“We hebben tot het laatste moment voor elkaar gezorgd”

Vlak voor kerst 2020 ontdekte de toen 58-jarige beeldhouwer Mieke Heitling dat ze een agressieve vorm van borstkanker had. Haar man Jörg Sudowe (61) en hun dochters Floor (27) en Nine (28) zorgden voor Mieke tot aan haar overlijden op 2 september 2022.

Jörg: “Toen we de diagnose hoorden, wisten we nog niets van uitgezaaide triple negatieve borstkanker, van het traject dat zou volgen en hoe hard je uiteindelijk achteruitgaat. Maar we voelden wel dat het slecht zou kunnen aflopen.

Zorg heeft verschillende vormen

Floor: “Na de eerste chemo’s had mama veel last van bijwerkingen. Papa verzorgde haar fysiek en Nine hielp hem in huis. Ik woon twee uur verderop en heb geen rijbewijs, dus kon niet makkelijk even langsgaan. Ik heb voor mijn gevoel toen weinig kunnen doen.”

Jörg: “Zo heb ik dat niet ervaren. Je belde vaak, jij en mama hebben uren gepraat. Vragen stellen en luisteren is een belangrijke en mooie vorm van zorg geven. Mieke had daar ook behoefte aan.”

Floor: “Fijn dat je dat zegt. Daar zat een schuldvraag bij mij: ben ik er wel genoeg geweest? We hebben eigenlijk alle drie op onze eigen manier zorg gegeven: fysiek, praktisch en psychisch.”

Praat over de dood

Jörg: “Ik las ooit dat kinderen onderling wel over de dood durven praten, maar dat hun ouders dat niet zo snel doen, om ze in bescherming te nemen. Eigenlijk laat je dan je kind in de steek. En dat geldt niet alleen voor kinderen. Iedereen die ernstig ziek is, heeft de behoefte om over de dood te praten. Je laat iemand in de steek als je dat niet bespreekbaar maakt.

Toen begin 2022 bleek dat Mieke uitzaaiingen had in haar longen en dat de vooruitzichten slecht waren, heb ik gezegd: we gaan alles rond de dood samen regelen. Dat was fijn om te doen. We zijn ook naar de Uitvaartbeurs geweest. Daar zagen we dingen waar we nog niet over hadden nagedacht, het was een manier om te praten over wat we wilden.”

Floor: “Mama was daarna helemaal blij, alsof ze haar bruiloft aan het plannen was. De kist, de bloemenband eromheen, de urn… Dat kon volgens mij alleen omdat jullie die realiteitszin hadden: dit gaat gebeuren, we kunnen er beter het beste van maken.”

Warme douchestraal

Jörg: “Deze zomer ging Mieke opeens hard achteruit. Het begon met een kuchje en binnen een paar weken was het: rolstoel, zuurstof, een ziekenhuisbed beneden … De laatste zes weken had ze 24 uur per dag zorg nodig.

Ik heb ooit lesgegeven op een school voor zwaar gehandicapte kinderen. Op schoolkamp was ik de hele dag aan het zorgen. Ik heb die laatste weken met Mieke ervaren als één lang schoolkamp. Het voelde niet zwaar, en ik wist dat ik het kon. We hebben ook de grootste lol gehad. Bijvoorbeeld met douchen – hoe ongemakkelijk dat ook is, zelfs als je 42 jaar samen bent.”

Floor: “Hoe zwaarder het werd, hoe verliefder jullie leken te worden.”

Jörg: “Zorgen kan in iets kleins zitten. Een warme douchestraal in iemands nek is ook een vorm van liefde geven.”

Floor: “Misschien wel de mooiste vorm van liefde geven.”

Maak ruimte voor jezelf

Floor: “Ik sliep die zomer in een tent in de achtertuin, Nine en ik deden het huishouden. Ik kon me daar ook terugtrekken, of even gaan fietsen door de weilanden. Ik heb geleerd om naar mijn behoeften te luisteren, om voor mezelf te zorgen. Zodat ik overeind kon blijven en er vervolgens voor mamma kon zijn. Maar jij was vrijwel continu bij haar.”

Jörg: “Je kunt niet voor iemand zorgen, als je niet ook voor jezelf zorgt. Maar het is soms lastig die ruimte te vinden.”

Floor: “Je ging vaak lopen met de hond.”

Jörg: “Klopt, dan kon ik een traantje wegpinken en mijn gedachten laten gaan. Dat was mijn vrije ruimte, mijn uitlaatklep.”

Afscheid nemen

Floor: “De kist van mama stond al klaar, in haar atelier tussen de beelden. Dat vond ik heel eng in het begin, ik ben toen ’s nachts met een zaklamp gaan kijken, om eraan te wennen.”

Jörg: “Mieke en ik vonden het heel mooi.”

Floor: “Ze ging zo nuchter en openhartig met alles om. Ze hoopte dat ze mensen een andere kijk op afscheid nemen kon geven.”

Jörg: “Mieke heeft ook aan iedereen om haar heen afscheidsbrieven geschreven.”

Floor: “Ze wist wat ieder van ons nodig had om afscheid te kunnen nemen. Ze heeft er alles aan gedaan om het dragelijk te maken voor ons. Daarin droeg ze zorg voor ons.”

Jörg: “We hebben alle vier voor elkaar gezorgd. Tot het laatste moment.”

Fotografie: Marjolein Annegarn  – Garn Fotografie

Tekst: Emma Westermann  – Volle Maan Communicatiebureau


In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg vragen Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) samen met Gilead Sciences aandacht voor naasten van mensen die leven met kanker. Dit kan een familielid, partner of goede vriend(in) zijn die uit liefde voor de ander de rol van mantelzorger – en daarmee de zorgtaken – op zich neemt maar zichzelf wellicht (nog) niet zo ziet.

“Ook toen ik niet ziek was, stond ik al positief in het leven”

Wat als je op 44-jarige leeftijd te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent? Het overkwam Madelon Tazelaar in 2018. Ze kreeg de diagnose uitgezaaide borstkanker. Ondanks tegenslagen op haar werk, een longontsteking en COVID geniet Madelon van het leven en haar gezin.   

Tijdens de behandeling blijkt dat de diagnose ernstiger is dan in eerste instantie werd gedacht. Maar gelukkig vertelt haar oncoloog in het IJsselland ziekenhuis in Capelle a/d IJssel dat er nog wel behandelmogelijkheden zijn. “Ik heb een hormoongevoelige tumor, dus ik ben gelijk in de overgang gezet toen de diagnose kwam. In het begin spraken ze over een borstsparende operatie of een borstamputatie. Toen duidelijk werd dat het uitgezaaid was in mijn botten, was dat gelijk van de baan. Dankzij medicijnen is de tumor nu stabiel en rustig. De vraag is natuurlijk wel voor hoe lang. Maar daarna zijn nog wel opties”, vertelt Madelon.

Positief in het leven

Madelon staat ondanks haar diagnose positief in het leven. “Ook toen ik niet ziek was, stond ik al positief in het leven. Toen deed ik ook alles wat ik leuk vond. Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Ik ondervind echt wel last van alle bijwerkingen van de medicijnen. Ziek zijn hoeft niet te betekenen dat je alleen maar in bed hoeft te liggen. Want het leven kan ook nog heel mooi zijn.”

Werken zolang het kan

Zolang het kan, werkt Madelon. Ze is zorgbemiddelaar bij een grote zorgorganisatie in de gehandicaptensector. Ze werkt 14 uur per week. Een flinke stap terug in uren dan voor haar diagnose. ‘De balans tussen thuis en werk is nu goed’. Het was niet altijd makkelijk voor Madelon en haar werkgever. ‘Mijn werkgever wist niet goed om te gaan met mijn ziekte. Het was voor haar ook de eerste keer dat zij zoiets mee maakte. Het was voor ons beiden zoeken hierin. Ik had weliswaar die diagnose gekregen, maar ik zag er niet ziek uit. Ik heb mij ook nooit 100% ziekgemeld.’

Gelukkig heeft Madelon veel gehad aan de hulp van Stap Nu. Dankzij onder andere hun bemiddeling werkt Madelon nog steeds met plezier bij haar werkgever.

