Helpt u mee met het testen van OOK Contact?

OOK Contact is een nieuwe online omgeving voor mensen met kanker die behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. Wij zoeken mensen die in behandeling zijn of zijn geweest voor kanker en die behoefte hebben aan ondersteuning.

U ontvangt informatie en advies over wat voor u belangrijk is om te leven met kanker. Dat kan bijvoorbeeld via ondersteunende gesprekken met een maatschappelijk werker die u kan begeleiden tijdens uw ziekte, via videobellen of eventueel op locatie OOK Centrum Rotterdam.

We hebben uw ervaring hard nodig om de nieuwe online omgeving te testen en zo, via OOK Contact, de juiste ondersteuning bij kanker aan te bieden. Bent u of kent u iemand die graag meewerkt in deze testfase? Laat het ons weten via Jannet den Dekker (jannetdendekker@stichting-ook.nl of 010 292 36 10).

Wat is OOK Contact?

OOK Contact is een online omgeving voor mensen met kanker die behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. OOK Contact biedt de volgende mogelijkheden:

  • Modules waarmee de patiënt zich voor kan bereiden op de gesprek(ken) met de maatschappelijk werker;
  • Online communicatie van maatschappelijk werker met de patiënt;
  • Het aanbieden van gerichte informatie of tools zoals apps en boeken;
  • Het opbouwen van een zorgplan en persoonlijk dossier van de patiënt dat hij/zij kan aanbieden aan (andere) zorgverleners (huisarts, thuiszorg, etc.) of naasten.

Wat wordt er van u verwacht in de testfase?

In de testfase vragen wij u om gebruik te maken van OOK Contact door in te loggen in de online omgeving. De maatschappelijk werker maakt u verder wegwijs en bespreekt met u wat het betekent om te leven met kanker. In het gesprek kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen: emoties, vermoeidheid, relaties, seksualiteit, werk, gezin, dagelijkse bezigheden en de gevolgen/bijwerkingen die u ondervindt.

Daarnaast vragen wij u om deel te nemen aan de evaluatie van OOK Contact, zodat wij uw feedback kunnen meenemen voor de verdere ontwikkeling. Deze hebben wij hard nodig!

De gesprekken met de maatschappelijk werker kunnen plaatsvinden op locatie OOK Centrum Rotterdam of via videobellen. Mensen uit het hele land kunnen dus deelnemen.

OOK Contact is in samenwerking met Karify