Lees hier het OOK Nieuws Mei: Meer ziekenhuizen voor optimale ondersteunende zorg bij kanker

Iedere maand versturen wij het OOK Nieuws. Lees hier de editie van mei. In deze editie: Meer ziekenhuizen zetten zich in voor optimale ondersteunende zorg bij kanker – Informatiepunt OOK op locatie Daniël den Hoed gesloten – Roparun Team Stichting OOK 216 over de finish! – Marianne Stok, receptioniste van het OOK Centrum Rotterdam, gaat met pensioen! – Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Met het OOK Nieuws houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting OOK. Onze missie is: de juiste ondersteuning op het juiste moment voor mensen met kanker en hun naasten.

Blijf op de hoogte via OOK Nieuws

Wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief, meld je dan hier aan.

 

Meer ziekenhuizen voor optimale ondersteunende zorg bij kanker

Platform Ondersteuningsconsulent

Het Platform Ondersteuningsconsulent is nu drie keer bij elkaar gekomen om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen na te denken over de -nabije- toekomst van ondersteunende zorg bij kanker. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van vooruitstrevende ziekenhuizen en managers/beleidsmakers van organisaties door heel Nederland die (gaan) werken met ondersteuningsconsulenten. Samen werken de deelnemers aan een optimale aansluiting van de zorgvraag van patiënten en naasten op het zorgaanbod. Daarnaast zetten zij zich in voor het vergroten van draagvlak voor het werken met ondersteuningsconsulent bij belanghebbende partijen, waaronder overheid, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Afgelopen bijeenkomst verwelkomde het Platform een vijftal nieuwe deelnemers.

Belangrijke onderwerpen die binnen het Platform aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de organisatie van consulten van de ondersteuningsconsulent als onderdeel van bestaande zorgpaden. Maar ook de relatie met en taken van bestaande (oncologie)verpleegkundigen en de inzet van waardevolle e-health tools, zoals de OOK Wijzer en de Verwijsgids Kanker.

De deelnemers in het Platform onderstrepen het belang van het optimaliseren van ondersteunende zorg. Mieke Molendijk van Erasmus MC:

“Uit eigen onderzoek is gebleken dat patiënten na een stamceltransplantatie, tijdens een behandeling en tijdens de verschillende fasen van herstel ondersteuning missen. Vaak zijn ze onvoldoende op de hoogte van de ondersteuning die zij daarbij kunnen krijgen. Het Erasmus MC voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor de behandeling van deze mensen, maar ook voor de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Het spreekuur van de dokter alleen, biedt onvoldoende ruimte voor deze begeleiding.”

Groeiend netwerk

Aan het Platform namen al deel: vertegenwoordigers van het Erasmus MC Kanker Instituut, Maasstad Ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Spaarne Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis, IsalaDeventer Ziekenhuis, OLVG, VUmc en UMCU. Het Platform verwelkomt nieuwe deelnemers vanuit het Bravis ziekenhuis, Project OOO, Zaans Medisch Centrum, Waterland Ziekenhuis/ Westfries Gasthuis. Het Platform is een initiatief van Stichting OOK.

Molendijk: “Het is belangrijk dat er een netwerk ontstaat in Nederland tussen de verschillende ziekenhuizen en centra op het gebied van ondersteunende zorg. Na de intensieve behandeling verwijst het Erasmus MC de patiënt vaak door naar perifere centra. Het is dus belangrijk dat in die centra dezelfde ondersteuning geboden wordt.”

Kennis delen en krachten bundelen

Ineke van der Jagt-Bekker is Hoofd Zorgeenheid Hematologie kliniek en polikliniek van het VUmc:

“Wij zijn er van overtuigd dat de samenwerking van onze afdeling met Stichting OOK en het Platform Ondersteuningsconsulent de nazorg na een stamceltransplantatie onze patiënten ten goede gaat komen. Daar zetten wij ons al jaren voor in, maar met de veranderende zorgvraag en -aanbod is het belangrijk hier ook in landelijk verband met elkaar over te sparren. Daarom raad ik ook andere ziekenhuizen aan zich aan te sluiten bij het Platform. Zo kunnen we met elkaar zorg dragen voor het delen van kennis en bundeling van krachten.”

