Team OOK wenst je een fijne jaarwisseling toe!

Met het nieuwe jaar voor de deur, blikken we graag samen met directeur Bart Diederen terug op het het afgelopen jaar en geven we je graag een vooruitblik op 2022!

“In 2021 zijn we bij OOK vol doorgegaan om goede ondersteuning bij kanker werkelijkheid te laten worden. In de huidige omstandigheden gaat het werk van onze mensen en van de ondersteuning aan mensen met kanker voor een groot deel online. En dat gaat heel goed. Steeds meer mensen met kanker krijgen inmiddels betere ondersteuning en steeds meer organisaties weten ons te vinden voor samenwerking.  

Magazine Leven en Kanker

Met uitgever For You media werken we aan een prachtig initiatief om samen een magazine uit te geven. Het magazine “Leven en kanker” geeft informatie aan de lezer over de volle breedte van onderwerpen waar je mee te maken krijgt als je kanker krijgt. En die onderwerpen worden belicht vanuit drie invalshoeken, vanuit degene die ervaring heeft met het onderwerp, vanuit de deskundige met kennis van zaken, en vanuit de gespecialiseerde aanbieder van oplossingen. Zodat de lezer geïnformeerd wordt, hij of zij antwoord krijgt op vragen en weet dat er mogelijkheden voor hulp zijn. Het eerste nummer verschijnt in januari van het nieuwe jaar; een uitgave om trots op te zijn!  

Dag van de Mantelzorg

Met farmaceut Gilead hebben we de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor de situatie van naasten van mensen met kanker. Doel van de samenwerking is om de naaste, die vaak als mantelzorger een grote steun is voor de mens met kanker, te helpen om dit zo goed mogelijk te doen. En ook zelf overeind te blijven. De campagne is gestart op De dag van de Mantelzorger en zal ook volgend jaar betekenis krijgen.

OOK aanvullend vergoedt bij Menzis

Met zorgverzekeraar Menzis zijn afspraken gemaakt over de opname in de aanvullende verzekeringen van onze ondersteuning van mensen met kanker. Dit gaat met ingang van 2022 in en betekent dat de verzekerde van Menzis, afhankelijk van zijn aanvullende verzekering, het gebruik van een half jaar of een jaar MijnOOK, en de daarbij horende ondersteuning door een professionele ondersteuningsconsulent, vergoed krijgt door de zorgverzekeraar!  

POH Oncologie

In samenwerking met diverse koplopers uit huisartsenpraktijken is een zogenaamde toolbox ontwikkeld voor oncologische ondersteuning in de eerste lijn, bij de huisarts. Wat zou het mooi zijn als in de toekomst een praktijkondersteuner bij de huisarts (een POH oncologie) vanaf het moment van verdenking van kanker beschikbaar zou zijn om begeleiding en ondersteuning aan te kunnen bieden! Samen werken we eraan! Meer weten over de toolbox? Klik hier.

Opleiding Ondersteuningsconsulent

En natuurlijk zien we steeds meer initiatieven in ziekenhuizen om de ondersteuning van mensen met kanker stapsgewijs te verbeteren. Onze opleiding tot ondersteuningsconsulent wordt zeer positief beoordeeld door de deelnemers, die na afloop blijken te veranderen in ambassadeurs. Het besef dringt steeds meer door dat een heel groot deel van de vragen van een mens met kanker gaan over de uitdaging om te kunnen doorleven met de ziekte. En we zien in toenemende mate dat verwijzers de hulp weten te waarderen die ondersteuningsconsulenten kunnen bieden. Dat is cruciaal om de patiënt zo ver te krijgen dat hij de ondersteuningsconsulent opzoekt; deze zorg moet immers standaard zorg worden! Meer lezen over de opleiding of inschrijven voor het startmoment in januari? Klik hier!

Wist je dat de opleiding Ondersteuningsconsulent is geaccrediteerd door zowel V&VN en KNGF met respectievelijk 24 en 36 punten?

2022

In het nieuwe jaar gaat OOK natuurlijk door, want we zijn er nog niet. We gaan van het magazine een landelijk blad maken dat breed beschikbaar komt voor zo veel mogelijk lezers. We gaan door met het smeden van nieuwe samenwerkingen met zorgorganisaties. We gaan steeds meer mensen met kanker goede ondersteuning bieden, daarom is ondersteuningsconsulent Ingrid Steenkist bij ons in vaste dienst gekomen per 1 januari. En we gaan van onze website een nationaal platform maken voor ondersteuning bij kanker: “OOK voor jou”! We nodigen je uit om ons te blijven volgen.

Alle goeds voor 2022!”

Ontmoet Ingrid, ondersteuningsconsulent bij OOK!

