Bart Diederen, directeur Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker

Optimale ondersteuning bij kanker in 2019!

Samen naar beter!

‘Verbeteren van de begeleiding en ondersteuning van mensen met kanker.’ Dat is waar we bij Stichting OOK voor gaan. Dat doen we ook weer in 2019! We zien dat de initiatieven die we nemen geleidelijk aan effect krijgen en zichtbaar worden. Om onze ambitie te verwezenlijken voor alle mensen die met de ziekte te maken hebben, moet er nog veel gebeuren. Dat bereiken we niet alleen!

Op het symposium dat we op woensdag 6 februari 2019 organiseren, willen we delen waar we staan. We willen samen met oncologieprofessionals stappen zetten om de kwaliteit van leven te verbeteren van al die mensen die leven met de ziekte. Dit onder het motto: “Ondersteuning bij kanker; Samen naar beter!”

Verbeteren van kwaliteit ondersteuning bij kanker

De samenwerking krijgt op tal van plaatsen vorm tussen Stichting OOK en ziekenhuizen die betere ondersteunende zorg willen bieden aan hun patiënten. De ziekenhuizen maken gebruik van ‘de ondersteuningsconsulent‘. Stichting OOK gaat hier mee door in 2019 en versterkt de initiatieven om de kwaliteit van ondersteuning aan mensen met kanker te verbeteren. We doen dit bijvoorbeeld door verder onderzoek te doen. Daarnaast gaan we door met het ontwikkelen van producten en/of diensten die het ziekenhuis daarbij kunnen helpen.

Ontzorgen

We bieden steeds vaker hulp om het ziekenhuis te ontzorgen op ondersteunende zorg bij kanker. We leveren bijvoorbeeld eigen ondersteuningsconsulenten aan het Erasmus MC in PATIO, we verzorgen voor diverse ziekenhuizen trainingen en intervisie van ondersteuningsconsulenten of we adviseren en begeleiden ziekenhuizen bij het maken van een goed plan om de ondersteunende zorg te verbeteren. En via OOK Contact, een online omgeving, ondersteunen en begeleiden we mensen met kanker (of die kanker hebben gehad) en hun naasten.

In 2019 zullen we weer grote stappen voorwaarts zetten!

Bart Diederen
Directeur Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker