4 februari Wereldkankerdag

Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z’n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kun je op vele plekken terecht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. Op Wereldkankerdag slaan al deze organisaties de handen ineen om aandacht te vragen voor de impact van kanker.

Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er een breed aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Wat heb jij nodig?

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In de periode rondom Wereldkankerdag presenteren organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale zorg zich gezamenlijk op de website www.wereldkankerdag.nl. Zo willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Het thema van dit jaar is ‘Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?’ Wat heb jij nodig om (beter) om te gaan met alle gevoelens, gedachten en vragen? Laat van je horen via sociale media of stel al je vragen aan het expertteam op 4/2. Of bezoek een van de vele evenementen die op en rondom Wereldkankerdag worden georganiseerd. Kijk voor een overzicht op www.wereldkankerdag.nl.

Werkvloer scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënten

NFK start bewustwordingscampagne na onderzoek naar de ‘late gevolgen’ van kanker

Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten wordt er te weinig rekening met hen gehouden op werkvloer. Daarom geven ze hun werkgevers en collega’s een rapportcijfer 5,4.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. Daarom is NFK in samenwerking met haar lidorganisaties een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van de ziekte. Deze is gericht op zowel werkgevers als werknemers.

Hiervoor is onder andere de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werknemers, zzp’ers en werkgevers allerlei informatie, handvatten, tips en tools. Bovendien informeren ze over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker én tijdens de late gevolgen van de ziekte.

Lees meer over dit onderwerp:

Kamp je zelf met deze problemen op de werkvloer of met andere uitdagingen en zoek je hier ondersteuning of hulp bij? Neem dan eens contact met ons op.

Ministerie roept 18-jarigen op om stamceldonor te worden

Zo’n 190.000 jongeren die vorig jaar achttien jaar zijn geworden worden vanaf zaterdag door het ministerie van Volksgezondheid opgeroepen om stamceldonor te worden. Dat meldt het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren Matchis woensdag.

Betere stamcellen van jonge donoren

Uit onderzoek blijkt dat stamcellen van jonge donoren beter aanslaan bij patiënten. Er overlijden helaas nog steeds mensen omdat er geen geschikte donor wordt gevonden. De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van donoren van stamcellen in Nederland echter wel fors gestegen. Begin 2015 waren er ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd.

Matchis regelt dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Heb je meer vragen hierover en zou je graag iemand persoonlijk willen spreken? Neem dan eens contact op met ons.

Foto: Getty Images