Ontmoet Ingrid! Sinds een jaar werkt ze, naast haar functie als oncologieverpleegkundige in het Amsterdam UMC locatie VUmc als freelance ondersteuningsconsulent voor Stichting OOK en vanaf januari wordt ze naast Jolanda en Suzanne een vast gezicht in het team! Ze werkt ruim 25 jaar in het Amsterdam UMC en volgde de opleiding Ondersteuningsconsulent, daarna ging ze bij ons aan de slag in diezelfde rol. Ze vertelt je er graag alles over!

Ontmoet ondersteuningsconsulent Ingrid

Je volgde via Stichting OOK de opleiding tot ondersteuningsconsulent en ging daarna bij ons aan de slag, naast jouw functie in het Amsterdam UMC, hoe ben je bij ons terechtgekomen?

‘Ik wilde na ruim 25 jaar in het ziekenhuis gewerkt te hebben iets anders doen buiten het ziekenhuis. Dat was al een aantal jaar mijn wens. Ik heb eerst een coaching opleiding gedaan en daarna kwam de vraag: Wie ga ik coachen? Ik weet veel van oncologie en het past goed bij me, dus daar kwam ik bij uit. Een collega attendeerde me op OOK en zo is het balletje gaan rollen. Vervolgens heb ik de opleiding gedaan. Nu werk ik samen met Suzanne en Jolanda als ondersteuningsconsulent.

 

Welk deel van de opleiding zet je het meest in de praktijk in?

‘Gesprekstechnieken, het canvas met daarin hoofdlijnen die je kunt inzetten tijdens gesprekken. Bijvoorbeeld op het gebeid van voeding, werk en relaties. Het doel van de ondersteuningsconsulent is dat de regie bij de patiënt blijft, je loopt mee in het traject. Een patiënt weet vaak niet wat hij of zij kan verwachten tijdens of na een behandeling. Er is veel op het gebied van zorg, maar het is moeilijk om te vinden en het kost ook veel energie om de juiste zorg op het juiste moment te vinden. Zeker op maat, in je eigen woonomgeving. Mensen komen vaak van ver naar een universitair ziekenhuis of gespecialiseerd kankercentrum en dan is het vaak moeilijk om hulp in jouw eigen omgeving te vinden. Ik maak daarbij gebruik van de verwijsgids kanker, waar alle betrouwbare zorgverleners met een oncologische notitie in staan.’

 

Kun je de kennis die je hebt opgedaan in de opleiding ook inzetten bij het Amsterdam UMC?

‘Ja zeker! Ik ben een doorgewinterde oncologieverpleegkundige op het gebied van oncologie en  hematologie en ik put voortdurend uit eigen kennis en ervaring. Hiervoor keek ik veel naar hulpverlening in en om Amsterdam, maar nu kijk ik veel breder. Ik informeer patiënten over Stichting OOK en kan vertellen dat er nog meer mogelijk is op het gebied van zorg.

 

Wat is voor jou de kern van de rol van de ondersteuningsconsulent?

‘Als ondersteuningsconsulent voer je een gesprek met de patiënt of naaste. Je onderzoekt wat de hulpvraag is; wat hebben ze nodig? Mensen moeten er zelf mee komen, maar je ondersteunt ze met erachter te komen door middel van de gesprekstechnieken. Veel mensen lopen ook de module ‘Op adem na borstkanker’ door. Je luistert naar wat mensen nodig hebben en je kijkt welke hulpverlening er in die regio beschikbaar is.’

 

Hoe komen mensen met kanker bij jou terecht?

‘Mensen kunnen zich aanmelden via Mijn OOK. Ik bekijk dan het dossier, ik benader de patient en maak dan het eerste contact, telefonisch. In het VUMC geef ik voorlichtingsgesprekken wanneer mensen voor het eerst voor een kuur komen. Daarbij vertel ik mensen altijd ook over OOK en benadruk hoe het je kan helpen, zeker wanneer je zoekende bent of met veel vragen zit.

Eigenlijk komen mensen nooit in het begin van een behandeltraject bij mij terecht, dan ligt de focus toch ook vaak op (over)leven. Hoewel ik gisteren een vrij jonge patiënt aan de telefoon had die zei: ‘Jeetje had ik dit maar meteen geweten! Ik had zo iemand nodig voor ondersteuning, die je even kunt mailen of bellen met de vraag waar je het kunt zoeken.’

‘Mensen komen toch vaak later in het proces bij ons terecht voor ondersteuning bij kanker en dat is toch jammer, want er zijn zoveel punten waarop je hulp kunt bieden, juist aan het begin van een behandeling.’