Bucketlist

Beter wordt ze niet. Een bucketlist heeft ze nooit gehad. ‘Wel had ik de wens om samen met mijn gezin mijn geboorteland te bezoeken. Daar ben ik in 2017 alleen heen was geweest en ik had de behoefte om dit met hun te kunnen delen. Omdat dat een groot deel is van wie ik ben. Het was een mooie en bijzondere reis waarvan we hopen deze in 2023 nog een keer te kunnen maken.’ Naast deze reis naar Libanon hoopt Madelon nog meer mooie reizen te maken met haar gezin.


Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.

Mantelzorger? Zorg goed voor jezelf!

Als zorgprofessional in de oncologie heeft Jolanda Roos niet alleen met mensen met kanker te maken, maar ook met hun naasten zoals hun partners en kinderen. Zo’n naaste kan tevens mantelzorger voor zijn of haar partner of vader of moeder zijn. Jolanda beantwoordt vragen over wat zij voor hen kan betekenen.

Jij hebt een achtergrond als verpleegkundige in het ziekenhuis. Hoe was de samenwerking met naasten en mantelzorgers van patiënten met kanker?

“Ik heb altijd in een specialistisch ziekenhuis gewerkt waar alleen maar patiënten met kanker werden behandeld. Voor hun naasten of mantelzorger was veel aandacht. We betrokken hen altijd nadrukkelijk bij het hele ziekteproces. Zo belde de arts meteen als een operatie achter de rug was, omdat we niet wilden dat die informatie via een andere weg bij hem of haar terechtkwam. Een ander voorbeeld: we streefden ernaar dat de partner van een vrouw die een borstamputatie had ondergaan, het resultaat had gezien voordat ze weer naar huis ging. Zo’n eerste keer is toch emotioneel en daar konden we hen in begeleiden.”

Je werkt tegenwoordig als ondersteuningsconsulent bij OOK. Wat betekent het werken met naasten in je huidige werk?

“De naaste of mantelzorger is erg belangrijk in het ziekteproces van de patiënt. Als hij of zij het namelijk niet volhoudt, heeft dat grote gevolgen voor de patiënt. Daarom is het ook zo belangrijk om naar de mantelzorger te luisteren en te ontdekken waar de zorgvraag ligt en tips en adviezen te geven. Heb dan vooral ook aandacht voor de mantelzorger zelf. Hoe gaat het met hem of haar? Hoe is zijn of haar draagkracht? Hoe lang gaat hij of zij dit nog volhouden? Moet er professionele hulp worden ingeschakeld zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft?”

Merk jij verschil in de ondersteuning van een mantelzorger en een patiënt met kanker?

“Er zijn wel degelijk verschillen. Een mantelzorger kijkt over het algemeen lijdzaam toe terwijl de patiënt al die zorg juist erg lastig vindt voor de mantelzorger. Wanneer de patiënt en de mantelzorger geliefden zijn, kan die rol grotendeels verloren gaan. Je wordt dan soms meer verzorger dan partner. Daarnaast heeft de mantelzorger er ook vaak nog een baan naast en moet er voor de zieke veel geregeld worden. Dat kost allemaal veel tijd, en je loopt de kans dat de mantelzorger overbelast raakt.”

Het hoort er min of meer een beetje bij

Welke behoeften hebben naasten/mantelzorgers als het gaat om ondersteuning bij kanker?

“Mantelzorgers hebben vooral veel baat bij een vast aanspreekpunt bij wie ze met al hun zorgen en vragen terechtkunnen. Iemand die gemakkelijk te bereiken is. Iemand met wie ze kunnen sparren. Dat kan een ondersteuningsconsultent van Stichting OOK zijn, maar bijvoorbeeld ook de casemanager van de thuiszorg of de praktijkondersteuner bij de huisarts.”

Zien mensen zichzelf als mantelzorger?