Naast de bijeenkomsten is er nu ook een besloten LinkedIn groep met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen waar met elkaar in gesprek kan worden gegaan en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Wil je meer informatie over het werken met de ondersteuningsconsulent en/of heb je interesse als vertegenwoordiger van een ziekenhuis in deelname aan het Platform Ondersteuningsconsulent? Neem dan contact op met Anne-Marie Bart via het contactformulier (onderwerp Ondersteuningsconsulent).

Foto: Bijeenkomst Platform Ondersteuningsconsulent 19 april 2018

De ondersteuningsconsulent

De ondersteuningsconsulent is een oncologieverpleegkundige, die vanaf de diagnose kanker elke nieuwe patiënt informeert, begeleidt, behoeften in kaart brengt, zelfmanagement stimuleert en zonodig doorverwijst naar aanbieders van ondersteunende zorg. Stichting OOK en Care for cancer faciliteren sinds ruim anderhalf jaar de inzet en implementatie van ondersteuningsconsulenten als onderdeel van zorgpaden oncologie in een toenemend aantal ziekenhuizen. Lees hier voor meer informatie.

 

Informatiepunt OOK op locatie Daniël den Hoed gesloten

Yolanda en Francien

Vorige week is het Erasmus MC locatie Daniël den Hoed verhuisd naar de nieuwbouwlocatie Erasmus MC in het centrum van Rotterdam. Het informatiepunt van Stichting OOK is dan ook gesloten. Onze medewerkster Francien en Yolanda hebben met veel plezier en betrokkenheid gewerkt in de Daniël den Hoed.

“Het is jammer om de bekende gezichten niet meer te kunnen zien in de Daniël. Je bouwt toch snel een band met elkaar op.” vertelt Yolanda. “Maar we zijn niet helemaal weg”, vertelt Francien. “We ontvangen iedereen graag in het OOK Centrum Rotterdam op de Zorgboulevard. Daar hebben we een groot centrum waar mensen met kanker en hun naasten tevens terecht kunnen voor informatie en advies over ondersteuning bij kanker. Ook kunnen mensen een afspraak maken met de maatschappelijk werkster.” (Maasstadweg 90, nabij het Maasstad Ziekenhuis).

Lees hier meer informatie over het OOK Centrum Rotterdam. Het centrum is te bereiken op 010-292 36 10 en is van maandag t/m vrijdag open van 09.00 tot 17.00 uur.

Vraag?

Heb je een vraag over ondersteuning bij kanker? Je kunt je vraag stellen aan Jannet den Dekker (maatschappelijk werker) via dit formulier.

Welke begeleiding en ondersteuning bood jouw ziekenhuis?

Utrecht, NFK. Kankerzorg is meer dan een medische behandeling. Daarom stelt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) van 15 tot 29 mei, in samenwerking met de kankerpatiëntenorganisaties, weer een vraag aan alle mensen die kanker hebben (gehad). Deze keer wil de NFK graag weten welke ondersteunende zorg is geboden in het ziekenhuis en wat de behoeftes hierin zijn van (ex-)kankerpatiënten. Dit onderzoek voeren zij uit via Doneerjeervaring.nl.

Doneer je ervaring

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Laat het weten, het doneren van je ervaring duurt maar 5 minuten en antwoorden blijven anoniem. Met jouw hulp kan de belangenbehartiger expertzorg Irene Dingemans van NFK opkomen voor de belangen van álle kankerpatiënten: “Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?” Jouw input gebruikt zij, als patiëntvertegenwoordiger, in haar gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Hiernaast worden de uitkomsten uit dit onderzoek gebruikt door de kankerpatiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging.

Randvoorwaarden voor ziekenhuizen

Als federatie van kankerpatiëntenorganisaties stelt NFK eisen aan ziekenhuizen – randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen – om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten zij zich ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden zij het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Momenteel hebben zij hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook daadwerkelijk aangeboden?

Jouw ervaring telt, laat weten wat jij vindt! Klik hier voor de vragenlijst!

Stichting OOK vindt het belangrijk dat deze ondersteunende zorg goed wordt aangeboden. Daarom voeren wij QuickScans uit bij geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Met deze QuickScan krijgt een ziekenhuis zicht op:

  • hoe de ondersteunende zorg wordt aangeboden aan patiënten,
  • hoe patiënten en zorgprofessionals deze zorg ervaren en
  • hoe de aansluiting verloopt naar de eerste lijn en de oncologische revalidatie.

Lees hier meer over de werkwijze van de QuickScan in ziekenhuizen of neem contact op met Anne-Marie Bart of Rik van Bemmel via het contactformulier.