOK heeft de intentie om bestaande initiatieven zo veel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar zo goed mogelijk kunnen aanvullen en versterken.

Waar kan je als stagiair mee aan de slag?

Bijvoorbeeld:

  • Uitzoeken in welke fase van ontwikkeling, beheer, financiering en implementatie de innovaties zitten.

Doel van de stage is een adviesrapportage schrijven voor Stichting OOK over verbinding van innovaties en het aanjagen van implementatie van innovaties.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar Anne-Marie Bart via anne-mariebart@stichting-ook.nl. Heb je vragen? Mail of bel gerust voor meer informatie ( 010 292 36 10)

Gezocht! Welke ondersteuning bij kanker heb jij behoefte aan?

We zijn op zoek naar mensen die mee willen werken aan ons onderzoek! Stichting OOK onderzoekt welke behoeften mensen met kanker hebben voor de ondersteuning bij kanker. Waar heb jij behoefte aan bij het omgaan van de gevolgen van de behandeling van kanker? Bijvoorbeeld bij fysieke gevolgen, confrontatie met emoties, vermoeidheid of spanningen in relaties.

Een interview

Stichting OOK wil met dit onderzoek vaststellen of het aanbod van ondersteunende zorg overeenkomt met de behoeften van mensen met kanker. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een één-op-éen interview. We zijn daarbij geïnteresseerd in volwassenen met huid-, darm-, borst-, long- of prostaatkanker die in de fase van 9 tot 15 maanden na hun primaire, curatieve behandeling zitten.

Het interview gaat niet over je medische behandeling in het ziekenhuis, maar over thema’s die voor jouw dagelijks leven van belang zijn. Het interview duurt ongeveer één uur en kan plaatsvinden in het OOK Centrum Rotterdam (Maasstadweg 90, 3079 DZ Rotterdam) of op een door u gewenste locatie. Voorafgaand aan het interview wordt er gevraagd om schriftelijk toestemming te geven voor het opnemen van het gesprek.

Aanmelden

Je kunt aan het interview deelnemen door een email te sturen naar NinaDoodkorte@stichting-ook.nl.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Nina Doodkorte, stagiair MSc Gezondheidswetenschappen, via 010 292 36 10.

Jouw ervaringen en behoeften zijn van grote waarde!

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

 

‘AYA-Match’ app als schakel tussen jongvolwassen kankerpatiënt en omgeving

Utrecht – Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform lanceert op het nationale AYA congres SPACE 4 AYA op 8 maart een vooruitstrevende applicatie die contact en begrip tussen AYA’s (Adolescents & Young Adults, tussen de 18 en 35 jaar met kanker) en hun naasten vergemakkelijkt. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) blijkt dat jongvolwassenen veelal volop in het leven willen blijven staan tijdens en na kanker, en willen voorkomen dat plots alles om hun ziekte draait. De nieuwe app speelt in op die behoefte en dient als hulpmiddel om contact te leggen en meer begrip en autonomie te kweken. 

Vóór alles: een mens

Kanker heeft vaak een beklemmend of zelfs verstikkend effect op relaties. Vrienden durven niet meer langs te komen, familieleden weten niet hoe ze kunnen helpen en de lichamelijke en psychische hindernissen zijn vaak lastig te begrijpen. Daarnaast heeft de AYA tijdens het ziekteproces behoefte om gezien te worden als vriend, studiegenoot, familielid en collega. Kortom wie de AYA is naast de ziekte. Kanker belemmert dit omdat de ziekte en behandeling ineens op de voorgrond staan. Met deze inzichten is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform aan de slag gegaan. Het resultaat: de AYA-Match. Deze applicatie verbindt AYA’s op een luchtige en laagdrempelige manier met hun naasten.

Doe jij mijn boodschappen? Dan gaan we daarna de kroeg in!

De ‘AYA-Match’ is een appetizer tot contact tussen AYA’s en hun omgeving. Als AYA kan je middels een luchtige spelvorm laten weten wie je bent, wat jou helpt, hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt. Aan de hand van diverse stellingen: “Als je niet weet wat je moet zeggen, dan moet je dát maar tegen me zeggen” of “Gedachten over mijn laatste levensfase houd ik het liefst voor mezelf”, tot activiteitenverzoeken: “Ik heb overmorgen vervoer naar het ziekenhuis nodig”, komen vrienden en familie makkelijker te weten wat de AYA wil of waar de behoefte ligt, en kunnen ze reageren op een verzoek. Wanneer er een ‘match’ is, kan de AYA zelf kiezen met wie hij de activiteit gaat ondernemen. Dankzij de app wordt de zwaarte van kanker binnen relaties verlicht, en worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar. 

Onderzoek naar effect en inzetbaarheid van Match

De app wordt ingezet bij jongvolwassenen, maar de potentie om ook anderen te dienen is groot. Daarom doen ervaringsdeskundigen onderzoek naar het gebruik en de invloed van de app op het verbeteren van contact en begrip. Ze brengen de behoeftes van AYA’s in kaart, maar onderzoeken ook de potentie om de app ook bij andere doelgroepen in te zetten. 

Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ platform

De app is in lijn met het doel van het platform om zorg te bieden die inspeelt op de wensen en behoeften van AYA’s. Dit doen ze door middel van de inzet van leeftijdsspecifieke zorg, onderzoek en onderwijs. Het platform is een nationaal zorgnetwerk van zorgprofessionals en AYA’s uit de 8 UMC’s, een aantal grote ziekenhuizen en de eerste lijn.

De ‘AYA-Match’ app is gratis te downloaden in Apple’s App Store en de Google Play store voor Android, via de zoekterm ‘AYA Match’. De app is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Zorg Innovatie Fonds, het VIOZ-fonds en Janssen-Cilag B.V. De app is gecreëerd door AYA’s en naasten en in opdracht van het platform gemaakt door IIsfontein.

Wil je meer weten over hoe Stichting OOK jou kan ondersteunen bij jouw klachten als gevolg van kanker? Lees dan verder op onze website.

Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex -)kankerpatiënten met aanpassingsstoornis

Klachtenbehandeling moet terug in basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 maart a.s. start een proef voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Uit onderzoek van Kantar Public (2016) in opdracht van KWF blijkt dat veel (ex-)kankerpatiënten nog jaren na de behandeling met klachten blijven rondlopen. Bij sommige mensen kan een zogeheten aanpassingsstoornis ontstaan. De passende psychologische zorg hiervoor is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dit is een onwenselijke situatie en daarom werkt een groot aantal partijen samen om hier verandering in te brengen. In de proef die nu start, wordt gekeken of de vergoeding terug kan komen in het basispakket. Zo krijgt iedereen die dat nodig heeft, de juiste zorg vergoed en is zorg toegankelijk.

Aanpassingsstoornis tussen wal en schip

86% van de mensen die wordt of is behandeld voor kanker ervaart klachten. Zelfs jaren later kan dat gebeuren. Emoties zoals angst, onzekerheid en somberheid, vermoeidheid en impact op de relatie komen het meest voor. Veel (ex-)kankerpatiënten zijn in staat zich lichamelijk en emotioneel staande te houden en zich aan te passen aan de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft, maar niet iedereen. Wanneer dit niet goed lukt, kan een patiënt een zogeheten aanpassingsstoornis ontwikkelen. In 2012 is de aanpassingsstoornis uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald waardoor vergoeding verviel. Sindsdien valt een deel van de (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis tussen wal en schip.

Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat er een risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Ook is dan uiteindelijk intensievere geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt tot onnodige en hoge kosten.  Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat er een risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Ook is dan uiteindelijk intensievere geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt tot onnodige en hoge kosten.

Op 7 juni 2016 heeft NFK daarom de petitie ‘Minder kopzorgen bij kanker‘ aangeboden aan de vaste commissie van VWS. De petitie richtte zich destijds op dit onderwerp: de vergoeding van psychosociale zorg bij kanker (de aanpassingsstoornis) en deze weer terug te krijgen in het basispakket. We zijn erg verheugd over het feit dat de pilot nu doorgang vindt.

Meedoen aan de pilot

Wanneer je klachten ervaart door een aanpassingsstoornis kun je naar de huisarts en/of medisch specialist gaan voor een verwijzing. Wanneer je deelneemt aan de pilot word je zorg in het kader van deze pilot vergoed.

Lees meer informatie over deze pilot in onderstaand document, hierin staan ook de voorwaarden voor deelname:

Effect, omvang en kosteneffectiviteit

De tweejarige proef moet antwoord geven op een aantal vragen:
  • Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten?
  • Hoe groot is de groep (ex-)kankerpatiënten die in aanmerking komt voor een psychosociale behandeling?
  • Is vroegtijdig signaleren en behandelen van (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis kosteneffectief?

De proef wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding, en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, KNGF-NVFL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie en PAZ/LVMP.

Het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg zet zich al jaren in voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten.
Wil je meer weten over hoe Stichting OOK jou kan ondersteunen bij jouw klachten als (ex-)kankerpatiënt? Lees dan verder op onze website.

Diagnose ‘kanker’ in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland

Utrecht, 2 februari 2018 – In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd. Dat blijkt uit nieuwe incidentiecijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een databank die wordt onderhouden door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was vorig jaar de meest voorkomende kanker. Dit heeft vooral te maken met toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek nam de incidentie van darmkanker toe, maar die incidentie lijkt nu weer te dalen. Een andere opvallende vaststelling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen zich lijkt te stabiliseren.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker (incidentie) kwam in 2017 uit op in totaal 110.000, een stijging van circa 1% ten opzichte van een jaar eerder. De incidentie van kanker in Nederland neemt dus nog steeds toe. Vergrijzing is een belangrijke oorzaak. De incidentie bij mannen was hoger (circa 57.000) dan bij vrouwen (circa 53.000).
Van de totale incidentie van kanker was in 2017 meer dan de helft (52%) afkomstig van mannen en 48% van vrouwen. Dit beeld, een hogere incidentie van kanker bij mannen, zien we al meer dan 25 jaar. Hierbij daalde het aandeel van mannen de afgelopen decennia enigszins (in 1989 was het aandeel van mannen 53,5%) en steeg dat van vrouwen iets.

Aandeel vormen van kanker

Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was in 2017 de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland met ruim 23.000 nieuwe gevallen (21% van de totale incidentie), gevolgd door kanker aan de mannelijke geslachtsorganen (ruim 17.000, 16%), huidkanker (16.000; 15%) en borstkanker (15.000; 13,5% van de totale incidentie aan kanker in Nederland). Wanneer ingezoomd wordt op de incidentie bij mannen en vrouwen, dan blijkt dat bij mannen
prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker was met een aandeel van 20,5%. Bij vrouwen was dit borstkanker met een aandeel van 28%.

Dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is een opvallende trend zichtbaar. Gegevens uit de NKR laten een duidelijk hogere incidentie zien in 2014 tot en met 2016, zowel bij mannen als bij vrouwen. In 2017 daalt de incidentie weer tot het niveau dat past bij de trend van voor 2014. Deze duidelijke stijging heeft te maken met de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in januari 2014.

Longkanker

Een andere opvallende (positieve) ontwikkeling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen, na een jarenlange sterke

 

 

toename, zich vanaf 2015 lijkt te stabiliseren. In 2017 kwam de incidentie van longkanker bij vrouwen uit op ruim 5.500 en bij mannen op 7.000. In 1989 was de incidentie van longkanker bij vrouwen nog aanzienlijk lager met circa 1.300 nieuwe gevallen per jaar en bij mannen met 7.150 gevallen ongeveer gelijk aan het aantal van 2017. De sterke toename van longkanker bij vrouwen wordt vooral toegeschreven aan een sterke stijging van het aantal vrouwen dat is gaan roken onder invloed van de emancipatiebeweging eind jaren ’60 en begin jaren ’70. Die vrouwen melden zich nu steeds vaker bij de longarts met klachten. De laatste cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie lijken er op te duiden dat de piek voorbij is, maar dat de incidentie en het aantal sterfgevallen door longkanker (meer dan 10.000 per jaar) nog steeds erg hoog zijn.

Over de NKR

Sinds 1989 beschikt Nederland over een landelijk dekkende databank met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker. De database wordt gebruikt voor wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Gegevens uit de NKR zijn ook beschikbaar voor het evalueren van bevolkingsonderzoeken, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL beheert de database. De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op www.cijfersoverkanker.nl.

Wereldkankerdag

Dit persbericht sluit aan bij Wereldkankerdag. Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.
Een dag die officieel gemarkeerd is om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen. https://wereldkankerdag.nl

4 februari Wereldkankerdag

Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z’n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kun je op vele plekken terecht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. Op Wereldkankerdag slaan al deze organisaties de handen ineen om aandacht te vragen voor de impact van kanker.

Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er een breed aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Wat heb jij nodig?

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In de periode rondom Wereldkankerdag presenteren organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale zorg zich gezamenlijk op de website www.wereldkankerdag.nl. Zo willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Het thema van dit jaar is ‘Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?’ Wat heb jij nodig om (beter) om te gaan met alle gevoelens, gedachten en vragen? Laat van je horen via sociale media of stel al je vragen aan het expertteam op 4/2. Of bezoek een van de vele evenementen die op en rondom Wereldkankerdag worden georganiseerd. Kijk voor een overzicht op www.wereldkankerdag.nl.

Werkvloer scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënten

NFK start bewustwordingscampagne na onderzoek naar de ‘late gevolgen’ van kanker

Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten wordt er te weinig rekening met hen gehouden op werkvloer. Daarom geven ze hun werkgevers en collega’s een rapportcijfer 5,4.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. Daarom is NFK in samenwerking met haar lidorganisaties een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van de ziekte. Deze is gericht op zowel werkgevers als werknemers.

Hiervoor is onder andere de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werknemers, zzp’ers en werkgevers allerlei informatie, handvatten, tips en tools. Bovendien informeren ze over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker én tijdens de late gevolgen van de ziekte.

Lees meer over dit onderwerp:

Kamp je zelf met deze problemen op de werkvloer of met andere uitdagingen en zoek je hier ondersteuning of hulp bij? Neem dan eens contact met ons op.