“Zij doen dit toch vaak uit liefde voor degene die ziek is. Het hoort er min of meer een beetje bij. Ze gaan samen het traject in. Toch is het wel belangrijk dat ze daarin elk hun eigen rol goed in de gaten blijven houden, want die rol verandert erg. Mantelzorgers dreigen zichzelf nogal eens uit het oog te verliezen. Wanneer de patiënt en de mantelzorger allebei een andere ‘coping’ hebben, dus de manier waarmee ze met problemen en stress omgaan, kan dat heel lastig communiceren worden.”

Mantelzorgers lopen de kans om zichzelf uit het oog te verliezen

Welk advies wil je mantelzorgers meegeven?

“Dat ze goed voor zichzelf moeten blijven zorgen. Vaak zien ze daar het belang niet zo van in, alle zorg en aandacht gaat immers uit naar de zieke, maar toch zijn zijzelf ook erg belangrijk. Ze moeten ook gewoon hun sport kunnen blijven uitoefenen. Ze moeten ook gewoon naar de huisarts als ze zelf een klacht hebben en het niet op de lange baan schuiven. Ik zou willen adviseren dit wel te blijven doen. Want je kunt pas voor iemand anders zorgen, als je goed voor jezelf zorgt.”

Heb je tips voor mantelzorgers?

“Hulp aanvaarden is soms erg lastig. Maar maak vooral gebruik van de hulp die je van alle kanten wordt aangeboden. Laat die buurvrouw gewoon elke woensdag dat pannetje soep brengen. Laat die goede vriend ook eens rijden naar de bestraling. Mantelzorgers lopen zo snel de kans om zichzelf uit het oog te verliezen, maar door hulp te aanvaarden, krijgen ze weer een beetje lucht en houden ze het beter en langer vol.”

Heb je tips voor zorgprofessionals?

“Zie de mantelzorger als een partner in de zorg die ook zorg verleent. Erken en herken hem of haar hierin. Deel bijvoorbeeld eens een tip of advies met elkaar. Leer elkaar kennen en weet dat je op elkaar kunt terugvallen. Vergeet niet dat een mantelzorger de patiënt met kanker het best kent. Beschouw hem of haar dan ook als een professional. Een mantelzorger heeft verschillende rollen. Het is belangrijk om als zorgverlener deze rollen te herkennen en te erkennen.”

Wil je meer weten over hoe je als zorgprofessional samenwerkt met mantelzorgers? Kijk dan op Zorg voor Beter en download het SOFA-model.

Waar kunnen mantelzorgers terecht als zij vragen hebben?

“Ze kunnen natuurlijk bij de ondersteuningsconsulent van Stichting OOK terecht met vragen over praktische zaken voor en over de patiënt met kanker. Maar er kunnen natuurlijk ook andere vragen zijn. Dan kan de huisarts het eerste aanspreekpunt zijn. Soms kan de gemeente verder helpen, bijvoorbeeld in het geval van respijtzorg zodat de mantelzorger even op adem kan komen of financiële zaken zoals een PGB. Op de website www.mantelzorg.nl is ook heel veel informatie te vinden en er zijn heel handige apps die kunnen helpen.”

Wist je dat …

…1 op de 4 werknemers betaald werk met mantelzorg combineert?

…Nederland ongeveer 5 miljoen mantelzorgers van 16 jaar en ouder kent?

…9,1% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt?

(Bron www.mantelzorg.nl)[/av_one_full]

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaan dan de zogenoemde ‘gebruikelijke’ hulp.


In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg vragen Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) samen met Gilead Sciences aandacht voor naasten van mensen die leven met kanker. Dit kan een familielid, partner of goede vriend(in) zijn die uit liefde voor de ander de rol van mantelzorger – en daarmee de zorgtaken – op zich neemt maar zichzelf wellicht (nog) niet zo ziet.


Mijn-OOK-op-computer-tablet-en-telefoon-Stichting-Optimale-Ondersteuning-bij-kanker

Heb je vragen of wil je graag hulp? Ga dan in gesprek met onze ondersteuningsconsulent via de online omgeving ‘Mijn OOK‘. Maak kennis tijdens een intakegesprek en bekijk samen wat jouw behoeften zijn. Vervolgens krijg je de begeleiding die bij jou past, zoals bijvoorbeeld een maandelijks videobelconsult. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.