 

Waar ligt dat aan denk je?

‘Het is heel veel voor een persoon wanneer je de diagnose kanker krijgt. Het is ook een rouwproces denk ik. Eerst willen ze het hele behandeltraject door. Ik krijg dat ook vaak terug. Pas als ze dan losgelaten worden, wanneer de behandeling voorbij is, komt dat zwarte gat, waarbij mensen denken: ‘Nu heb ik hulp nodig!’ Dan hoop ik maar dat ze ons nog weten te vinden.’

 

Wat zijn vraagstukken waar je mensen mee kunt helpen?

‘De vraag: Hoe moet ik nu verder? Wanneer je uitbehandeld bent, maar niet genezen, maar zeker ook wanneer mensen wel genezen zijn. Ik hoor vaak terug dat mensen in de war zijn. Je bent ‘schoon verklaard’ en verwachten dan heel blij te zijn met dat nieuws, maar ze zijn niet blij. Ze zijn bang dat het terugkomt, zijn het vertrouwen kwijt. Maar ook zeker met vraagstukken op het gebied van werk. Wanneer je de dood in de ogen hebt gekeken, ga je anders tegen bepaalde zaken aankijken. Zoals je relatie, het gezin. Iedereen in de familie krijgt dan te maken met kanker. In het begin wijkt alles voor diegene met kanker, maar op een gegeven moment gaan mensen/naasten weer verder met het leven, terwijl er voor de patiënt zoveel veranderd is. Dat vind ik ook altijd de moeilijkste vraag. Daar is niet altijd een passend antwoord op. Soms verwijs je mensen dan door naar een psycholoog.

Daarnaast help je mensen ook op weg met meer praktische zaken zoals bijvoorbeeld een diëtist of een fysiotherapeut.’

 

Wat is je het meest bijgebleven?

‘Dat ik persoonlijk merk hoe belangrijk je bent voor mensen als ondersteuningsconsulent. Vaak ook omdat ze het zelf in eerste instantie niet verwachten. Ik hoor vaak: ‘Wat fijn dat ik eindelijk begrepen word!’ Ik merk ook dat mensen het fijn vinden dat ik ook oncologieverpleegkundige ben.

De persoon die me het meest is bijgebleven is een oudere dame, die al 14 jaar ziek was. Ze had al heel veel doorgemaakt op het gebied van hulpverlening en ze was redelijk sceptisch tegenover OOK en verwachtte er niet veel van. Dan komt mijn ervaring van pas. Ik kon haar vertrouwen winnen. Wat ze uiteindelijk nodig had, was een maatje om mee te praten en leuke dingen mee te doen. Ze was aan het vereenzamen omdat ze al zo lang ziek was. Ik noemde toen een ‘buddy’, maar dat was niet wat ze wilde, ze wilde niet over koetjes en kalfjes praten en zelf de regio houden. Uiteindelijk kwamen we toch samen op het idee om een duidelijk zoekplaatje te maken voor een maatje, waarbij ze aangaf wat voor haar interessante onderwerpen en uitjes zijn. Zo vond ze een geschikt maatje en kon ze zelf de regie houden.’

Meer informatie over de opleiding? Lees alles over de opleiding ondersteuningsconsulent, of neem contact op.

Vacature Medewerker Online Marketing en Communicatie

Wij, van Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK), vinden dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. Wij doen dit door:

 • mensen met kanker en naasten te begeleiden via de online omgeving Mijn OOK. Dankzij deze e-health oplossing krijgt men professionele hulp om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van kanker op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied;
 • ziekenhuizen te faciliteren met een integraal en continu ondersteuningsproces/aanbod in aanvulling op het medisch-oncologische zorgtraject;
 • oncologische zorgverleners een platform te bieden voor kennisuitwisseling en samenwerking.

Ter versterking van de Marketing & Communicatie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste

 

