Stichting OOK en Gilead Sciences slaan handen ineen tijdens Dag van de Mantelzorg

AMSTERDAM/CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 10 NOVEMBER 2021 Vandaag lanceren wij samen met Gilead Sciences een gezamenlijke campagne voor de Dag van de Mantelzorg, waarin wij aandacht vragen voor naasten van mensen die leven met kanker.

Bij de diagnose kanker ligt de nadruk vooral op wat dit betekent voor de ‘patiënt’. Maar in het omgaan en leven met kanker spelen naasten een zeer belangrijke rol. Dit kan een familielid, partner of goede vriend(in) zijn die uit liefde voor de ander de rol van mantelzorger – en daarmee de zorgtaken – op zich neemt, maar zichzelf wellicht (nog) niet zo ziet. Zij zijn van cruciaal belang en een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg. Of sterker, een goede begeleiding en behandeling van mensen met kanker is vaak alleen mogelijk met inzet van naasten. Leven met kanker is #possiblewithsupport.

Mensen die leven met kanker en hun omgeving hebben heel wat te verduren en hebben vaak veel hulp nodig. Het is belangrijk dat zowel de persoon die met kanker leeft als zijn of haar naaste begeleiding en ondersteuning krijgt bij het omgaan met de gevolgen van kanker op hun leven. Alleen dan kan de naaste de meest waardevolle ondersteuning geven in aanvulling op de medische zorg die de patiënt krijgt, want een behandeling alleen is vaak niet genoeg. Sterker nog: in sommige gevallen kan de patiënt een behandeling alleen doorlopen als hij of zij daarbij wordt ondersteund door een naaste. Wat goed is voor de patiënt, is ook goed voor de naaste en vice versa.

Dat is waarom Stichting OOK zich met ondersteuning van Gilead Sciences inzet voor mensen die leven met kanker EN hun naasten.

Kijk voor meer informatie op: www.mantelzorgbijkanker.nl