Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex -)kankerpatiënten met aanpassingsstoornis

Klachtenbehandeling moet terug in basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 maart a.s. start een proef voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Uit onderzoek van Kantar Public (2016) in opdracht van KWF blijkt dat veel (ex-)kankerpatiënten nog jaren na de behandeling met klachten blijven rondlopen. Bij sommige mensen kan een zogeheten aanpassingsstoornis ontstaan. De passende psychologische zorg hiervoor is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dit is een onwenselijke situatie en daarom werkt een groot aantal partijen samen om hier verandering in te brengen. In de proef die nu start, wordt gekeken of de vergoeding terug kan komen in het basispakket. Zo krijgt iedereen die dat nodig heeft, de juiste zorg vergoed en is zorg toegankelijk.

Aanpassingsstoornis tussen wal en schip

86% van de mensen die wordt of is behandeld voor kanker ervaart klachten. Zelfs jaren later kan dat gebeuren. Emoties zoals angst, onzekerheid en somberheid, vermoeidheid en impact op de relatie komen het meest voor. Veel (ex-)kankerpatiënten zijn in staat zich lichamelijk en emotioneel staande te houden en zich aan te passen aan de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft, maar niet iedereen. Wanneer dit niet goed lukt, kan een patiënt een zogeheten aanpassingsstoornis ontwikkelen. In 2012 is de aanpassingsstoornis uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald waardoor vergoeding verviel. Sindsdien valt een deel van de (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis tussen wal en schip.

Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat er een risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Ook is dan uiteindelijk intensievere geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt tot onnodige en hoge kosten.  Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en tijdig wordt behandeld, ontstaat er een risico op verergering van de problemen. Dit heeft een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, zoals uitvallen op het werk of in de relatiesfeer. Ook is dan uiteindelijk intensievere geestelijke gezondheidszorg nodig. Dit is niet in het belang van de patiënt en leidt tot onnodige en hoge kosten.

Op 7 juni 2016 heeft NFK daarom de petitie ‘Minder kopzorgen bij kanker‘ aangeboden aan de vaste commissie van VWS. De petitie richtte zich destijds op dit onderwerp: de vergoeding van psychosociale zorg bij kanker (de aanpassingsstoornis) en deze weer terug te krijgen in het basispakket. We zijn erg verheugd over het feit dat de pilot nu doorgang vindt.

Meedoen aan de pilot

Wanneer je klachten ervaart door een aanpassingsstoornis kun je naar de huisarts en/of medisch specialist gaan voor een verwijzing. Wanneer je deelneemt aan de pilot word je zorg in het kader van deze pilot vergoed.

Lees meer informatie over deze pilot in onderstaand document, hierin staan ook de voorwaarden voor deelname:

Effect, omvang en kosteneffectiviteit

De tweejarige proef moet antwoord geven op een aantal vragen:
  • Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten?
  • Hoe groot is de groep (ex-)kankerpatiënten die in aanmerking komt voor een psychosociale behandeling?
  • Is vroegtijdig signaleren en behandelen van (ex-)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis kosteneffectief?

De proef wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding, en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, KNGF-NVFL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie en PAZ/LVMP.

Het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg zet zich al jaren in voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten.
Wil je meer weten over hoe Stichting OOK jou kan ondersteunen bij jouw klachten als (ex-)kankerpatiënt? Lees dan verder op onze website.

Diagnose ‘kanker’ in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland

Utrecht, 2 februari 2018 – In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd. Dat blijkt uit nieuwe incidentiecijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een databank die wordt onderhouden door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was vorig jaar de meest voorkomende kanker. Dit heeft vooral te maken met toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek nam de incidentie van darmkanker toe, maar die incidentie lijkt nu weer te dalen. Een andere opvallende vaststelling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen zich lijkt te stabiliseren.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker (incidentie) kwam in 2017 uit op in totaal 110.000, een stijging van circa 1% ten opzichte van een jaar eerder. De incidentie van kanker in Nederland neemt dus nog steeds toe. Vergrijzing is een belangrijke oorzaak. De incidentie bij mannen was hoger (circa 57.000) dan bij vrouwen (circa 53.000).
Van de totale incidentie van kanker was in 2017 meer dan de helft (52%) afkomstig van mannen en 48% van vrouwen. Dit beeld, een hogere incidentie van kanker bij mannen, zien we al meer dan 25 jaar. Hierbij daalde het aandeel van mannen de afgelopen decennia enigszins (in 1989 was het aandeel van mannen 53,5%) en steeg dat van vrouwen iets.

Aandeel vormen van kanker

Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was in 2017 de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland met ruim 23.000 nieuwe gevallen (21% van de totale incidentie), gevolgd door kanker aan de mannelijke geslachtsorganen (ruim 17.000, 16%), huidkanker (16.000; 15%) en borstkanker (15.000; 13,5% van de totale incidentie aan kanker in Nederland). Wanneer ingezoomd wordt op de incidentie bij mannen en vrouwen, dan blijkt dat bij mannen
prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker was met een aandeel van 20,5%. Bij vrouwen was dit borstkanker met een aandeel van 28%.

Dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is een opvallende trend zichtbaar. Gegevens uit de NKR laten een duidelijk hogere incidentie zien in 2014 tot en met 2016, zowel bij mannen als bij vrouwen. In 2017 daalt de incidentie weer tot het niveau dat past bij de trend van voor 2014. Deze duidelijke stijging heeft te maken met de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in januari 2014.

Longkanker

Een andere opvallende (positieve) ontwikkeling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen, na een jarenlange sterke

 

 

toename, zich vanaf 2015 lijkt te stabiliseren. In 2017 kwam de incidentie van longkanker bij vrouwen uit op ruim 5.500 en bij mannen op 7.000. In 1989 was de incidentie van longkanker bij vrouwen nog aanzienlijk lager met circa 1.300 nieuwe gevallen per jaar en bij mannen met 7.150 gevallen ongeveer gelijk aan het aantal van 2017. De sterke toename van longkanker bij vrouwen wordt vooral toegeschreven aan een sterke stijging van het aantal vrouwen dat is gaan roken onder invloed van de emancipatiebeweging eind jaren ’60 en begin jaren ’70. Die vrouwen melden zich nu steeds vaker bij de longarts met klachten. De laatste cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie lijken er op te duiden dat de piek voorbij is, maar dat de incidentie en het aantal sterfgevallen door longkanker (meer dan 10.000 per jaar) nog steeds erg hoog zijn.

Over de NKR

Sinds 1989 beschikt Nederland over een landelijk dekkende databank met betrouwbare, objectieve gegevens over de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte van alle gevallen van kanker. De database wordt gebruikt voor wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Gegevens uit de NKR zijn ook beschikbaar voor het evalueren van bevolkingsonderzoeken, oncologische richtlijnen en het ontwikkelen van beleid door zorginstellingen en de overheid. IKNL beheert de database. De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op www.cijfersoverkanker.nl.

Wereldkankerdag

Dit persbericht sluit aan bij Wereldkankerdag. Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.
Een dag die officieel gemarkeerd is om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen. https://wereldkankerdag.nl