Medewerker Online Marketing & Communicatie voor 32 uur

Functie

Als Medewerker Online Marketing & Communicatie denk je vanuit communicatieoogpunt mee binnen diverse projecten over (nieuwe communicatie) producten/diensten (bijvoorbeeld Magazine Leven & Kanker en de online winkel) en verzorg je de publiciteit voor het platform ‘OOK’. Je volgt de uitgezette marketing- en communicatiestrategie en je krijgt in deze functie ruimte om op een creatieve manier invulling te geven aan crossmediale communicatie uitingen, in zowel de vorm, het ontwerp van uitingen en het schrijven van teksten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor diverse online marketingactiviteiten, waarbij je je dagelijks bezighoudt met de ontwikkeling, optimalisatie en analyse van advertentiecampagnes in samenwerking met een extern bureau.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het meedenken over de gewenste online strategieën voor het realiseren van de commerciële doelstellingen voor het platform OOK aan de doelgroepen;
 • Het creëren van tekstuele en visuele content voor on- en offline communicatiemiddelen (website, social media, digitale nieuwsbrieven, drukwerk, persberichten en jaarverslagen) en het bijhouden van contentkalender;
 • Ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van online marketingcampagnes (Google Ads, Google Grants, Facebook, Instagram & LinkedIn);
 • Zorgen voor meetbaarheid & evaluatie van online marketingactiviteiten, met behulp van tools als Google Analytics en Google Data Studio, in samenwerking met een externe partner;
 • Ontwikkelen van branded content voor crossmediale doeleinden (online, print, social, email), deels in samenwerking met een externe partner;
 • Het onderhouden en verder uitbouwen van de website en het vergroten van de online-community;
 • Het verzorgen en voorbereiden van de communicatie rondom bijeenkomsten, evenementen, voorlichtingsdagen, zoals informatiemarkten op congressen of open dagen indien de maatregelen het toelaten.
 • Het creëren, actueel houden en beheren van promotie/communicatiemateriaal en bijhouden van de voorraad.
 • Servicegericht in gesprek gaan met de doelgroep bij vragen middels telefoon, mail, chat en social media (webcare).

 

Kennis en ervaring:

Je hebt;

 • een gerichte opleiding (Online) Marketing & Communicatie of gerelateerd op minimaal hbo-niveau;
 • kennis van/ervaring met Microsoft Officepakket, WordPress en Adobe Photoshop, Indesign en Illustrator;
 • kennis van/ervaring met online & social media marketing (SEA, SEO, Display, Grants, Social, Google Analytics, Google Data Studio);
 • kennis van/ervaring met webcare, dit is een pré;
 • uitstekende schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheden en beheerst de Nederlandse taal goed;
 • affiniteit met het schrijven en redigeren van teksten (redactionele vaardigheden);
 • affiniteit met de gezondheidszorg.

Je bent;

 • initiatiefrijk, zelfstandig, een teamspeler, ondernemend, creatief, klantgericht;
 • accuraat en je hebt aandacht voor details;
 • proactief en gericht op interne en externe samenwerking;

 

Wij bieden
Een functie voor 32 uur per week in een organisatie volop in ontwikkeling. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.  Salariëring in overleg op basis van kennis en ervaring.

‘OOK’ is een inclusieve organisatie en vindt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en behandeling.

-Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature-

Vacature Commercieel/ administratief medewerker

Stichting OOK zet zich in voor het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. De missie van de stichting is om ervoor te zorgen dat iedereen met kanker in Nederland op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgt. Vanuit het dochterbedrijf OOK Diensten BV leveren we producten en diensten, die helpen om de missie te bereiken:

 • het leveren van ondersteuning aan individuele mensen met kanker en hun naasten, om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van kanker op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied;
 • het faciliteren van ziekenhuizen en huisartsen met een integraal ondersteuningsaanbod in aansluiting op de medische behandeling;
 • het faciliteren van werkgevers bij de ondersteuning van medewerkers met kanker;
 • het trainen van oncologische zorgverleners en bieden van een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking.

OOK Diensten BV geeft daarnaast een magazine uit, dat naast een inhoudelijke ook een commerciële doelstelling heeft.

Voor OOK Diensten BV zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste

Commercieel/administratief medewerker

Als commercieel/administratief medewerker werk je nauw samen met de manager Onderzoek & Kwaliteit aan het succesvol uitgeven van het magazine. We bieden een inspirerende, uitdagende werkomgeving met veel ruimte om je te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van onze missie. Het aantal te werken uren per week stellen we in onderling overleg vast. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Salariëring conform schaal 6 of 7.

De functie bestaat uit de onderstaande taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent betrokken bij diverse marketing gerelateerde werkzaamheden:
  • Je bent verantwoordelijk voor het logistieke proces van distributie van het magazine
  • Je brengt potentiële adverteerders in kaart
  • Je legt contact met bestaande en nieuwe klanten
  • Je informeert en adviseert klanten met betrekking tot deelname aan het magazine.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een goed functionerende klant administratie
  • Je draagt zorg voor de administratie rondom de distributie van het magazine
  • Je ondersteunt bij acquisitie door;
   • het opstellen van offertes voor de verkoop van advertentieruimte
   • het nabellen van uitgebrachte offertes

Functie-eisen;

MBO werk- en denkniveau. Je bent overtuigend, energiek en gedreven, bezit goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal en hebt een klantgerichte commerciële instelling. Enige relevante werkervaring in een commerciële binnendienst functie is gewenst.

-Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature-